alexa metrics

banner560

banner572

Memurlardan 'mesai' isteği

Memur-Sen, memurlarının izinleri hesaplanırken hafta sonlarının sayılmamasını ve izinlerin “mesai günü” üzerinden hesaplanmasını talep etti.Memur-Sen'in Devlet Personel Başkanlığı'na verdiği toplu sözleşme taslağında kamu görevlilerin ücretli, ücretsiz ve

Gündem 25.04.2012, 18:12
Memurlardan 'mesai' isteği

Memur-Sen, memurlarının izinleri hesaplanırken hafta sonlarının sayılmamasını ve izinlerin “mesai günü” üzerinden hesaplanmasını talep etti.

Memur-Sen'in Devlet Personel Başkanlığı'na verdiği toplu sözleşme taslağında kamu görevlilerin ücretli, ücretsiz ve mazeret izinlerine ilişkin düzenlemelere de yer verildi.

Taslakta, memurların yıllık ücretli izinlerinin “mesai günü” üzerinden hesaplanması istendi. Buna göre, toplu sözleşme hükümleri çerçevesinde, hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla (10 yıl dahil) kadar olanlara yılda 20 mesai günü, hizmet süresi 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 mesai günü izin verilmesi önerildi.

“Tabii afet, salgın hastalık ve olağanüstü haller dışında yıllık izin kesintiye uğratılamayacağı” hükmüne yer verilen taslakta, şunlar kaydedildi:

“Yıllık ücretli izin, memurun isteği halinde bütün veya parça parça ve istediği zamanda kullandırılır. Yıl içerisinde izin kullanmayan memurun izni, ertesi yıla devreder. İşin gereği iki yıl üst üste kullandırılmayan geçmiş yıllara ait izinlerin tamamı üçüncü yıl içerisinde mutlaka kullandırılır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen ücretli ve mazeretli izin haklarının tamamından, kamu görevlilerinin tümü, statü farklılığı gözetilmeksizin faydalandırılacaktır”

Evlilik ve ölüm izninin artırılması talep edildi

Taslakta, memurlara toplu sözleşmeyle verilecek diğer ücretli izinler de yeniden düzenlendi. Buna göre, mevcut durumda 7 gün olan evlilik izninin “kamu görevlisinin kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi halinde 10 mesai günü” olması talep edildi.

10 gün olan “babalık izni” ise taslakta “10 mesai günü” olarak yer aldı.Mevcut durumda “7 gün” olan “eş ve çocuklarının, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşlerinin ölümü” halinde verilecek iznin de “10 mesai günü” olması istendi.

Devamı Sayfa 2'de

[PAGE]Taslakta, “kamu görevlisinin kendisinin, çocuklarının, ana veya babasının ve kayın hısımlarının tabii afetlere maruz kalması halinde 7 mesai günü”, “eşi veya çocukları ile ana ve babasının, kayın hısımlarının ağır bir hastalık veya trafik kazasına maruz kalıp, tedavi maksadıyla hastaneye götürülmesi veya yatması halinde tevsik edilmek kaydıyla her defasında 3 mesai günü” izin alabilmesine yönelik düzenlemeler de bulunuyor.

Memur-Sen ayrıca, kamu görevlilerine, çocuklarının sünnetlerinde de “1 mesai günü” izin verilmesi talebini de toplu sözleşme masasına taşıyacak.

Süt izni 4 saat olsun
Mevcut durumda, doğumdan sonraki ilk 6 ayda 3 saat, ikinci 6 ayda 1,5 saat olan süt izni de taslakta yeniden düzenlendi. Buna göre, kadın memurların süt izni, “kadın kamu görevlisine doğumunun ilk 6 ayında 4 saat, ikinci 6 ayında 2 saat olmak üzere bebeklerini emzirmeleri için süt izni verilir” şeklinde taslakta yer aldı.

Taslakta, memurlara, özel veya resmi işlerini takip için talebi halinde yılda “10 mesai günü” ücretli mazeret izini verilmesi de talep edildi. Ayrıca memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. ve 105. maddelerinde belirtilen ücretsiz izinlerden hariç olmak üzere, mazeretleri halinde yılda 45 güne kadar ücretsiz izin verilebilmesi de istendi.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@