banner539

banner526

banner533

banner513

Biz utandık onlar utanmadı!

Meclis Genel Kurulu’nda dün gece Büyükşehir Yasa Tasarısı görüşmelerine “şerefsiz”, “hayvan herif”, “namus”, “haysiyetsiz”, “Yeri belli olmayan hanım”, “Delikanlıysan, erkeksen” tartışması damgasını vururken MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a kınama

Spor 10.11.2012, 17:10
Biz utandık onlar utanmadı!

Meclis Genel Kurulu’nda dün gece Büyükşehir Yasa Tasarısı görüşmelerine “şerefsiz”, “hayvan herif”, “namus”, “haysiyetsiz”, “Yeri belli olmayan hanım”, “Delikanlıysan, erkeksen” tartışması damgasını vururken MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a kınama cezası verildi.

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, “Yani kulise milletvekilleri toplandıkça biz oradan bağırıyoruz: ‘Koş Ramazan koş, kulise koş’ Hani vardı ya ilkokulda hece pusulaları gibi. Yani buradaki bu ciddiyeti muhafaza edin, oturun veyahut da gidip maç seyredin, evinizde yatın. Ama ben sizin yerinizde olsam burada oturur, bu yasanın karşısına dikilirim.

Aslan gibi dikilirim. Biraz namus, biraz haysiyet, biraz onur, biraz şeref varsa” sözleri Genel Kurul’da dün gece tansiyonu yükseltti. Ardından tutanaklara şu konuşmalar yansıdı:

 İŞTE UTANDIRAN ANLAR

Fatih Şahin (Ankara) - Ne biçim konuşuyorsun? Sözünü geri al!

 Lütfü Türkkan - Bu ihanet Sayın İçişleri Bakanına yakışmıyor.

 -“ ŞEREFSİZ HERİF”-

 Fatih Şahin - Şerefsiz herif!

 Fatih Şahin - Hayvan herif!

 Ayşe Nur Bahçekapılı (İstanbul) - Haysiyetsiz de sensin, şerefsiz de sensin!

 Lütfü Türkkan - Hele sen hiç sinirlenme. Yeri belli olmayan hanım, yerini bul, ondan sonra sinirlen! (AK PARTİ milletvekillerinin hatip kürsüsü önünde toplanmaları)

 Lütfü Türkkan - Efendi olun, efendi! Bu işleri bırakın. Sahte kabadayılığa gerek yok. Yürü… Gerek yok…

 Tansiyonun yükselmesinin ardından oturuma 5 dakika ara verildi.

 -“TÜH SENİN SURATINA! TÜH SENİN SURATINA!”-

 Aranın ardından Genel Kurul’da tansiyon düşmedi daha da arttı. Tutanaklara ise şu konuşmalar yansıdı:

 Lütfü Türkkan (Kocaeli) - Bana yerimden söz verir misiniz? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

 Lütfü Türkkan (Kocaeli) - Sayın Başkan, değerli üyeler; bir kere, öncelikle hiç kimsenin şahsıyla alakalı, hakaret amacı isnat eden bir söylemim olmadı. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) İki şık var: Bakın, ya beni dinleyeceksiniz veyahut da yüreğiniz yetiyorsa gelip konuşacaksınız. Bu kadar net. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

 Fatih Şahin (Ankara) - Tüh senin suratına! Tüh senin suratına!

 Fatih Şahin (Ankara) - Delikanlıysan, erkeksen, adamsan gel dışarıda söyle!

 Lütfü Türkkan (Devamla) - Babanı göndereceksin, sen değil. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

 Fatih Şahin (Ankara) - Yakışıyor, yakışıyor sana, kıvır!

 Fatih Şahin (Ankara) - Çevir, çevir… (MHP sıralarından "El hareketi yapma." sesleri)

 Seyfettin Yılmaz (Adana) - El hareketi niye yapıyorsun?

 Gerilimin artmasının ardından oturuma on dakika ara verildi.

 -TÜRKKAN'A KINAMA CEZASI VERİLDİ-

 Aranın ardından oturumu açan Meclis Başkanvekili Sadık Yakut, “Sayın milletvekilleri, Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan'ın sözleri kınama cezasını gerektiren bir fiildir. Bu nedenle, Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan'a, İç Tüzük'ün 160 ve 163'üncü maddeleri uyarınca kınama cezası verilmesini teklif ediyorum. Ancak, istenirse, on dakika, kendisinin veya bir arkadaşının savunma yapabilme hakkı var. Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir” dedi.

 Mehmet Şandır (Mersin) - Arkadaşların bizatihi… Çok galiz küfürler ettiler.

 Ayşe Nur Bahçekapılı (İstanbul) - Bana "namussuz" diyen herkese en ağır lafları söylerim ben! (AK PARTİ sıralarından alkışlar, MHP sıralarından gürültüler)

 Mehmet Şandır (Mersin) - Sana kimse "namussuz" demiyor. Hanımefendi, senin namusun…

 Mehmet Günal (Antalya) - Sana kimse bir şey demiyor.

 Ayşe Nur Bahçekapılı (İstanbul) - Haddinizi bileceksiniz!

 Mehmet Şandır (Mersin) - Hiç kimsenin şerefiyle kimse oynayamaz!

 Tansiyonun düşmemesi üzerine oturuma tekrar ara verildi.

