AFAD raporu ile Trabzon ve Rize illerinin deprem tehlikesi gerçeği

Bilimsel verilere ve devletin resmi belgelerine inanmayan toplumda deprem zararlarını azaltmak mümkün değildir.

2000 yılından itibaren uluslararası bilimsel belgelerle Trabzon un 10 km kadar açığından geçen KARADENİZ FAYI ve onun deprem tehlikesini çeşitli ortamlarda dile getirmeğe çalıştım ( ulusal deprem konseyi, Sinop nükleer tesisi toplantıları, çeşitli uluslararası sempozyumlar ve makaleler).

Ancak Karadeniz Fayı 2019 yılında yürürlüğe giren AFAD tarafından hazırlanan Türkiye Sismik Tehlike Haritası ile resmiyet kazanmıştır.

Bu haritanın dayanak noktası olan aşağıdaki raporda Karadeniz Fayı ve onun deprem potansiyeli anlatılmaktadır.

Ancak bütün bunlara rağmen Trabzon’un yapı stokunun güvenliğinden sorumlu sayılabilecek sivil toplum örgütü başkanı olan Trabzon İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Muzaffer Aydın KARADENİZ FAYI var mı, yok mu? Tartışmasına girmesi çok düşündürücü ve üzücü bir gerçektir.

Aşağıda AFAD raporundan alınmış haritalar ve bilgiler verilmektedir.

Harita altındaki açıklamalar orijinaldir.

Kamuoyunun bilgisinin ve dikkatine sunulur 

Saygılarımla 

****************************************

AFAD ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI TÜRKİYE SİSMİK TEHLİKE HARİTASININ GÜNCELLENMESİ (UDAP –C-13-06)

RAPOR: ALANSAL SİSMİK KAYNAKLAR

Aralık 2014 ANKARA

1-    1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türkiye Sismik Tehlike Haritasının temelini oluşturan Türkiye aktif fayları ve bunların oluşturdukları deprem kaynakları AFAD ın yukarıdaki raporundan aynen alınmıştır. Bu haritaya göre Karadeniz sahiline paralel uzanan Karadeniz Fayı bir deprem kaynağıdır.

2-    Karadeniz deprem kaynağında 1968 yılında Bartın’da 6,6 büyüklüğünde, 2012 yılında ise Batum açıklarında 5,6 büyüklüğünde depremler oluşmuştur.

3-    Aşağıdaki AFAD haritalarına göre Karadeniz sahilleri güneyden Kuzey Anadolu Fayı, Kuzeyden ise sahile paralel uzanan Karadeniz Fayının tehditli altındadır.

4-    Yeni haritaya göre Trabzon-Rize çevresinde önümüzdeki 50 yıl içinde yaşanması mümkün en büyük deprem yüzde doksan olasılıkla 6,6 büyüklüğündedir. Bundan büyük bir deprem olma olasılığı ise yüzde on dır.

5-    Sonuç olarak eski haritaya göre yeni haritada Trabzon’un deprem tehlikesi 2 kat, Rizenin ise 3 kat artmıştır.

AFAD HARİTALARI

AFAD raporu ile Trabzon ve Rize illerinin deprem tehlikesi gerçeği

AFAD raporu ile Trabzon ve Rize illerinin deprem tehlikesi gerçeği

AFAD raporu ile Trabzon ve Rize illerinin deprem tehlikesi gerçeği

YORUM EKLE
YORUMLAR
Ercan
Ercan - 2 ay Önce

Bartının riski tamam da Trabzon un 6,6 Büyüklüğünde deprem riskini nasıl hesaplamış hocamız? Batumda 5,6 olursa Trabzona 1 puan mı eklenmiş ve neden?