Ve Adalet yerini buldu!

Sporda şiddet yasasını içeren yasa teklifi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından veto edildi.Şike yasası olarak bilinen "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bi

Spor 02.12.2011, 20:38
Ve Adalet yerini buldu!

Sporda şiddet yasasını içeren yasa teklifi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından veto edildi.

Şike yasası olarak bilinen "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bir kez daha görüşülmesi için, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yayımlanması uygun bulunmayan 6250 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun", bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmiştir. Söz konusu Kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına geri gönderilmesinin gerekçeleri aşağıda sunulmaktadır:

'Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 24/11/2011 tarihinde kabul edilen 6250 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun' incelenmiştir. Sportif faaliyet ve organizasyonlarda düzenin sağlanarak sporun kitlelere yayılmasının teşvik edilmesi amacıyla yürürlüğe konulan 5149 sayılı Kanunun, yürürlüğe girdiği 2004 yılından itibaren spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliği önlemede yetersiz kaldığı görülmüş ve anılan yetersizlikler ile uygulamada karşılaşılan noksanlıkların giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisince 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kabul edilerek 14/4/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Genel gerekçesinde, diğer ülkelerin ve uluslararası spor örgütlerinin düzenlemeleri ile teamüllerinin gözönünde bulundurularak hazırlandığı ve uluslararası sözleşmeler ile gelişmelere paralellik sağlandığı belirtilen 6222 sayılı Kanunla spor alanında faaliyet gösterenlerin ve taraftarların haklarının korunması, düzensizlik ve şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla bu alana özgü suçlar ve cezaları düzenlenmiştir.

İncelenen Kanunla ise, şike ve teşvik primi suçu başta olmak üzere 6222 sayılı Kanunda çeşitli suçlar için getirilen hapis cezalarının indirilmesi, bazı fiiller için öngörülen hapis cezalarının yerine adli para cezası verilmesi ve bu değişikliklere bağlı olarak görevli mahkemelerin değiştirilmesi öngörülmüştür.

Bilindiği gibi, hukuk devletinde, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerine ilişkin kurallar, ceza hukukunun temel ilkeleri ile Anayasanın ilgili hükümleri başta olmak üzere, ülkenin sosyal ve kültürel yapısı, etik değerleri ve ekonomik hayatın ihtiyaçları gözönüne alınarak tespit edilecek ceza siyasetine göre belirlenir.

Kanun koyucu, cezalandırma yetkisini kullanırken hangi fiillerin suç sayılacağı, bunların hangi tür ve ölçüdeki ceza müeyyideleri ile karşılanacağı, nelerin ağırlaştırıcı veya hafifletici sebep olarak kabul edilebileceği konularında takdir yetkisine sahiptir. Bu yetki kullanılırken suç ve ceza arasındaki adil dengenin korunmasının sağlanması ve öngörülen cezanın, cezalandırmada güdülen amacı gerçekleştirmeye elverişli olması gibi esaslar dikkate alınır. Suç ve ceza arasında adalete uygun bir oranın bulunup bulunmadığının tespitinde ise o suçun toplumda doğurduğu infial ve etki, kişiler üzerinde oluşturduğu tehlike ve zarar ile bunların azlığı veya çokluğu, suçun işlenme oranındaki azalma veya artış gibi faktörlerin de dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde, yapılan düzenleme gerçek amacının dışında sonuçlar doğurabileceği gibi toplumun adalete olan güven duygusunun sarsılmasına da sebep olur.

Bu itibarla, incelenen Kanunla öngörülen değişikliklerin, ölçülülük ve caydırıcılık gibi ceza hukukunun temel prensiplerini etkisiz kılacağı ve yukarıda belirtilen sakıncaları doğurabileceği düşünülmektedir. Diğer taraftan, 6222 sayılı Kanunda değişiklik öngören bu Kanunun gerekçesinde, yapılan değişikliklerin, diğer kanunlarda öngörülen suçlara verilen cezalar dikkate alınmak suretiyle adil ve hakkaniyete uygun cezalar belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği belirtilmekte ise de, kamuoyunda, genel ve gereklilikten doğan bir düzenleme olmaktan ziyade, halen yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bulunan kişilere yönelik özel bir düzenleme olduğu intibaını uyandırdığı, bu durumun da değişikliğin esas amacı dışında özel bir saikle hazırlandığı eleştirilerine sebebiyet verdiği görülmektedir.

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 6250 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanu,ö Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir
"


Yorumlar (23)
VARSAYOKSATRABZONSPOR 10 yıl önce
türk adaletine her zaman güvendim allahım sana çok şükürki beni kendi memleketimin vatanımın adaletine güvensizlik yaşatmadın sana çok şükürrr !!! TEŞŞEKKÜRLER BÜYÜK TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL ÇOK TEŞŞEKKÜRLER .
colak 10 yıl önce
bu iş senin başından çıktı şimdi doğru hasip kaplan ile görüşmeye UTANMAZLAR GİDİP VATAN HAİNLERİNDEN İMZA DİLENİYORSUNUZ YAZIKLARR OLSUN SİZE
ibrahim.net 10 yıl önce
Allah razı olsun hakkın sesi oldunuz!
altuntastelfs 10 yıl önce
veto etmesi birseyi degistirmez.1 veto,2 veto 3.de imzalamak zorunda.
Ergün 10 yıl önce
Sn.Cumhurbaşkanımız veto etti ya, hiçbir şey olmaz. Bu meclis, Sn.Cumhurbaşkanımız'ın gerekçelerini dikkate almaz, yeniden aynı yasayı Sn. Cumhurbaşkanımız'a geri gönderir veeee Sn.Cumhurbaşkanı onaylamak zorunda kalır. İkinci kez veto etme hakkı yok. Bu nedenle böyle bir meclis varken çok sevinmeyelim.
maker 10 yıl önce
Cumhurbaskani da mektup gonderdim . siz sahip cikacaksiniz once ki onlarda gorsun
Enderp 10 yıl önce
Helal olsun Sayın Cumhurbaşkanına. Şimdi Sayın Sadri Şener ne diyecek??? Kendi başkanımız Fenerbahçe'yi kurtarmaya kalkarken, bizi savunan cumhurbaşkanı!
BOZKURT 10 yıl önce
Şikebahçe küme düşürülsün artık .
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Gelişmelerden Haberdar Olun

@