7m


7m

hyundai

Deniz Feneri’nden Erdoğan çıktı

Deniz Baykal, Alman Savcısı'nın hazırladığı iddianamede Başbakan ile ilgili bir bölümü aktararak şunları söyledi: "Mehmet Gürhan adlı Almanya'da bir organizatör var. Başbakan'ın organizatörü diye biliniyor. Başbakan'ın Almanya'daki pek çok organizasyonund

Gündem 05.09.2008, 20:38
Deniz Feneri’nden Erdoğan çıktı
Deniz Baykal, Alman Savcısı'nın hazırladığı iddianamede Başbakan ile ilgili bir bölümü aktararak şunları söyledi:

"Mehmet Gürhan adlı Almanya'da bir organizatör var. Başbakan'ın organizatörü diye biliniyor. Başbakan'ın Almanya'daki pek çok organizasyonunda yer almış ona yakın bir isim.
Alman savcının iddiasına göre, yargılanan dernekten Başbakan Erdoğan'a verilmek üzere Mehmet Gürhan isminde birine büyük miktarda para verilmiştir.

Mehmet Gürhan da fadesinde bunu doğruluyor. " Evet toplanan parayı Erdoğan'a iletilmek üzere aldım" diyor. Bu para tsunami felaketinden zarar görenler için toplanmış güya. Başbakan bu parayı almış mıdır almamış mıdır açıklamalıdır. Gürhan bu papayı vermiş olsa da olmasa da, orada bazı insanların Başbakan adına para toplaması vahimdir.

Alman savcı bu davayla ilgili Türk hükümeti baskı yapıyor diye açıklama yapıyor. İddianamede bu baskı açıkça belirtiliyor.. Türk hükümeti neden bu davayı bu kadar yakından takip ediyor. Orada bir yolsuzluk incelemesi var. Bırak ne olduğu ortaya çıksın. Niye müdahale etmeye çalışıyorsun. Neden rahatsız oluyorsun? Bunlar açıklanması gereken vahim konulardır!"

İŞTE ALMAN SAVCI'NIN İDDİANAMESİNDEKİ ERDOĞAN BÖLÜMÜ!

02.02.05 tarihli 'Empfangsbestitigung 2' olarak nitelendirilen alındı belgesinde (Empfangsbescheinigung) herhangi bir meblağ yazılı olmamasına rağmen Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş'ten parayı, Türkiye Başbakanı'na, (2003 yılından bu yana Recep Tayyip Erdoğan) Doğu Asya'daki Tsunami' den zarar görmüş, yardıma muhtaçlara dağıtması için, vermek üzere, aldığını tasdik etmiş. Bu konu, sanık Ermiş' in 7. kez ifadesi alınırken sorulmuş ve doğruluğu tasdik edilmiştir.

Bunun üzerine MindMatics şirketi 22.01. 2008 tarihinde gene yazılı olarak bildiriminde, Derneğin 2006 yılı Eylül ayında 'yardım paraları telefon numarası' için başvuruda bulunduğunu (Telefon Numarası 0900-550202) ve neticede her başarıyla sonuçlanan telefon görüşmesi için son kullanıcıdan, ay sonundaki telefon faturasından 5 € çekildiğini açıklamıştır. Kendi verilerine göre MindMatics, Ağustos 2006 ile Ocak 2007 tarihleri arasında kalan zaman dilimi için Derneğe, 133.000,00 € havale etmiştir.

MindMatics A.Ş. 21.09.2006 tarihinde kendileriyle dernek arasında ve Dernek adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürhan' ın imzalamış olduğu hizmet mukavelesinin bir kopisini göndermiş ve
muhatap olunacak kişinin Mehmet Taşkan olarak verilmiş olduğunu bildirmiştir. Şirket aynı zamanda, Ocak 2007 ie Kasım 2007 arasındaki zaman dilimi için de derneğe gönderilmesi gereken, ancak henüz havale edilmeyen meblağın 93.107,62 € olduğunu da bildirmiştir. Bu paraya, 24.01.2008 tarihinde haciz kararına istinaden elkonulmuştur.

Yapılan bağış toplama konserlerinden ve büyük miktarda ziyniyet eşyaları ve altınların yardım olarak hibe edilmeleri, ki bunun böyle olduğuna dair emareler, ele geçirilen malzemelerin görülüp gözden geçirilmesi esnasında dikkat çekmiştir, keş olarak yardımın toplanmış olduğu anlaşılmaktadır. En çok keş yardım paralarının toplanabildiği yerler, yapılan benefis konserleriydi. Savcılık tarafın-dan kendilerine gizlilik vaadi bulunan ve aralarına giren iki sivil po-lis memurunun bildirdiklerine göre, 31.03.2007 tarihinde Ludwisha-fen'deki Eberthalle'de yapılan konserde takriben 2.500 kişi bulun-muş ve gelen insanların para yardımında bulunabilmesi için bütün sandalyaların üzerine zarflar konulmuştu. Bu zarfların ön tarafına para yardımında bulunan kişi adını ve soyadına, kimliğini, yazabi-liyordu. Bu zarflar daha sonra bir asma kilitle kilitlenmiş iki kırmızı renkli metal çataların içine konuluyordu. Bu, veya bunlara benzer, metal çantalar ve zarflar yapılan arama esnasında bulunmuş ve elkonularak emniyet altına alınmıştır. El konulan eşyaların gözden geçirilip değerlendirilmesi sırasında, daha Viyana, Paris, Rotter-dam, Berlin, Münih, Bielefeld ve Nürnberg'te buna benzer konser-lerin planlandığı emareleri görülmüştü.

Sanık Mehmet Taşkan 29.08.2007 tarihli ikinci ifadesinde bununla ilgili olarak şunları ifade etmiştir:

'... takriben 2005 sonlarından 2007' ye kadar aşağı yukarı 10-12 kez benefis konserler yapılmış ve bu konserlerde Deniz feneri e.V. için keş para yardımı toplanmıştı. Normal konserlerde 20.000 - 40.000 ,00 € arasında para yardımı toplanırken, Kurban Bayramı tatil günlerinde bu meblağ, 50.000 ila 120.000,00 arasında değişe-biliyordu. Bu paralar ya Gürhan'a teslim ediliyordu veya Ermiş ve ben, keş para kasalarına paylaşıyorduk. Keş toplanan bu paralar, hiçbir zaman derneğin hesap numaralarına yatırılmadı'.

7. Toplanan Yardım paralarının Kullanılması

a) İşbu iddianamenin başında ve özet olarak yazılanlara dikkat
çekerek ve bayan Jacob' un yaptığı araştırmalar neticesinde, Al-
manya'daki bankalarda bulunan hesap numaralarından 25.01.
2002 ile 09.02.2007 tarihleri arasında kalan zaman diliminde şu
paralar keş çekilmiştir:
Mehmet Gürhan 9.981.000,00 €
Firdevsi Ermiş 4.596.000,00 €
Mehmet Taşkan 500.000,00 €
Firdevsi Ermiş, Mehmet Taşkan,
İzzet Kurum (beraberce) 1.755.000,00 €
Bedrettin Bilgin 50.00,00 €
Yekün 16.882.000,00 €

Yorumlar (1)
KARAYEMİŞ 14 yıl önce
Bu adamlar milletin dini duygularını ömürerek topladıkları paraları iç ediyorlardı. Deniz feneri insanlara yardım yaparken paranın yarısını da ceplerine indiriyorlardı.Tabiiki Tayyip efendi ile ilişkileri var. Paralar onların partisine geliyordu. Hem de helal para..onlara göre...

Gelişmelerden Haberdar Olun

@