7m

Çapkınoğlu

uzungöl yayla otel

Gül ekonomiyi değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Gül, 24. İSEDAK toplantısında konuşuyor. İşte Gül'ün ekonomi ve İslam ülkelerinin rolünü değerlendirdiği konuşmasından satır başları: Dünyada tüm halkların kaderleri birbirlerine bağlıdır. Ortak çözümler aramamız gerektiğine inanıyorum. Küre

Siyaset 23.10.2008, 10:06
Gül ekonomiyi değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Gül, 24. İSEDAK toplantısında konuşuyor. İşte Gül'ün ekonomi ve İslam ülkelerinin rolünü değerlendirdiği konuşmasından satır başları:

Dünyada tüm halkların kaderleri birbirlerine bağlıdır. Ortak çözümler aramamız gerektiğine inanıyorum.

Küresel kaynakların çatışmaya değil, küresel refahı artırmak üzere, yolsuzluk ve yoksulluğa ayrılması elzemdir.

Türkiye bu yöndeki faaliyetlerini sürdürecektir. İslam Konferansı örgütü üyesi ülkelere içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Ekonomik çalkantılar, İslam konferansı örgütü ülkeleri çok etkilemektedir. Bu gelişmelerin kapsamlı bir biçimde ele alınmış olduğunu öğrenmekten memnuniyet duyuyorum.

Başta son mali krizin beşiği olan gelişmiş ülkeler olmak üzere, dünya ekonomisini düzenleyen kuralların gözden geçirilmesi yönünde bir ihtiyacın ortaya çıktığını görüyorum.

Böyle gelişmeler yeni kurallar konulması gerekecektir.

Görüyoruz ki İSEDAK daha güçlü bir yapıya kavuşmakta, çözüm önerileri geliştirmektedir. Bunlardan birisi de yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunun seçilmiş olmasıdır.

Bu krizin bir çok alanda olumsuz etkileri olacaktır.

Bununla birlikte yakın tarihteki örneklerden de biliyoruz ki, rekabet gücü yüksek ülkeler bu tip krizleri zorlanmadan atlatabilmektedirler. Bu açıdan gerçek bir ekonomik faaliyete dayanmayan, gündemimizde doğrudan yatırımlara önem vermiş olmanızı takdirle karşılıyorum.

Doğrudan yatırımlar dünya ekonomisinde anahtar bir yol oynamaktadır. Dünya ölçeğinde 200 yılında 1.4 trilyon dolar olan doğrudan yatırım miktarı, 1.8 trilyon dolara yükselmiştir. Bu yatırım miktarının 1.3 trilyon doları gelişmiş ülkelere, 500 milyar doları da gelişmekte olan ülkelere yapılmıştır.

İSEDAK ülkelerinin aldığı pay ise 141 milyar dolarda kalmıştır.

Küresel krizin yol açtığı olumsuz durum karşısında, İslam ülkelerinde biriken fonların yine İslam ülkelerinde değerlendirilmesinin uygun olduğu görüşü ön plana çıkmaktadır.

İslam ülkeleri arasında kurumsal ve ürünsel bazda bir an önce ortak yaklaşımların geliştirilmesi yerinde olacaktır.

Yatırım almak isteyen üye ülkelerin gerekli tedbirlerini almalarını istiyorum. Çifte vergileri önlemeyi anlaşmalarını vakit geçirmeksizin hayata geçirmeliyiz.

Gıda fiyatlarındaki artışlar ülkelerimizde de yoksulluğun derinleşmesine neden olmaktadır. Fiyatlar karşısında tarım sektörüne önem vermemiz gerektiğini, tarımsal sanayinin geliştirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.

Bu sorunlar ışığında üye ülkeleri işbirliği yapmaya davet ediyorum.

Tercihli ticaret sisteminin kurulmasında olumlu gelişmeler sağlanmıştır. Bütün bunlar İSEDAK'ın üye ülkelerin ekonomik kalkınmalarına ciddi bir katkısının olacağını göstermiştir.

Ekonomik işbirliğinde önceliğimiz İSEDAK çerçevesinde projelerin sonuçlandırılması olmalıdır.

Tercihli ticaret projesi önemli bir araçtır. Geçtiğimiz 4 yılda önemli aşamalar kaydettik. Bu projenin meyvelerini toplamak için, 2009'dan itibaren hayata geçirmek istiyoruz.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@