kebir reklamı

Muhtaç olana FON bakacak!

Muhtaç vatandaşlar için bakım sigortası oluşturulacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hazırladığı taslak rapora göre ilk etapta fon kurulacak. Ardından bakım hizmeti alan muhtaçlara yardım yapılacak.Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı

Muhtaç olana FON bakacak!

banner197

Muhtaç vatandaşlar için bakım sigortası oluşturulacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hazırladığı taslak rapora göre ilk etapta fon kurulacak. Ardından bakım hizmeti alan muhtaçlara yardım yapılacak.
Ai­le ve Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı ‘Ba­kım Hiz­met­le­ri Stra­te­ji­si ve Ey­lem Pla­nı­' kap­sa­mın­da ‘Ba­kım si­gor­ta­sı oluş­tu­rul­ma­sı ça­lış­ma­la­rı tas­lak ra­po­ru­' ha­zır­la­dı. Bugün'den Selvi Çelik'in haberine göre; Tas­lak ça­lış­ma­da muh­taç ki­şi­ler için ba­kım si­gor­ta­sı­nın oluş­tu­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı. Ra­por­da ba­kım si­gor­ta­sı fo­nu­nun ne­re­den kar­şı­la­na­ca­ğı­na iliş­kin öne­ri­ler de yer al­dı. Fon kay­na­ğı­nın sağ­lan­ma­sı için 2 fark­lı gö­rüş or­ta­ya çık­tı.

SOS­YAL DEV­LE­TİN GE­RE­Ğİ

Bu­na gö­re sos­yal dev­le­tin ge­re­ği ola­rak fo­nun ta­ma­mı­nın dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­bi­le­ce­ği ifa­de edil­di. Bu kap­sam­da alı­nan ver­gi­le­rin da­ha et­kin ve adil kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne işa­ret edil­di. Şans ve ta­lih oyun­la­rı ile Kı­zı­lay, Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan­lı­ğı ve Türk Ha­va Ku­ru­mu (THK) gi­bi va­kıf­lar­dan kay­nak oluş­tu­ru­la­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. Ba­kan­lı­ğın fo­nun oluş­ma­sı için tav­si­ye et­ti­ği di­ğer bir gö­rü­şe gö­re de prim­le­rin ça­lı­şan ve iş­ve­ren­ler ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­bi­le­ce­ği ak­ta­rıl­dı. Si­gor­ta sis­te­mi­ne da­hil ol­ma­yan­la­rın öde­me­le­ri­nin ise dev­let ta­ra­fın­dan sağ­la­na­bi­le­ce­ği kay­de­dil­di. Emek­li, dul ve ma­lul­ler gi­bi ge­lir dü­ze­yi kı­sıt­lı olan ki­şi­ler­den prim alın­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı.

MUH­TAÇ­LIK KRİ­TER­LE­Rİ

Tas­lak­ta ba­kı­ma muh­taç­lık kri­ter­le­ri de sı­ra­lan­dı. Bu­na gö­re vü­cut te­miz­li­ği­ni ve ye­me iç­me ih­ti­ya­cı­nı tek ba­şı­na ya­pa­ma­yan­lar, otur­du­ğu yer­den kal­ka­ma­yan, mer­di­ven inip çı­ka­ma­yan, ayak­ta du­ra­ma­yan ile kı­ya­fet­le­ri­ni çı­ka­ra­ma­yan­la­rın si­gor­ta­dan ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di. Ra­por­da ba­kım hiz­met­le­ri­nin 4 fark­lı şe­kil­de ve­ri­le­bi­le­ce­ği bil­gi­si­ne yer ve­ril­di. Ba­kım hiz­me­ti­nin ai­le ya­kı­nın­dan, ba­kı­cı­dan, ya­rı ve tam za­man­lı ola­rak çe­şit­li ku­rum­lar­dan alı­na­bi­le­ce­ği be­lir­til­di.

8 milyon yaşlı olacak

Raporda bakım sigortasının oluşturulmasına neden olarak yaşlı nüfusunun hızla artması gösterildi. 2012'de 74,7 olarak belirlenen yaşam süresinin 2050'de ise 78,5 yıla çıkabileceğine işaret edildi. Geçen yıl 65 yaş üstü vatandaşların nüfusa oranı yüzde 7,51 iken 2023'te yüzde 10,2'ye yükselerek 8 milyon 600 bine çıkabileceği kaydedildi.
 

Haberlerinizi Haber61 Whatsapp İhbar Hattına Gönderin Yayınlayalım
0532 456 71 41

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.