Genç: "Tokmak da davul da aynı kişide olacak"

Ortahisar Belediye  Başkanı Ahmet Metin Genç mahalle ziyaretlerine devam ediyor.

Gündem 08.03.2017, 14:50
Genç: "Tokmak da davul da aynı kişide olacak"

Ortahisar Belediye  Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, anayasa değişikliğinin Türkiye'yi gelişmiş ülkeler kulvarına taşıyacağını söyledi.

Bugüne kadar konferans ve panellerle cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatan Başkan Genç, şimdi de mahalleleri gezerek vatandaşlara yeni hükümet sistemini anlatıyor.

İskenderpaşa ve Hızırbey mahallelerini ziyaret eden Genç,  anayasa değişikliğiyle ülke yönetiminde halkın iradesinin hakim olacağı bir yapının egemen olacağını belirterek, "Türkiye'de yeni anayasa ve yönetim sistemi talebi her zaman tartışılan konuların başında yer aldı. Mutlak surette yeni bir anayasa yapılması ya da anayasanın değiştirilmesi gerekiyordu. 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliğiyle getirilecek olan cumhurbaşkanlığı sistemi bu ihtiyaçları karşılayarak istikrarlı hükümetler dönemini ortaya çıkaracak." dedi.

Genç: "Tokmak da davul da aynı kişide olacak"

PARLAMENTER SİSTEM DARBELERE FIRSAT VERDİ

Parlamenter sistemin 1960 yılından itibaren her 10 yılda bir yapılan darbeler ve muhtıralarla sürekli kesintiye uğratıldığını belirten Başkan Genç, cumhurbaşkanlığı sisteminin darbeler ve askeri müdahalelere fırsat vermeyen bir sistem olduğunu kaydederek, "Sürekli tartışıldığı üzere bu memlekette yeni anayasa ihtiyacı vardı. 1982 anayasası pek çok değiştirildi. Neredeyse yamalı bir bohça haline gelmişti. Ama bu değişiklikler 1982 Anayasası'ndan darbenin ruhunu ne yazık ki silemedi. Mevcut anayasa anti demokratik, hukukun üstünlüğüyle bağdaşmayan, insan hak ve hürriyetlerini kısıtlayan bir maddeyi içeriyordu. Bunu değiştirmek AK Parti dahil pek çok hükümet girişiminde bulundu ama bu girişimler maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. 1946 yılında çok partili siyasi hayata geçtiğimiz dönemden itibaren çok sayıda hükümet kurulmuş. 1950 yılında Genel Başkanı Adnan Menderes olan Demokrat Parti büyük bir çoğunlukla iktidara geldi. 1960 yılında Menderes hükümeti devrilerek bakanlar ve dönemin başbakanı idam ediliyor. 1971 yılında Başbakan Süleyman Demirel'e muhtıra verilerek hükümet değiştiriliyor. 1980 yılında meclis tam 115 kez denemesine rağmen cumhurbaşkanı seçemiyor, sürekli patinaj yapıp duruyor. Bunun akabinde dış müdahalelerle beraber 1980 darbesi yapılıyor ve hükümet devriliyor. Ve böylece yine milletin iradesi kesintiye uğruyor. 1997 yılında Refahyol hükümeti postmodern darbeyle değiştiriliyor. 2007 yılında bir muhtıra verilerek yönetime etki edilmeye çalışılıyor. Yani parlamenter sistem çok partili hayata demokratik hayata geçildiği 1950 yılından itibaren darbelere fırsat verdi. Devletin içine yerleşmiş darbeci zihniyetler, buna ister askeriye deyin, ister derin devlet deyin sürekli milletin seçtiği siyasi iradeye müdahale edip, yerine kendisi geliyor. 1923 yılından bugüne kadar 94 yılda 65 tane hükümet kurulmuştur. Bu şu demek bir buçuk yılda bir hükümet değişmiş. Biz bir buçuk yılda bir çalışan arabayı durdurup tekrar yola devam etmişiz. İkinci dünya savaşından mağlup çıkan ve yerle bir olan Almanya gelip bizi geçmiş. Fransa ve İtalya bizi geçmiş. Biz ise sürekli patinaj yapmışız."

Genç: "Tokmak da davul da aynı kişide olacak"

REJİM DEĞİL, YÖNETİM SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Anayasa değişikliği paketinin asla cumhuriyet rejime bir halel getirmediğini, cumhuriyet rejimi içinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getirdiğini belirten Başkan Genç, "Muhalefetin dile getirdiği siz anayasa değişikliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimini değiştiriyorsunuz algısı asla doğru değil. Bu cumhuriyet rejimi içinde yönetim sisteminin değiştirilmesidir. Burada demokrasiden en ufak bir taviz yoktur. Gelecek sistem demokrasiye ve cumhuriyet rejim sistemine halel getiren bir sistem değildir. Şu anda yapılan cumhuriyet rejimi sistemi içinde tıpkı parlamenter sistem gibi, başkanlık sistemi gibi, ya da yarı başkanlık veya tam başkanlık sistemi gibi bir model getirmektir. Bundan başkası da değildir." diye konuştu.  

Genç: "Tokmak da davul da aynı kişide olacak"

CUMHURBAŞKANI SORUMLU HALE GELECEK

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kuvvetler ayrılığı prensibinin daha da güçlendirildiğini kaydeden Başkan Genç, yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden bağımsız ve birbirlerinin yetki alanına girmeden görevlerini ifa edeceğini belirten Başkan Genç, "Cumhurbaşkanlığı  sisteminde asla tek adamlık diye bir durum söz konusu değildir. Bir defa tek adamlık olan bir sistemde seçim olmaz. Bütün siyasi partiler aynen devam edecek. Eğer atanan bakanlar görevlerinde başarısız olursa cumhurbaşkanı tarafından anında değiştirilecek. Beş yılda bir seçim olacak. Seçim olan bir yerde hangi tek adamlıktan söz edebiliriz. Bu sistemde hiçbir zaman koalisyon ihtimali olmayacak. Seçilen tek başına ve beş yıllığına seçilecek. Hızlı ve etkili icraat olacak. Cumhurbaşkanımızın asıl istediği tam da budur. Tokmakta davul da aynı kişinin elinde olacak. Böylece görüş ayrılıklarının, çatışmaların ve krizlerin önüne geçilecek. Bu sistemde asla hükümet yasama faaliyetine karışmıyor. Sadece bütçeyi Cumhurbaşkanı hazırlıyor hükümetin başı olduğu için. Yasama faaliyetlerini sadece milletin vekilleri yapacak. Bu da yasama organı olan TBMM'yi daha güçlendirecek. Cumhurbaşkanı bir kararname çıkardığı zaman eğer meclis aynı konuda bir yasa çıkarırsa meclisin çıkardığı yasa geçerli olacak. Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini aynı anda seçeceğiz. Cumhurbaşkanı ya da meclis karşılıklı olarak birbirlerini feshetme yetkisine sahip olacak. Cumhurbaşkanı sadece yürütmeyle ilgili kararname çıkaracak. Cumhurbaşkanı görevi ile ilgili suçlardan yargılanabilecek. Şimdiki sistemde cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten yargılanabiliyor ama yasalarda bile böyle bir suç tanımlanmamış. Askeri yargı kaldırılarak hukuk birliği sağlanacak. Bakanların büyük kısmı meclis dışından atanacak ve bakanlar cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak." dedi.

Genç: "Tokmak da davul da aynı kişide olacak"Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@