Türkiye Yunanistan'ın gerisinde!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) "Asgari Ücret ve Ekonomik Büyüme" konulu bir rapor hazırladı. Raporda, verimlilik ve ekonomik büyümenin asgari ücrete yansımadığı belirtilerek, 1978’den bu yana ekonominin sabi

Gündem 25.12.2011, 14:41
Türkiye Yunanistan'ın gerisinde!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR) "Asgari Ücret ve Ekonomik Büyüme" konulu bir rapor hazırladı. Raporda, verimlilik ve ekonomik büyümenin asgari ücrete yansımadığı belirtilerek, 1978’den bu yana ekonominin sabit fiyatlarla 3.5 kat, dolar bazında yaklaşık 5 kat büyümesine rağmen, gerçek asgari ücretin yerinde saydığı ifade edildi. Asgari ücretin gelişme seyrinin, ekonomik büyüme ile paralel gitmesi halinde 34 yılda net bin 973 TL’ye ulaşması gerektiğinin vurgulandığı raporda, asgari ücretin mevcut haliyle Yunanistan’daki rakamın yüzde 40’ı düzeyinde kaldığına dikkat çekildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü verileri ile endeksleme yöntemi kullanılarak yapılan hesaplamaya göre 33 yıllık bir dönem için ekonomi sabit fiyatlarla 3.51 kat büyürken, reel asgari ücret yüzde 6’lık gelişme ile neredeyse yerinde saydı. 1999 yılına kadar 1978 yılındaki ekonomik gücüne ulaşmayan asgari ücret, bu yılda ulaştığı düzeyi, yüksek enflasyon ortamında yaşanan iki krizle ciddi bir biçimde kaybetti. 1978 ve 1999 seviyesine ancak 2004 yılında yeniden ulaşabilen reel asgari ücret 2005 yılından bu yana ise ciddi bir gelişme gösteremedi.

RAPORDA, MALİYE BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI ELEŞTİRİLDİ

Raporda Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 17 Aralık 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı "özel sektörde ücretleri verimlilikle ilişkilendirmezseniz, belki Türkiye batmaz ama firmalar batar" ifadeleri de eleştirilerek, mevcutta ücretlerle verimlilik arasında bir ilişkinin bulunmadığına dikkat çekildi. 2005-2010 yılları arasında krize rağmen çalışan kişi başına verimliliğin yüzde 14 oranında artarken, asgari ücretin reel olarak yıl sonu tahminleri ile sadece yüzde 4 gelişme göstereceğinin beklendiği, aynı dönem için ekonomik büyümenin yüzde 26 olacağının tahmin edildiği ifade edildi. Rapora göre bu hesapla sadece 2005 yılından bu yana ekonomik büyümenin asgari ücrete yansımamasının işçilere bedeli net 138 TL’lik gelir kaybına denk geliyor

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik İndeksine göre Türkiye’nin, insani gelişmişlik açısından 187 ülke içerisinde 92. sırada olduğunun ifade edildiği raporda, buna karşın dünyanın en büyük ekonomisine sahip ilk 20 ülke arasında olmaktan gurur duyulduğuna dikkat çekiliyor.

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER KALDIRILMALI

Raporda, asgari ücretin işçinin ailesi ile birlikte gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücret olduğu belirtiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, sigortalı ücretlilerin yaklaşık yarısının asgari ücret düzeyinde gelire sahip olduğunun belirtildiği raporda, asgari ücret zammının aileleri ile birlikte 20 milyon kişiyi doğrudan etkilediği ifade ediliyor. Raporda asgari ücrete ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Asgari ücretin, bir işçinin ailesi ile birlikte asgari olarak temel ihtiyaçlarını karşılayacak, işçiyi kimseye muhtaç etmeyecek bir düzeyde belirlenmesi ve sefaletin son bulması için; -Asgari ücret, işçinin ailesi ile birlikte tüm zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde, insan onuruna yakışan bir düzeyde tespit edilmelidir.

-Asgari Ücret Tespit Komisyonu işçilerin ağırlığı artırılarak demokratikleştirilmeli, emek örgütlerinin katılımı konusundaki sınırlandırmalar kaldırılmalıdır.

-Görüşmeler kamuoyuna açık hale getirilmeli, anlaşmazlık durumunda işçilerin üretimden gelen güçlerini kullanabilecekleri yasal zeminler oluşturulmalıdır.

-Asgari ücret net olarak belirlenmeli. Asgari ücret üzerinden alınan vergiler kaldırılmalıdır.

-Asgari ücretin herkese bölge, yaş, işkolu vb. ayrımı yapılmaksızın aynı oranda belirlenmesi esas alınmalı, bölgesel asgari ücrete uygulanması yolundaki girişimlerden uzak durulmalıdır.

-Asgari ücret gelir dağılımını düzenleyici yönde belirlenmeli ve ekonomik büyümeden pay almalıdır.''


Yorumlar (1)
fatihten 10 yıl önce
sadece asgari ücret mi Yunanistanın alım gücü Türkiyeden yüzdeyüz fazla, güya Yunanistanda kriz var diye birileri orayı işaret eder, o halde bile buna razı gelmediler ortalığı birbirine kattılar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@