Yüz binlerce kimlik kartı değişiyor

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personel  ile emekli teşkilat mensuplarının kimlik kartları değişecek.

Yüz binlerce kimlik kartı değişiyor
banner432

Resmi Gazete'de yayımlanan "Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik  Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile teşkilat  bünyesinde görev yapan emniyet müdürü, polis, bekçi ve diğer personelin  kimlikleri yenilecek.

Buna göre, sınıf üstü ve diğer derecelerdeki emniyet müdürleri,  çeşitli rütbelerdeki polisler, bekçiler ve diğer hizmet sınıflarındaki personel  ile emeklileri için 4 ayrı tasarıma sahip kimlik kartları hazırlandı.

Emniyet müdürleri ile polislere verilecek kimliklerin ön yüzünde büyük  harflerle "T.C. İçişleri Bakanlığı Polis" ifadesi bulunurken alt kısmında ise  Türkçe ve İngilizce olarak "Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Kimlik Kartı"  ibaresi ile personelin fotoğrafının yanında adı, soyadı, rütbesi ve sicil  bilgileri yer alacak.

Kimliklerin arka kısmında kimlik kartı seri no, T.C. kimlik numarası,  anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, kan grubu ve kullandığı tabancanın  markası, modeli, çapı ve seri numarası bulunacak.

Çarşı ve mahalle bekçilerine verilecek kimliklerin ön yüzünde ise  büyük harflerle "T.C. İçişleri Bakanlığı Bekçi", diğer hizmet sınıflarındaki  personele verilecek kartlarda ise "T.C. İçişleri Bakanlığı Personel" ifadeleri  olacak.

Kartların ön sağ kısmında 8 köşeli polis rozeti, sol kısmında ise Türk  bayrağını simgeleyen ay yıldız ile isim ve rütbe bilgilerinin bulunduğu alanda  ise Türk Polis Teşkilatının arması yer alacak.

Kimlik kartlarının arka sağ kısmında ise polis armasındaki çift başlı  kartal logosu ile 8 köşeli polis rozeti kullanılacak.

Emniyet hizmetleri sınıfı personelinden idari polis olmalarına karar  verilenlerin kimlik kartlarının rütbe hanesine rütbesi ile "İdari" ibaresi  yazılacak. Bu personele hangi sınıf ve unvanda olursa olsun çalıştıkları müddetçe  ayrıca emekli kimlik kartı düzenlenmeyecek.

Vazife malulü olarak emekli olan personelin kimlik kartına ise rütbesi  ile "Vazife Malulü" ibaresi yazılacak. Vazife malulü olarak emekliye ayrıldıktan  sonra çalışmaya devam eden personelden istifa edenlere son rütbe ve unvanları  gözetilerek emekli kimlik kartı düzenlenecek. Vazife malulü olduktan sonra hizmet  sınıfı değişerek Emniyet Teşkilatında çalışmaya devam edenlerden istifa edenlere  ise emniyet hizmetleri sınıfındaki en son rütbesi esas alınarak emekli kimlik  kartı verilecek.

Yeni emekliye ayrılan veya daha önceden emekliye ayrılmış personelden  kimlik kartını değiştirme talebinde bulunanlara, yeni emekli kimlik kartı  verilirken, üzerinde bulunan eski kimlik kartını çeşitli gerekçelerle vermemesi  veya kaybettiğini beyan ettiği halde bu kimlik kartının üzerinde olduğunun tespit  edilmesi halinde emekli kimlik kartı verilmeyecek.

YENİ KİMLİKLER SİLAH TAŞIMA RUHSATI YERİNE GEÇECEK

Yönetmelikte yapılan bir başka değişiklikle "Emniyet Hizmetleri Sınıfı  Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca  Satışına Dair Yönetmelik" çerçevesinde verilen tabancanın markası, modeli, çapı  ve seri numarası personelin kimlik kartına işlenecek. Ayrıca bu kimlik kartı  silah taşıma ruhsatı yerine geçecek.

Meslekten veya memuriyetten çıkarma cezalarını gerektiren bir suçtan  veya Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına  ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene  ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,  dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat  karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı  değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olma suçlarından dolayı  hakkında adli veya idari soruşturma veya kovuşturma açılan, tutuklu veya hükümlü  bulunan veya da görevden uzaklaştırma kararı verilen personelin emekli olması  durumunda emekli kimlik kartı verilmeyecek.

Ancak, bu personele idari yönden meslekten veya memuriyetten çıkarma  cezası verilmemesi, adli yönden ise memurluğa engel olmayacak bir ceza alması  veya beraat etmesi halinde emekli kimlik kartı verilecek.

Hizmet süresini doldurmak suretiyle istifa ederek emekliliği hak ediş  yaşını bekleyen personelin kimlik kartı görev yaptığı birim tarafından teslim  alınarak imha edilecek.

Ancak, bu personele emekli kimlik kartı, sigortalı olarak çalıştığına  bakılmaksızın emeklilik yaşını doldurarak, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  Başkanlığınca Genel Müdürlükten "emeklilik veya ikramiye oluru" alınmasının  istenmesi üzerine ve Genel Müdürlükçe emeklilik işlemi yapıldıktan sonra  verilecek.

Emniyet Teşkilatından müstafi sayılarak (memuriyetten çekilen) ayrılan  personele, emeklilik için gerekli olan yaşını doldurduktan sonra SGK  Başkanlığından açıktan isteğiyle emekli olsa dahi emekli personel kimlik kartı  düzenlenmeyecek.

Bu arada daha önce düzenlenmiş ve dağıtılmış bulunan personel kimlik  kartları, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle  geçerli sayılacak.

Ayrıca hazırlanan personel kimlik kartlarının dağıtımı, personelden  sorumlu birimlere posta (kargo) yoluyla yapılabilecek.


Son dakika Trabzonspor haberleri ve Son dakika Trabzon Haberleri
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner393