kebir reklamı

Vekiller neden mağdur oldu!

Hırsızlık olaylarındaki olağanüstü artışla ilgili haberler siyaset dünyasında da ses getirdi. Yasal düzenleme gerekliliğini vurgulayan birçok vekilin hırsızlık mağduru olduğu ortaya çıktı.CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konunun kritik derecede önemli o

Vekiller neden mağdur oldu!

banner197

Hırsızlık olaylarındaki olağanüstü artışla ilgili haberler siyaset dünyasında da ses getirdi. Yasal düzenleme gerekliliğini vurgulayan birçok vekilin hırsızlık mağduru olduğu ortaya çıktı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konunun kritik derecede önemli olduğunu söyledi. Hırsızlığı yapanların aynı gün salıverildiğine dikkat çeken Altay, "Cezai yaptırımı düşük. Rakamlar gösteriyor ki hırsızlık olaylarının yüzde 77'sinin faili meçhul. Polis teşkilatının en zayıf olduğu alanlardan birisi bu konu. Bu nedenle çoğu vatandaş hırsızlar yakalanamaz diye polise başvuru bile yapmıyor" dedi.

Hükümete açık çağrı yapan Altay, "Hırsızlıkla mücadelede yasalar yetersiz kalıyor, bu konuda bütün partiler hazırlık yapsın. Polisin yetkiye ihtiyacı varsa teklif getirsinler, hırsızlığı önlemek için yasal düzenleme gerektiğini ifade ederlerse ve TCK'da değişiklik gerekiyorsa CHP grubu olarak destek veririz" dedi.

VATANDAŞ NE YAPSIN?

Mevcut düzenlemelerle hırsızlık suçunun adeta serbest olduğunu söyleyen Altay, "Cezai müeyyideler yok gibi artırılması gerekiyor" dedi. Altay, kendisinin de mağdur olduğunu belirterek, yaşadığı hırsızlık olayını şöyle anlattı: "Evimi, arabamı soydular. Failler bulunamadı. Polis arayıp bilgi bile vermedi. ‘Kusura bakmayın' diyen bile olmadı. Polisin en zayıf olduğu alan hırsızlıkla mücadele. Vekil olarak bana tek satır olayla ilgili bilgi verilmezken, sade vatandaş ne yapsın, sade vatandaşla kim ilgilenir?"

POLİSLE İŞBİRLİĞİ İDDİASI

TBMM İçişleri Komisyonu üyesi, CHP Kırklareli Milletvekili Mehmet Kesimoğlu da, Türkiye'deki ekonomik tablonun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aktardığı gibi olmadığını söyledi. İnsanların yoksulluk ve geçim sıkıntısı yaşadığını söyleyen Kesimoğlu, "İnsanlar maalesef hırsızlık gibi yollara başvuruyor. Ancak yoksulluk nedeniyle bu yola başvuranların oranı hırsızlık olayları içinde yüzde 5. Organize gruplarla polisin işbirliği var" iddiasında bulundu. Kesimoğlu, semt karakolları ve bekçilik sisteminin uygulanması gerektiğini savundu.

EVİMİ SATTIM MAĞDURUM

Kırklareli'nde yerel seçim çalışmalarını sürdürürken Ankara'daki evine hırsız girdiğini şöyle anlattı: "Oğlum yalnızdı. Karşılaşmamaları mucize. Apar topar seçim çalışmalarını bırakıp geldik. Değerli her şeyimizi almışlardı. Saatler, ziynet eşyaları, kamera ne varsa gitti. Üstelik evimizde yemiş içmiş halıda puro söndürmüş. Keyif yapmış. Olay aydınlatılamadı. Kimse beni arayıp sormadı, bilgi vermedi. Oğlum evde kalamadı anneannesine gitti. Biz silahla uyuduk. Sonra o evi sattık, evden gelen para da harcandı. Tam mağdur olduk."

Bütçe gündemi hırsızlık

BU­GÜ­N'­ün ‘Hır­sız­lık Pat­la­dı­' baş­lık­lı ha­be­ri İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­'nın 2014 büt­çe gö­rüş­me­le­ri­ne dam­ga vur­du. MHP Kon­ya Mil­let­ve­ki­li Mus­ta­fa Ka­lay­cı İçiş­le­ri Ba­ka­nı Gü­le­r'­e şu so­ru­yu yö­nelt­ti:

"Sa­yın ba­ka­nım hır­sız­lık suç­la­rın­da ni­ye pat­la­ma ol­du? Suç is­ta­tis­tik­le­ri­nin ne­den giz­li­yor­su­nuz? Bi­zim­le pay­laş­mı­yor­su­nuz. İs­ta­tis­tik­le­ri ba­sın­dan öğ­re­ni­yo­ruz. Özel­lik­le ev­ler­den ve oto­dan hır­sız­lık suç­la­rı­nın ar­tı­şı­nın ne­de­ni ne­dir. Bu ko­nu­da bir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor mu? Ev hır­sız­lık­la­rı­nın ay­dın­la­tıl­ma­sın­da ba­şa­rı ne­den dü­şük­tür?"

