kebir reklamı

Yerli facebook tavsiyesi

Bunlardan biri de yerli arama motoru ve sosyal paylaşım sitelerinin yaygınlaştırılması oldu.Bilişim sektörünün  tek bir elden koordine edilmesi amacıyla Bilişim Bakanlığı kurulabileceği, bunun  kişisel verilerin korunması açısından da yararlı olacağı beli

Yerli facebook tavsiyesi

banner197

Bunlardan biri de yerli arama motoru ve sosyal paylaşım sitelerinin yaygınlaştırılması oldu.

Bilişim sektörünün  tek bir elden koordine edilmesi amacıyla Bilişim Bakanlığı kurulabileceği, bunun  kişisel verilerin korunması açısından da yararlı olacağı belirtildi.

TBMM İnternet Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı. TBMM Başkanlığı'na  sunulan raporun öneriler bölümünde, bilgiye erişimin ve internetin, Anayasa'da  temel bir hak olarak düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Raporda, bilişim sektörünün potansiyelinin harekete geçirilmesi, tek bir  elden koordine edilmesi amacıyla Bilişim Bakanlığı kurulabileceği, söz konusu  Bakanlığın, özellikle kişisel verilerin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması  konusunda etkin görevler üstlenebileceğini ifade edildi.

İkinci bir seçenek olarak doğrudan Başbakan'a bağlı Bilişim Ajansı  kurulması önerilen raporda, bu seçeneğin hayata geçirilmesi durumunda, ilgili  kurum ve kuruluşlar tarafından icra edilmesi öngörülen fonksiyonların, ajansta  oluşturulacak daireler tarafından yerine getirilebileceğini kaydedildi.

Rapordaki üçüncü seçenekte ise mevcut bakanlıklardan uygun olanının  yeniden yapılandırılması yer aldı.
        
“Siber suçlar alanında hakim ve savcı”
         
Bilişim suçlarına da değinilen raporda; bilişim, elektronik haberleşme ve  siber suçlar alanında ihtisas sahibi hakim ve savcıların yetiştirilmesinin  sağlanması ve bu alanlarda ihtisas mahkemelerinin kurulması önerildi. Bilişim ve  elektronik haberleşme hukukunun bağımsız bir bilim dalı olarak kabul edilmesi ve  bu konuya yükseköğrenim müfredatında yer verilmesi ve bu konuda lisans ve  lisansüstü programların açılmasını gerektiği belirtildi.

Bilişim ve elektronik haberleşme mevzuatında, özgürlükleri kısıtlayıcı,  daraltıcı ve geniş yoruma açık terimler yerine, kapsam ve sınırları belirli  düzenlemeler yapılmasının yararlı olacağını vurgulandı.

Raporda, yerli arama motoru, sosyal paylaşım ve video siteleri ile  e-posta sağlayıcıların yaygınlaştırılması teşvik edilmesi gerektiğine de işaret  edildi. İnternet üzerinden hizmet alıcıların ve sağlayıcıların sorumluluklarının  netleştirilmesi, kişisel verilerin gizliliğinin korunmasına ilişkin  düzenlemelerin yapılması da raporda yer alan öneriler arasında.

Siber suçların failine ulaşılabilmesi, suçun takibinin yapılabilmesi ve  failin cezalandırılabilmesi için; sınır ötesi suçlarla mücadele olanağının  artırılması, uluslararası güvenlik standartlarının oluşturulması, hizmet  sağlayıcı adaylarına vergi indirimi veya kredi teşviki sağlanması, kamu ihale ve  bütçe planlama mevzuatının bulut bilişim hizmeti alımlarına uyumlu hale  getirilmesi gerektiği belirtildi.
         
