vardallar

Kurumlarda Son Değişiklikler

Başbakanlığa bağlı olan veya ilgilendirilen kuruluşlar ile görevlerin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları ile Devlet Bakanları arasındaki dağılımı ile ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yeni düzenlemeyle oluşan dağılım şu şek

Gündem 31.08.2007, 11:22
Kurumlarda Son Değişiklikler

Başbakanlığa bağlı olan veya ilgilendirilen kuruluşlar ile görevlerin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları ile Devlet Bakanları arasındaki dağılımı ile ilgili düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle oluşan dağılım şu şekilde oluştu;

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği (MGK)

2. Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarlığı (MİT)

3. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI CEMİL ÇİÇEK

Görevler

1. Parlamento ile ilişkiler

2. Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri

3. Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı

4. Millî Güvenlik Kurulu'nun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi

5. Kamu Yönetimi Reformu çalışmalarının koordinasyonu

6. İnsan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyon

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Yüksek Denetleme Kurulu (YDK)

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü (TODAİE)

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI HAYATİ YAZICI

Görevler

Danıştay ile ilişkiler

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Gümrük Müsteşarlığı

2. Vakıflar Genel Müdürlüğü

3. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

4. Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI NAZIM EKREN

Görevler

Ekonomik konularda genel koordinasyon

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT)

2. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)

3. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP)

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

1. T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü

2. Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

3. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü

4. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

İlişkili Kuruluşlar

1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

2. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)

DEVLET BAKANI MEHMET AYDIN

Görevler

Bilgi ve teknoloji faaliyetlerinin koordinasyonu

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu


2. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

3. Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

1. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

2. Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü (TRT)

3. Anadolu Ajansı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü

İlişkili Kuruluşlar

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)

DEVLET BAKANI MURAT BAŞESGİOĞLU

Görevler

1. Kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu

2. Kamu hizmeti görevlileri toplu görüşmelerinin koordinasyonu

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Devlet Personel Başkanlığı (DPB)

2. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM)

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Futbol Federasyonu Başkanlığı

İlişkili Kuruluşlar

Tütün, Tütün Mamûlleri ve lkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK)

DEVLET BAKANI KÜRŞAD TÜZMEN

Görevler

Yurtdışı müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin koordinasyonu

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü (EXİMBANK)

DEVLET BAKANI NİMET ÇUBUKÇU

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Özürlüler İdaresi Başkanlığı

2. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü (SHÇEK)

3. Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü

4. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

5. Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü

DEVLET BAKANI MEHMET ŞİMŞEK

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Hazine Müsteşarlığı

İlgili Kurum ve Kuruluşlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

DEVLET BAKANI MUSTAFA SAİD YAZICIOĞLU

Görevler

1. Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları

2. Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile Kardeş Topluluklarla ilişkiler ve bunlarla ilgili araştırma, planlama ve koordinasyonun sağlanması

Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

1. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)

2. Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)

Ayrıca, Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tam üyelik müzakerelerinde "Başmüzakereci" görevini Dışişleri Bakanı Ali Babacan yürütecek.

İstihdamı geliştirme konularında 2003/25 sayılı Genelge ile belirlenmiş bulunan görevler ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yerine getirilecek.

Bu konularda daha önce yayımlanmış bulunan 2003/16, 2003/24, 2003/25, 2003/28, 2003/30, 2004/4, 2004/6, 2004/10, 2004/30, 2004/32, 2005/15, 2005/17, 2005/24, 2006/1 sayılı genelgeler ise yürürlükten kaldırıldı.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@