Kışın sona ermesi baharın gelmesi olduğuna inanılan Cemre düşmesi yakın zamanda gerçekleşecek. Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi nedir? 2023 Cemre düşme tarihleri! Bütün ayrıntılar bu sayfada…

Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi nedir? 2023 Cemre düşme tarihleri! 

Kış ayları ve kar yağışı tüm yurdu etkilemeye devam ediyor. Kış aylarının sona ermesi baharın gelmesinin başlangıcı olarak inanılan Cemre düşmesi Şubat ayının sonarında başlar ve bir hafta arayla gerçekleşir. 

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre kelime olarak Arapça kökenli bir kelimedir. Arapça’da kor, Ateş anlamına gelir. Cemre Düşmesi ile kış aylarının sona erdiğine ve Baharın geldiğine, kış aylarında uyuyan doğanın canlanmaya başladığına inanılır. Hayvancılıkla uğraşanlar için kışın kapalı kalan hayvanların artık otlaklara çıkarılma zamanının yaklaşması anlamına gelir. Tarımla uğraşanlar için ise toprağın işlenme vaktinin yaklaştığını gösterir. 

İLK CEMRE NE ZAMAN NEREYE DÜŞECEK?

Cemre Düşmesi şubat ve Mart aylarında gerçekleşir. İnanışa göre ilk Cemre 19-20 Şubat tarihlerinde Havaya düşecek. Bu şekilde havaların ısınması ve doğanın yavaş yavaş uyandığına inanılır. 

2023 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

2023 yılında Cemre düşme tarihleri merak ediliyor. Vatandaşlar bu konu üzerine çeşitli kaynaklarda ve arama motorlarında aramalar yapıyor. İlk Cemre 19-20 Şubat 2023 Tarihlerine havaya düşecek. İkinci cemre 27 Şubat 2023’te suya ve üçüncü Cemre, 6 Mart’ta toprağa düşecek. 

Cemre ne zaman düşecek? Cemre düşmesi nedir? 2023 Cemre düşme tarihleri! 

CEMRE NEDİR?

Cemre, İlkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışı. Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.

Türk ve Altay halk kültüründe ve mitolojisinde İmre (İmere veya Emire) adı verilen cinin neden olduğuna inanılır. İlkbaharda görünüp titrek ışıklar saçarak göğe yükselir. Sonra buzların üzerine düşerek onları eritir. Oradan da yere girer. Bundan sonra ısınmış topraktan buhar yükselir. Emire baharın gelişini temsil eder.

Bulgarlarda Zemire olarak yer alır. Anadolu Türkçesindeki Arapçadan gelme Cemre sözcüğünün aslında bu adın benzetme yoluyla değişmiş hâli olduğu söylenebilir. İlk cemre 20 Şubat'ta havaya ve yedişer gün arayla da toprağa ve suya düşer. Zemre ise Kumuk Türkçesinde nem, buhar gibi anlamlara gelir. Tasavvuftaki kor ve ateş kavramlarının mecazi anlamları vardır. Temizlenmeyi ve yeniden doğuşu temsil eden ateş aşk kavramının yakıcılığıyla da yakından ilgilidir.

Türkiye ve Azerbaycan Türklerinin yaratılışla ilgili eski inançlarından kaynaklanan ve Nevruz Bayramından önce, yılın son çarşamba gününde yapılan "boz ayın dört çarşambası" uygulamasını ifade eden "Cemle" sözcüğü de "Cemre" ile aynı kelimedir. Buradaki "Cemle" de köken olarak "İmir, İmere, Emire" sözcükleriyle bağlantılıdır. Celal Beydili'ne göre; bazı sözlüklerde gösterildiği gibi, Arap dilinden geldiğini söylemek doğru değildir.