Ev hanımına yeni istihdam alanı         

Raporda yer verilen önerilerden bazıları şöyle: “Elektronik haberleşmenin ve internetin doğal afetler ve olağanüstü  haller nedeniyle aksaması riskine karşı, alternatif haberleşme alt yapılarının  kurulmalı. Türkiye'nin jeopolitik konumundan istifade edebilmek için İstanbul  peering merkezi (internet omurgaları arasında doğrudan trafik akışı sağlayan  arabağlantı merkezi) haline getirilmeli. İnternetin belirli ülkelerin tekelinden çıkarılarak küresel düzeyde  rekabet ortamının oluşturulması için BM nezdinde yapılan tüm girişimler  desteklenmeli. Bilişim sektörüne özgü yerli yazılımlarla internetteki yerli ve Türkçe  içeriğin nicelik ve nitelik artırılmalı. Kamu kurumları, kamuya açıklanabilecek bilgilerini internet siteleri ve  sosyal medya üzerinden kullanıcılarla paylaşmaları sağlanmalı. Çocukların  sakıncalı içeriklerden uzak tutulabilmesi amacıyla ebeveynler  bilinçlendirilmelidir. İnternette fikir ve düşüncelerin yayılmasında büyük rol oynayan  sitelerin, toplumda çok sesliliğin bir parçası olarak algılanması sağlanmalı.  Bilişim okuryazarlığı, kamu personel alımlarda aranan özel şartlardan birisi  olmalıdır. Çağrı merkezleri ve rehberlik gibi hizmetlerin, bilişim alanındaki  istihdamın artırılmasına, ev–ofis gibi alternatif çalışma yöntemleriyle  engellilerin, öğrencilerin, ev hanımlarının, emeklilerin ve diğer sosyal  kesimlerin işgücü piyasasına kazandırılmasına yönelik birer fırsat olarak  değerlendirilmeli ve bu alandaki yatırımlar desteklenmeli, eğitim ve sertifika  programları verilmeli.”
         
“ÖTV kaldırılsın”
         
Raporda, özel iletişim vergisinde mobil ve sabit ayrımının kaldırılması,  kademeli olarak indirime gidilmesi ve özel iletişim vergisinin tamamen  kaldırılması önerildi. Sadece Türk Telekom'un yükümlüsü olduğu haberleşme  vergisinin ya tamamen kaldırılması ya da aynı veya benzeri hizmeti sunan  işletmecileri de kapsar şekilde genişletilmesi gerektiğini ifade edildi.

Raporda, “İnternet üzerinden yurt dışı kaynaklı olarak Facebook ve  Twitter gibi sosyal paylaşım, Youtube gibi video paylaşım ve Google gibi arama  motoru hizmeti sunan firmaların Türkiye'deki faaliyetleri nedeniyle elde ettiği  gelirlerin vergilendirilebilmesini ve bunlarla IP adreslerinin paylaşımı ve  kişilik haklarının korunmasını teminen içeriğin çıkarılması gibi konularda  işbirliği yapılabilmesi için, bunların Türkiye'de yetkili temsilcilik ve irtibat  bürolarının oluşturulmasının sağlanması ve bu amaçla uluslararası girişimlerde  bulunulması önem arz etmektedir” ifadesine yer verildi.
         
Yerli ve Türkçe içerikli oyun
         
Yerli ve Türkçe içerikli oyun üretiminin niceliksel ve niteliksel olarak  geliştirilmesi ve yurt dışı kaynaklı oyunlarla rekabet gücünün artırılması,  ilgili eğitim kurumlarında oyun programlama ve tasarım eğitimlerinin verilmesi ve  bu alanda yükseköğrenim kurumlarında bölümler açılmasının yararlı olacağı  kaydedildi.

Oyun derecelendirmesi ve yaş sınırlandırmasına ilişkin ölçüt ve kurallara  ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla tanıtım çalışmalarının yapılması, bu  amaçla radyo ve televizyon yayınları ile dijital oyun tanıtımlarının yapıldığı  internet sitelerinden yararlanılması gerektiğini belirtildi.

