kebir reklamı

Cumhuriyet tarihinde böylesi yapılmadı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dershaneleri 2015’te kapatan taslağı Meclis’e sunuldu.Öğretmen adayları KPSS'yi kazansa da sözlü sınav sonucunda atanacakBakanlıktaki genel müdür, müsteşar yardımcısı ile 81 ilin okul müdürü ve yardımcıları gerekçe gösterilmeden

Cumhuriyet tarihinde böylesi yapılmadı

banner197

Milli Eğitim Bakanlığı’nın dershaneleri 2015’te kapatan taslağı Meclis’e sunuldu.
Öğretmen adayları KPSS'yi kazansa da sözlü sınav sonucunda atanacak
Bakanlıktaki genel müdür, müsteşar yardımcısı ile 81 ilin okul müdürü ve yardımcıları gerekçe gösterilmeden görevlerinden alınıyor

Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı­’nın ders­ha­ne­le­ri ka­pa­tan tas­la­ğı Mec­li­s’­e su­nul­du. Ta­sa­rı­da ders­ha­ne­le­rin ka­pa­tıl­ma­sı­nın ya­nı sı­ra ba­kan­lık teş­ki­la­tın­da ya­pı­la­cak şok de­ği­şik­lik­ler yer al­dı. 

Ders­ha­ne kav­ra­mı­nın ta­sa­rı­da kal­dı­rıl­dı­ğı gö­rül­dü. Ders­ha­ne­le­rin 1 Ey­lül 2015’te ka­pa­na­ca­ğı be­lir­ti­lir­ken özel oku­la dö­nüş­mek is­te­yen­ler 4 yıl ge­çi­ci ol­mak şar­tı ile açık li­se ola­rak fa­ali­yet­le­ri­ne 2018’e ka­dar de­vam ede­cek. Ta­sa­rı­da çe­şit­li kurs­lar da ye­ni­den ta­nım­lan­dı. Or­ta­öğ­re­ti­me ve­ya yük­se­köğ­re­ti­me gi­riş sı­nav­la­rı­na ha­zır­lık ni­te­li­ğin­de ol­ma­mak kay­dı ile sos­yal, sa­nat­sal, be­ce­ri, dil ve ser­best za­man­la­rı­nı de­ğer­len­dir­mek ama­cıy­la kurs açı­la­bi­le­cek. Böy­le­ce ders ek­si­ği olan öğ­ren­ci­le­rin özel bir ku­ru­luş­tan ders al­ma­ma­sı amaç­la­nı­yor.

Etüt eğitim merkezlerine 12 yaş sınırı

12 yaş üzerine verilen eğitimi dershane kapsamında değerlendiren bakanlık, etüt eğitim merkezlerine 12 yaş sınırı getirdi. Bu eğitim kurumları 12 yaş ve altı çocuklara, ders, ödev ve projelerine yardımcı olmak üzere faaliyetlerine devam edecek. 12 yaş sınırının üstünde eğitim veren etüt merkezleri ya dönüşecek ya da kapanacak. Okuma salonlarıyla ilgili olarak ise taslakta hiçbir ifade yer almadı.

ÖĞRETMENE SÖZLÜ SINAV

Dersanelerin kapatılmasıyla işsiz kalacak öğretmenlerin bakanlık bünyesinde çalışması için ise 6 yıl çalışmış olma şartı getiriliyor. Bu öğretmenler için KPSS şartı aranmayacak. Ancak bakanlıkça yapılacak sözlü sınavlarda başarılı olmaları gerekecek. Bu öğretmenlerin ataması ise ihtiyaca göre ve belirlenen hizmet bölgelerinde yapılacak. Sağlık özrü olmayan öğretmenler 4 yıl boyunca başka bir yere atanamayacak.

Özel ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler için eğitim desteği verilecek. Bu destek kapsamına sadece kontenjanları boş olan özel okullar alınacak. Eğitim desteği verilecek öğrenci sayısı Maliye ve Milli Eğitim Bakanlığı’nca her yıl belirlenecek.

Mahkeme yürütmeyi durdurmayacak

TBMM’­ye su­nu­lan 22 mad­de­lik de­mok­ra­tik­leş­me pa­ke­ti içe­ri­si­ne son­ra­dan ek­le­nen bir ya­sa ile yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­rar­la­rı­nın önü ka­pa­tıl­dı. Tas­fi­ye ve gö­rev­den al­ma­lar­dan son­ra mah­ke­me­ye baş­vu­ran ka­mu gö­rev­li­le­ri he­men “yü­rüt­me­yi dur­dur­ma ka­ra­rı” çı­kar­ta­ma­ya­cak. Ye­ni tek­lif ya­sa­la­şır­sa, mah­ke­me da­ha ön­ce­ki ya­sa­lar­da yer al­ma­yan kar­şı ta­ra­fın sa­vun­ma­sı­nı da da­va baş­lar­ken is­te­ye­cek.

Öğretmen olmak zorlaşıyor

MEB öğretmen olmayı zorlaştıran bir adım attı. Taslakta aday öğretmenler için yapılacak yazılı ve sözlü sınav sonrası başarılı olanlar öğretmen olarak atanacak. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler ise başka il veya ilçede tekrar görevlendirilecek. Bu kişilere ikinci kez sınava girme hakkı tanınacak. Sınava girmeye hak kazanamayanlar ve ikinci defa başarılı olamayanlar aday öğretmen unvanını kaybedecek ve memuriyetle ilişiği kesilecek.

81 il müdürü görevden alınacak

Taslağın 25’inci maddesinde dikkat çekici bir ifade aldı. Tasarıda MEB’e bağlı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı-üyesi, müsteşar yardımcıları, genel müdür, strateji geliştirme başkanı, inşaat ve emlak grup başkanı ve grup başkanı kadrolarında bulunanlar ile il milli eğitim müdürleri hiçbir işleme gerek görülmeksizin görevlerinden alınacak. Bu kişiler Eğitim Uzmanı, Daire Başkanı, Şube Müdürü, İl Müdürü olacak.

4 Yıl görev yapacaklar

81 ildeki okul müdürü ve yardımcısı olarak 4 yıl ve daha fazla görev yapanlar 2013-2014 eğitim öğretim yılı sonunda görevlerinden alınacak. Görev süresi 4 yıldan az olanlar 2014-2015 eğitim öğretim yılında işlerinden alınacak. Okul müdürleri, vali tarafından 4 yıl süreyle görevlendirilecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDA DA KANUNLA TASFİYE

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen kanun teklifiyle de, Gençlik ve Spor Bakanlığı ’nın teşkilat yasasında değişikliğe gidiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihte müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, birinci hukuk müşaviri, Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı ile daire başkanı kadrolarında bulunanların görevi sona erecek. Bu görevdekiler bakanlık müşaviri kadrolarına atanacak. Bu kişiler dava da açamayacak.
Haberlerinizi Whatsapp İhbar Hattına Gönderin Yayınlayalım
0532 456 71 41

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.