 -MHP AK PARTİLİ 3 VEKİL HAKKINDA İŞLEM YAPILMASINI İSTEDİ-

 Aranın ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, “Sayın Başkan, biraz önce bir işlem yaptınız. Tutanaklar elinizde. Bu tutanaklarda yer alan "şerefsiz" ifadesini kullanan, "hayvan herif" ifadesini kullanan, "Haysiyetsiz de sensin, şerefsiz de sensin." ifadesini kullanan milletvekillerinin… (AK PARTİ sıralarından "Çok doğru." sesi) … isimlerini tutanaklardan okumak suretiyle işlem yapmaya davet ediyorum” dedi. Ardından tutanaklara şu konuşmalar yansıdı:

 Fatih Şahin (Ankara) - Sayın Başkan, sözlerimle ilgili olarak açıklamada bulunmak istiyorum.

 Oktay Vural (İzmir) - Şimdi, sizden ricam, bu ifadeleri kullananları, kullandıkları ifadelerden dolayı özür dilemesi…

 Başkan - Tamam, çağıracağım, her ikisine de çağıracağım.

 Fatih Şahin (Ankara) - Açıklamada bulunacağım efendim.

 Fatih Şahin - Benim sözlerim tamamen hukuka uygun ifadelerdir, sonuna kadar da arkasındayım bu ifadelerin.

 Mehmet Günal (Antalya) - Nasıl bir şey bu, nasıl rezillik! Ona da kınama isteyin o zaman!

 -“BİRLEŞİMİ KAPATTIĞINDA ‘O… ÇOCUĞU!’ DEDİ O FATİH EFENDİ”-

 Necati Özensoy (Bursa) - Birleşimi kapattığında "O… çocuğu!" dedi o Fatih efendi, onun da sonuçlarına katlanacak o.

 Sen onun da sonuçlarına katlanacaksın! Sen göreceksin…

 Salih Koca (Eskişehir) - Gel! Gel de yap!

 Necati Özensoy (Bursa) - Konuşmayın be! Konuşmayın! Sizin gibi neler gördük biz, konuşmayın!

 BAŞKAN - Bir saniye… …sözleri kınama cezasını gerektiren bir fiildir. Bu nedenle Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in…

 Oktay vural (İzmir) - Sayın Başkan, kınama cezasının ötesinde. (AK PARTİ sıralarından "Haydi be!" sesleri)

 Başkan - Kınama değil efendim. Bir saniye… Düzeltiyorum sözlerimi, bir saniye.

 Fatih Şahin'in sözleri Meclisten çıkarma cezasını gerektiren bir fiildir.

 Başkan - Bu nedenle Ankara Milletvekili Fatih Şahin'in İç Tüzük'ün 162'nci ve 163'üncü maddeleri uyarınca Meclisten çıkarılma cezasını teklif ediyorum: Kabul edenler…

 BAŞKAN - Evet, Ankara Milletvekili Sayın Fatih Şahin'in sözleri Meclisten çıkarma cezasını gerektiren bir fiildir. Bu nedenle Ankara Milletvekili Sayın Fatih Şahin'in üç birleşim Meclisten çıkarılma cezasını İç Tüzük'ün 162 ve 163'üncü maddeleri gereğince teklif ediyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir. [MHP sıralarından "Bravo!" sesleri, alkışlar (!)]

 OKTAY VURAL (İzmir) - Şeref ve haysiyet yoksunları!

 Başkan - Sayın Yurttaş, sözleriniz burada, söyledin… "Kıvırma." Okudum biraz önce tutanaklardan. Bu sözden dolayı özür dilemeniz için davet ediyorum, buyurun.

 Muzaffer Yurttaş (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; önce, bu Meclise, bu şerefli Meclise "şerefsiz" deyip sonradan bu sözlerini tevil etmeye çalıştığından dolayı ben "Kıvırma." diye söyledim. Meclise karşı bu davranışımdan dolayı bir hata olmuşsa Meclisten özür diliyorum. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) Ama bir sözün kesinlikle…

 Hasan Ören (Manisa) - "Ama"sı yok yani tamam, alkışladık artık.

 Muzaffer Yurttaş (Devamla) - Özür diliyorum.

 Ayşe Nur Bahçekapılı (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ismini söylemek istemediğim bir kişi, tutanaklardan da okuduğunuz gibi, hakkımda bazı şeyler söylemiş, tutanaklarda yazıyor. Bunlara asla cevap vermeyeceğim, çünkü önem verdiğim insanların sözlerine cevap vermeyi ilke olarak kabul ederim. (AK PARTİ sıralarından alkışlar) Bu bir.

 İkincisi: Bu Meclis içinde özellikle AK PARTİ, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi ve özellikle Barış ve Demokrasi Partisinin herhangi bir üyesi için bu sözleri sarf eden kişiye aynen cevap vereceğim. Asla özür dilemiyorum! (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

 BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, İstanbul Milletvekilli Sayın Ayşe Nur Bahçekapılı'nın sözleri kınama cezasını gerektiren bir fiildir. Bu nedenle, İstanbul Milletvekili Sayın Ayşe Nur Bahçekapılı'ya İç Tüzük'ün 160 ve 163'üncü maddeleri uyarınca kınama cezası verilmesini teklif ediyorum.

 BAŞKAN - Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmemiştir

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@