Mevzuatın verdiği izinler dışında, sanal veya gerçek paraya dayalı  çevrimiçi kumar ve bahisle mücadelenin geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Eğitim sisteminde dijital oyun programlama ve oyun tasarımı müfredatı  oluşturulması, temel eğitim ve yükseköğretimde bu alanda ulusal yarışmalar  yapılarak üretkenlik teşvik edilmesi de önerildi.

Raporda, internet kafelere ilişkin, “İnternet kafelerin yurt genelinde  mesleki örgütlenmesi sağlanmalı. Kalite standartları, mesleki ve etik kurallar  belirlenmeli. Düzenli olarak denetlenmeli. İnternet kafelerde elektronik spor  turnuvalarının düzenlenmesi, bu turnuvalara ortam sağlayabilecek internet kafeler  ve turnuvalara ilişkin standartlar ile uygulama usul ve esaslarının meslek  örgütleri tarafından belirlenmeli” önerilerine yer verildi.
         
Siber zorbalık, akran istismarı
         
İnternetin, özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki risklerine de  değinilen raporda, şunlar kaydedildi: “Başta çocuk ve ergen sağlığını riske atan siber zorbalık, akran  istismarı, çocuk pornografisi, cinsel istismar, madde kullanımı, zararlı içerik,  bilgi kirliliği ve benzeri suç ve problemlerle mücadele konusunda araştırmalar  yapılmalı, araştırma sonuçları konusunda uzman profesyonellerle birlikte  değerlendirilmeli, mücadeleye yönelik politikalar ve uluslararası işbirlikleri  geliştirilmeli, internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına yönelik  toplumsal farkındalığın artırılması için, bu çalışmalar ve sonuçları hakkında  kamuoyu düzenli bilgilendirilmeli, bu amaçla kısa filmler ve kamu spotlarının  üretilmesi ve okuyucu dostu el kitapçıklarının dağıtımı yaygınlaştırılmalıdır.

Siber zorbalık, akran istismarı, çocuk pornografisi, cinsel istismar gibi  suçlar ve internette kişilik haklarına saldırılarla mücadeleye ve bu suç ve  eylemlerden zarar görenleri korumaya yönelik hukuki altyapının güçlendirilmesi,  bu suçlardan zarar gören çocukların rehabilite edilmesinde çocuk izleme  merkezlerinden yararlanılması ve bu merkezlerin mağdurlara internet üzerinden  destek verebilmesinin sağlanması önerilmektedir. Kullanıcıların internet ortamında kişisel iradeleriyle aktardıkları  kişisel bilgilerinin ortaya çıkardığı riskler, güvenlik ve gizlilik ayarlarındaki  zafiyet nedeniyle hesaplarının ele geçirilmesi, internet yoluyla işlenen suçlar,  kişilik haklarının ihlali ile bunların önlenmesi ve bunlarla karşılaşmaları  halinde izlemeleri gereken yollar hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması  kritik öneme sahiptir.


İnternet ortamında suç teşkil eden, sakıncalı ve zararlı içerikle  mücadele ile bilişim teknolojisi ürünleri ve internet kullanımından kaynaklanan  psiko-sosyal, hukuki, teknik ve sağlıkla ilgili mağduriyetlerin giderilmesi  amacıyla, uluslararası örneklerine uygun olarak yardım ve destek hattı  oluşturulmalıdır.


İnternet üzerinden işlenen suçlarda verilecek cezaların ağırlaştırılması,  kişilik haklarının korunmasına yönelik tedbirlerin artırılması ve konusu suç  teşkil eden veya kişilik haklarına saldırı teşkil eden içeriğe karşı  caydırıcılığın sağlanmasını teminen, içerik sağlayıcının bağlantı sağladığı  başkasına ait içerikten de sorumluluğuna gidilmesi yönünde düzenleme yapılması  önerilmektedir.”

 

Haberlerinizi Haber61 Whatsapp İhbar Hattına Gönderin Yayınlayalım
0532 456 71 41

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.