Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası vatandaşlar, DASK ve Zorunlu Deprem Sigortası'nı araştırmaya başladı.

DASK NEDİR?

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), 2000 yılında kurulan, Türkiye’de Zorunlu Deprem Sigortası edindirme, uygulama ve yönetiminden sorumlu tüzel kimlikli bir kamu kuruluşudur.

Depremden sonra hayatın normale dönmesi, vatandaşların hayata kaldıkları yerden güvenle devam edebilmesini amaçlar.

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem ve depremden kaynaklanan risklere karşı sigortalı konut sahiplerine, binanın hasar durumu kısmi bile olsa maddi güvence sağlar.

DASK, Zorunu Deprem Sigortası’nın yayılması için ülke genelinde sigorta şirketleri, acenteler ve banka şubeleriyle çalışır. Düşük prim maliyetleriyle insanların güvenceye sahip olmasını kolaylaştırmayı hedefler.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası’nın her şeyden önce tüm vatandaşların sosyal sorumluluğu olduğunun altını çizer.

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem sonrası önem taşıyan maddi bir havuz ile ihtiyaç sahiplerine yardım edebilmeyi hedefler.

Kısaca DASK, sahibi olduğunuz binada deprem ve depremin oluşturduğu riskler sonrası oluşacak maddi hasarları güvence altına almaktır.

DASK’IN AMACI NEDİR?
DASK, deprem sonrası hasarların en hızlı şekilde giderilebilmesi için devlet ve sigorta sektörü işbirliğinde hayatın normale dönebilmesini amaçlar.

Maddeler halinde sıralamak gerekirse DASK,

DASK kapsamındaki konutların depreme karşı güvence altına alınması,

Deprem hasarlarındaki mali yükümlülüğün sigorta ve sermaye piyasalarına dağıtılması,

Devletin, depremler sonrası mali yükünün azaltılması,

Mali yüklerden kaynaklanan ek vergilerin önlenmesi,

Toplumda dayanışma bilincinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlar.

DASK HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER
Aynı gayrimenkul için iki farklı poliçe düzenlenemez.

Hasar ekspertiz işlemleri sonrası tazminat, DASK tarafından ödenir.

Binanın bulunduğu bölgenin risk durumu, metrekaresi ve bina yaşı, DASK için ödenecek primi etkiler.

Sigorta poliçesi kesilmiş olsa bile prim ödenmediği durumda risk oluşumu durumunda ödeme alınmaz.