kebir reklamı

Resmi nikahlı çocuk gelinler açıklandı!

Türkiye nüfusunun yüzde 29.7'sini çocuk nüfus oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre çocuk nüfusu oranının 2023 yılında yüzde 25.7’ye, 2050 yılında yüzde 19.1’e ve 2075 yılında yüzde 17.6’ya düşeceği tahmin edildi. Türkiye İstatistik

Resmi nikahlı çocuk gelinler açıklandı!

banner197
Türkiye nüfusunun yüzde 29.7'sini çocuk nüfus oluşturdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre çocuk nüfusu oranının 2023 yılında yüzde 25.7’ye, 2050 yılında yüzde 19.1’e ve 2075 yılında yüzde 17.6’ya düşeceği tahmin edildi.
 
Türkiye İstatistik Kurumu, 2013 yılı İstatistiklerle Çocuk verilerini yayımladı. Bülten, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak hazırlandı. Buna göre Türkiye nüfusu 2013 yılı sonu itibarıyla 76 milyon 667 bin 864 iken çocuk nüfus 22 milyon 761 bin 702 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre“0-17” yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun yüzde 45’ini oluştururken 2013 yılında toplam nüfusun yüzde 29.7’sini oluşturdu. Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2013 yılında çocuk nüfusun yüzde 27.3’ünü “0-4” yaş grubu, yüzde 27.6’sını “5-9”, yüzde 28’ini “10-14” ve yüzde 17.2’sini ise “15-17” yaş grubu çocuklar oluşturdu. Bu oranların hem yıl hem de cinsiyet bazında önemli bir değişim göstermediği görüldü.
 
Öte yandan Haber61'in gündeme getirdiği çocuk gelin olaylarında, çocuk yaşta resmi nikahla evlendirilen kızların oranı 2013 yılında yüzde 3 oldu. 
 
İlgili haberler için tıklayın;
 
sk.jpg
 
er.20140423123506.jpg
 
tep.jpg
 
 
ÇOCUK NÜFUS ORANI 2075'TE YÜZDE 17.6'YA DÜŞECEĞİ TAHMİN EDİLDİ 2.sayfada
 
[PAGE]
 
 
ÇOCUK NÜFUS ORANI 2075'TE YÜZDE 17.6'YA DÜŞECEĞİ TAHMİN EDİLDİ
Çocuk nüfus oranının 1975 yılında yüzde 17.6’ya düşeceği tahmin edildi. Kentleşme, kadının eğitim düzeyinin artması, kadının çalışma hayatına aktif katılımı vb. gelişmeler doğurganlığın azalmasına, doğumların ileri yaşlara ertelenmesine, kadın başına düşen ortalama çocuk sayısının düşmesine neden oldu. Bu değişimler, çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranının azalmasına etki etti.
 
Çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 25.7’ye, 2050 yılında yüzde 19.1’e ve 2075 yılında yüzde 17.6’ya düşeceği tahmin edildi.
 
Çocuk nüfus oranının 1975 yılında yüzde 17.6’ya düşeceği tahmin edildi. Çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 25.7’ye, 2050 yılında yüzde 19.1’e ve 2075 yılında yüzde 17.6’ya düşeceği öngörüsünde bulunuldu.
 
AB İLE KIYASLAMADA EN FAZLA ÇOCUK NÜFUSU TÜRKİYE'DE  3.sayfada
 
 
[PAGE]
 
 
AB İLE KIYASLAMADA EN FAZLA ÇOCUK NÜFUSU TÜRKİYE'DE 
 
AB üye ülkeleri ile karşılaştırıldığında en fazla çocuk nüfus Türkiye’de görüldü.
 
Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı Avrupa Birliği üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında, 2013 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına yüzde 29.7 ile Türkiye’nin, en düşük çocuk nüfus oranına ise yüzde 16 ile Almanya’nın sahip olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının Fransa’da yüzde 22.2, İngiltere’de yüzde 21.2, İsveç’te yüzde 20.2, Yunanistan’da yüzde 17.6 ve İtalya’da yüzde 16.8 olduğu görüldü.
 
ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL... 4.sayfada
 
 
[PAGE]
 
 
ÇOCUK NÜFUS ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU İL YÜZDE 48.8 İLE ŞIRNAK'TA
 
Çocuk nüfus oranı illere göre incelendiğinde, 2013 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan il yüzde 48.8 ile Şırnak oldu.
 
Şırnak ilini yüzde 48 ile Şanlıurfa ve yüzde 46.3 ile Ağrı izledi. Çocuk nüfus oranı en düşük olan ilk 3 il ise sırasıyla yüzde 18.2 ile Tunceli, yüzde 19.7 ile Edirne ve yüzde 19.9 ile Çanakkale oldu. 
 
EN AZ BİR ÇOCUK BULUNAN HANEHALKI ORANI YÜZDE 53.2  5.sayfada
 
 
[PAGE]
 
 
EN AZ BİR ÇOCUK BULUNAN HANEHALKI ORANI YÜZDE 53.2  
 
Hanehalklarının 2013 yılında yüzde 53.2’sinde “0-17” yaş grubunda olan en az bir çocuk bulunduğu gözlendi. Hanehalklarının yüzde 39.7’sinde bir çocuk, yüzde 35.5’inde iki çocuk, yüzde 14.5’inde üç çocuk, yüzde 5.3’ünde dört çocuk ve yüzde 5’inde beş ve daha fazla çocuk bulunduğu görüldü.
 
Beş ve daha fazla çocuk bulunan hanehalkı oranının en yüksek olduğu il yüzde 40.9 ile Şırnak oldu. Şırnak ilini yüzde 30 ile Hakkari ve yüzde 29.2 ile Siirt izledi.
 
Çocuk bulunan hanehalkları illere göre incelendiğinde, en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 81.4 ile Şırnak olduğu görüldü. Şırnak ilini, sırasıyla yüzde 81.1 ile Hakkari, yüzde 79.9 ile Van ve yüzde 79.1 ile Şanlıurfa takip etti. En az bir çocuk bulunan hanehalkı oranının en düşük olduğu ilin yüzde 36.9 ile Sinop olduğu görüldü. Sinop ilini yüzde 37 ile Çanakkale ve yüzde 37.5 ile Tunceli takip etti.
 
NÜFUSA 2013'TE YAKLAŞIK 1 MİLYON 238 BİN BEBEK DAHİL OLDU 6.sayfada
 
 
[PAGE]
 
 
NÜFUSA 2013'TE YAKLAŞIK 1 MİLYON 238 BİN BEBEK DAHİL OLDU 
 
Doğum istatistiklerine göre 2013 yılında 1 milyon 283 bin 62 doğum gerçekleşti. Doğan bebeklerin yüzde 51.4’ünü erkek, yüzde 48.6’sını kız bebekler oluşturdu.
 
Doğum olayları yıla göre incelendiğinde, cinsiyet bazında doğumlarda önemli bir değişim gözlenmedi. Doğuşta cinsiyet oranı 2013 yılında 105.8 oldu. Yani 100 kız çocuğuna karşılık yaklaşık olarak 106 erkek çocuğu doğdu.
 
BEBEKLERİN YÜZDE 97’Sİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA DÜNYAYA GELDİ 7.sayfada
 
[PAGE]
 
BEBEKLERİN YÜZDE 97’Sİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA DÜNYAYA GELDİ 
 
Sağlık Bakanlığı verilerine göre sağlık kuruluşlarında gerçekleşen doğumların oranı, 2002 yılında yüzde 75 iken 2012 yılında yüzde 97’ye yükseldi.
 
Bu oran İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey’e göre incelendiğinde, 2012 yılında İstanbul, Batı Marmara, Batı Anadolu ve Akdeniz Bölgelerindeki doğumların tamamının, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde ise doğumların ancak yüzde 88’inin sağlık kuruluşlarında gerçekleştiği görüldü.
 
ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI NIN EN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGE...
8.sayfada
 
 
[PAGE]
 
 
ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI NIN EN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGE GÜNEYDOĞU ANADOLU
 
İBBS 1. Düzey ve eğitim seviyesine göre öğretmen başına düşen öğrenci sayıları incelendiğinde, ilkokulda öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 25 öğrenci ile en yüksek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, 15 öğrenci ile en düşük Batı Karadeniz Bölgesi’nde olduğu görüldü. Ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 22 öğrenci ile en yüksek İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, 13 öğrenci ile en düşük Batı ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde olduğu görüldü. 
 
İBBS 1. Düzey ve eğitim seviyesine göre derslik başına düşen öğrenci sayıları incelendiğinde, ilkokul ve ortaokulda İstanbul ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri derslik başına düşen 39 öğrenci ile en kalabalık, Doğu Karadeniz Bölgesi 20 öğrenci ile derslik başına düşen en az öğrenci sayısına sahip bölgeler oldu. Ortaöğretimde Güneydoğu Anadolu Bölgesi 37 öğrenci ile en kalabalık, Doğu Karadeniz Bölgesi 22 öğrenci ile en az öğrenci sayısına sahip bölgeler oldu. 
 
ÇOCUK YAŞTA RESMİ NİKAHLA EVLENDİRİLEN KIZLARIN ORANI...
9.sayfada
 
 
[PAGE]
 
 
ÇOCUK YAŞTA RESMİ NİKAHLA EVLENDİRİLEN KIZLARIN ORANI 2013 YILINDA YÜZDE 3 OLDU
 
Çocuk yaşta resmi nikahla evlendirilen kızların oranı 2013 yılında yüzde 3 oldu. Çocuk yaşta resmi nikahla evlendirilen bu kızların (16-17 yaş grubu) 2013 yılında yüzde 69.9’u kendisinden 6 ve daha büyük yaşta bir erkek ile evlendi.
 
Çocuk gelinlerin yüzde 15.2’sinin ise eşi ile arasındaki yaş farkının 11 ve daha yukarı yaş olduğu görüldü. Akdeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Ortadoğu Anadolu Bölgelerinde ise bu oran yaklaşık olarak yüzde 20 oldu. Yani 18 yaş altında evlenen her 5 kız çocuğundan birinin eşi ile arasındaki yaş farkının 11 yaştan fazla olduğu görüldü. 
 
HANELERİN YÜZDE 34.9’UNDA ÇOCUKLAR SİGARA DUMANINA MARUZ KALDI
10.sayfada
 
[PAGE]
 
 
HANELERİN YÜZDE 34.9’UNDA ÇOCUKLAR SİGARA DUMANINA MARUZ KALDI
 
Hanelerin 2012 yılında yüzde 54.8’i sigara, tütün, puro içme alışkanlığı olan en az bir ferde sahipti. Bu hanelerin yüzde 34.9’unda ise en az bir çocuk bulunmakta ve bu çocuklar sigara dumanına maruz kaldı.
 
Bununla birlikte, bu oran yıllara göre incelendiğinde azalma eğilimi görüldü. 2010 yılında sigara, tütün, puro içme alışkanlığı olan ve en az bir çocuğu olan hanelerin oranı yüzde36 iken bu oran 2012 yılında yüzde 34.9’a düştü. 
 
EN AZ BİR ÇOCUĞA SAHİP HANE HALKLARININ YÜZDE 7.4’ÜNÜN...  11.sayfada
 
[PAGE]
 
 
EN AZ BİR ÇOCUĞA SAHİP HANE HALKLARININ YÜZDE 7.4’ÜNÜN TUVALETİ KONUTUN DIŞINDA
 
En az bir çocuğa sahip hanehalklarının 2011 yılında yüzde 7.4’ünün tuvaletinin konutun dışında olduğu gözlendi.
 
Çocuk bulunan ve tuvaleti konutlarının dışında olan hanehalklarının oranı illere göre incelendiğinde, en yüksek orana sahip il yüzde 52.4 ile Iğdır oldu. Iğdır ilini yüzde 50 ile Kars, yüzde 41.8 ile Ağrı ve yüzde 41.1 ile Ardahan takip etti.
 
Haberlerinizi Whatsapp İhbar Hattına Gönderin Yayınlayalım
0532 456 71 41

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.