YSK'dan seçim uyarısı

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK), 7 Haziran 2015  milletvekili seçimlerinde aday olabilmek için kanun gereği görevinden çekilmesi veya ayrılması gerekenlerin, en geç 10 Şubat 2015 Salı günü mesai bitimine kadar  görevden ayrılma isteğinde bulunmaları gerekti

Siyaset 06.01.2015, 10:47
YSK'dan seçim uyarısı

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK), 7 Haziran 2015  milletvekili seçimlerinde aday olabilmek için kanun gereği görevinden çekilmesi veya ayrılması gerekenlerin, en geç 10 Şubat 2015 Salı günü mesai bitimine kadar  görevden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiği belirtildi. 

 Yüksek Seçim Kurulu, 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde aday  olabilmek için kanun gereği çekilmesi ya da görevlerinden ayrılması gerekenlerin  çekilme veya görevden ayrılma isteğinde bulunma tarihlerinin belirlenmesi  amacıyla toplandı. 
 
Kurulun, kanun kapsamına girenlerin görevden ayrılma veya çekilme  tarihine ilişkin oy birliğiyle aldığı kararda, Anayasa'nın 77. maddesinin birinci  fıkrasında ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 6. maddesinin birinci  fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin dört yılda bir  yapılacağının öngörüldüğü, aynı kanunun 6. maddesinin ikinci fıkrasında ise "Bir  önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren dört yılın dolmasından önceki son  pazar günü oy verilir. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak doksan günlük  sürenin il günü seçimin başlangıç tarihidir" hükmünün yer aldığı anımsatıldı. 
 
Bir önceki milletvekili seçimi 12 Haziran 2011 Pazar günü  gerçekleştirildiği için 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin 7 Haziran 2015  Pazar günü yapılması gerektiği kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi: 
 
 "Anayasanın 76. maddesinin son fıkrasında, hakimler ve savcılar,  yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim  elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu  kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet  bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ve Silahlı Kuvvetler  mensuplarının  görevlerinden çekilmedikçe aday olamayacakları ve milletvekili  seçilemeyecekleri belirtilmiştir. 
 
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 'Adaylık için görevden  çekilmesi gerekenler' başlıklı 18. maddesi uyarınca 7 Haziran 2015 tarihinde  yapılacak milletvekili genel seçimlerinde aday olmak isteyen hakim ve savcılar,  yüksek yargı organlarının mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim  elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri,  kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları  hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye  başkanları, subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerini il, ilçe yönetim kurulu  başkan ve üyeleri, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu  kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst  birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya  ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların seçimin başlangıç  tarihinden bir ay önce görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiği  sonucuna varılmıştır." 
 
Son tarih 10 Şubat
 
2839 sayılı Kanun'un 18. maddesinde aday adayı olabilmek için belirli  bir tarihte görevden ayrılma isteğinde bulunma koşulu getirildiği, söz konusu  koşulun istifa şeklinde ayrılma ile sınırlı olduğu, emeklilik suretiyle daha  sonra vaki olacak ayrılmalarda bu tarihin aranmayacağı yolunda bir hükme yer  verilmediği hatırlatılan kararın devamında şöyle denildi: 
 
 "Başka bir anlatımla istifa veya emeklilik suretiyle ayrılma arasında  fark aranmadan, görevden ayrılma biçiminde kapsayıcı bir ifade kullanılmıştır. Bu  nedenle, 2839 sayılı kanunun 18. maddesi kapsamına girenlerin, 7 Haziran 2015  tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde aday olabilmeleri için  istifa veya emeklilik yoluyla ayrılanlar arasında ayrım yapılmaksızın istifa veya  emeklilik dilekçelerini öngörülen sürede vermiş olmaları gerekir. Öngörülen  tarihten sonra emeklilik veya istifa isteminde bulunanların 7 Haziran 2015  tarihinde yapılacak seçimde aday olmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır. 
 
Açıklanan nedenlerle aday olmak isteyen hakim ve savcılar, yüksek  yargı organlarının mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları,  Yükseköğretim Kurulu üyeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu  ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından  işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları, subaylar ile  astsubaylar, siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri,  belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki  meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların  üst kuruluşlarının, katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim  kurullarında görev alanların, en geç 10 Şubat 2015 Salı günü saat 17.00'ye kadar  görevden ayrılma isteğinde bulunmaları gerektiğine ve ayrıca bunlar için aynı  kanunun 19. maddesinde yer alan görevden ayrılmaya ilişkin hükümlerin  uygulanmasına, kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday olacakların en  geç 10 Şubat 2015 Salı gününden geçerli olmak üzere emeklilik isteğini belirten  dilekçelerini en geç 10 Şubat 2015 Salı günü 17.00'ye  kadar vermeleri  gerektiğine oy birliğiyle karar verildi."

 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@