Cezalar caydırıcı hale getirilmeli

Hırsızlık olaylarındaki çarpıcı artış her kesimin tepkisini çekti. Siyasiler cezaların caydırıcı hale getirilmesiyle suçun azalacağını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Muğla Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Mehmet Erdoğan, hırsızlık cezasının caydırıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti döneminde Avrupa Birliği'ne uyum, insan hakları gibi konularda iki bine yakın kanun çıkarıldığını hatırlatan Erdoğan, yargı paketleri ile infaz ve ceza kanunundaki düzenlemelerden yararlanan çoğu hırsızın dışarıya çıktığını belirtti.

Erdoğan, polisin amaç dışı kullanıldığını, başbakan ve bakanların gezilerinde çok sayıda polisin yer aldığını savundu.

POLİS İŞİNE DÖNSÜN

Erdoğan, "Polisin morali bozuk. İstihbarat biriminde çalışan insanlar asli görevlerinin ötesinde açılım süreciyle ilgili çalışıyorlar. Hırsızlar ve adi suçlar başı boş kaldı. Polisin asli işine dönmesi ve bunların rayına oturtulması lazım" dedi.

Toplum ıslah edilmeli

CHP Mer­sin Mil­let­ve­ki­li ve Ada­let Ko­mis­yo­nu Üye­si Ali Rı­za Öz­türk, hır­sız­lık olay­la­rı­nı ik­ti­da­r po­li­ti­ka­la­rı­na bağ­la­dı. Öz­türk, "Top­lu­mu ıs­lah et­mez­sen, sos­yal dev­let gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­tir­mez­sen böy­le olur. Ce­za­ cay­dı­rı­cı ol­ma­lı ama ıs­lah mü­es­se­sesi­ de ça­lış­tı­rılmalı. Top­lu­mun ya­pı­sı­nı boz­muş­san ne ola­cak" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Suça iten unsurlar kaldırılmalı

AK Par­ti Bar­tın Mil­let­ve­ki­li ve Ada­let Ko­mis­yo­nu Söz­cü­sü Yıl­maz Tunç, in­faz ka­nu­nun­da hır­sız­lık­la il­gi­li ce­za­la­rın ar­tı­rıl­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ce­za­la­rın ya­nı sı­ra in­faz ka­nu­nun­da ar­tı­şa gi­dil­di­ği­ni ak­ta­ran Tunç şun­la­rı söy­le­di. Çocuk­la­rı su­ça iten un­sur­la­ra yö­ne­lik ted­bir­le­rin alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kaydetti. (ÇE­TİN ÇİFT­Çİ)

Kanunlar suçluyu değil mağduru korumalı

AK Par­ti Gü­müş­ha­ne Mil­let­ve­ki­li Fe­ra­muz Üs­tün, suç­lu­la­ra uy­gu­la­nan ce­za­la­rın cay­dı­rı­cı ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti. Zan­lı­la­rın suç iş­ler­ken bir de­ğil ‘bin de­fa­' dü­şün­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­yan Üs­tün, "Ce­za­lar suç­lu­yu de­ğil, mağ­du­ru ko­ru­ma­lı. Ya­sal mü­ey­yi­de­ler cay­dı­rı­cı ha­le ge­ti­ri­lir­se bu suç­lar aza­lı­r" de­di.

YA­SA­LAR GÖZ­DEN GE­Çİ­RİL­ME­Lİ

Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu üye­si AK Par­ti Şan­lı­ur­fa Mil­let­ve­ki­li Doç. Dr. Ab­dul­ka­dir Gök, ce­za­la­rın hır­sız­ları cay­dı­rmadığına ve ye­ni dü­zen­le­me­ler ge­rek­ti­ği­ne dik­kat çek­ti. Gök, "Ur­fa­'dan çok şi­ka­yet alı­yo­rum. ‘Hır­sı­zı su­çüs­tü ya­ka­la­yıp po­li­se tes­lim edi­yo­ruz. Ama ser­best bı­ra­kı­lı­yo­r' di­ye şi­ka­yet­te bu­lu­nu­yor­lar. Ka­nun­la­rın ye­ni­den göz­den ge­çi­ril­me­si lazım" dedi.

Hukuk ve eğitimle anlatılmalı

AK Parti Yozgat Milletvekili Dr. Ertuğrul Sosyal hırsızlık, dolandırıcılık, yankesicilik gibi suçların ülkenin genel sorunu olduğunu söyledi. "Cezalar biraz daha caydırıcı olmalı" diyen Sosyal şöyle devam etti:

"Suçlara uygulanan cezalar hem caydırıcı hem vazgeçirici hem de korkutucu özelliği taşımalı. Suçları düşürmek için hukuki düzenlemeler ve eğitim birlikte kullanılmalı. Diyanet İşleri ve Milli Eğitim bu konuda öğrencilerden vatandaşlara kadar herkesi bilgilendirmeli. Hukuk ve eğitim birlikte yürüsün. Her iki kurum bu işi sürekli halka anlatmalı. Allah korkusu olmayan kişiler bu tür suçları daha kolay işliyor. Cuma hutbelerinde ve derslerde bu konunun sık sık anlatılması lazım."

Haberlerinizi Haber61 Whatsapp İhbar Hattına Gönderin Yayınlayalım
0532 456 71 41

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.