banner556

Alerjisi olan çocuklara süt verilmeyecek

''Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'yla yürürlüğe kondu.Aile hekimi, öğretmen veya veliler tarafından süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimler

Gündem 10.10.2012, 09:38
Alerjisi olan çocuklara süt verilmeyecek

''Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Karar'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'yla yürürlüğe kondu.

Aile hekimi, öğretmen veya veliler tarafından süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından Okul Sütü Programı dışında tutulacak. Programda yer alan her öğrenciye ise haftada 3 gün, 200 ml sade UHT içme sütü dağıtılacak.

Kararla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca ortaklaşa hazırlanan ve 2012-2013 eğitim öğretim yılının 2. döneminde yürütülecek olan Okul Sütü Programı kapsamında, ana sınıfı dahil olmak üzere ilkokul öğrencilerine, süt içme alışkanlığını kazandırmak ve dengeli beslenme suretiyle gelişme oranlarını artırmak amacıyla UHT içme sütü dağıtılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nca belirlenecek olan okullarda her öğrenciye, haftada 3 gün, 200 ml sade UHT içme sütü dağıtılacak. Sütün temini ve dağıtım takvimi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından belirlenecek, okul sütü sevkıyatları da bu bakanlık tarafından belirlenecek kriterlere uygun olarak yapılacak.

Okul sütü sevkıyatları, il içinde il milli eğitim müdürlüklerinin organizasyonu ve kontrolünde yüklenici tarafından yapılacak.

UHT içme sütü, 17 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında, Türkiye'de UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden Kamu İhale Kanunu çerçevesinde temin edilecek.

Karar kapsamında, programın koordinasyonu ile okul sütünün tedariki ve illere dağıtımından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Okul Sütü Komisyonu tarafından kabul edilen sütün muhafaza edilmesi veya ettirilmesi, okullara ulaştırılması, dağıtılması ve uygun şartlarda tüketimlerinin sağlanmasından Milli Eğitim Bakanlığı; program uygulama döneminde öğrencilerin gelişme oranlarının ve süt tüketimi alışkanlıklarındaki değişikliklerin tespitine ilişkin çalışmalardan Sağlık Bakanlığı sorumlu olacak.

Aile hekimi, öğretmen veya veliler tarafından süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler, okul yönetimleri tarafından program dışında tutulacak.

Dağıtılacak UHT içme sütü Türk gıda mevzuatına uygun olacak.

İllerde komisyon kurulacak

İllerde; vali yardımcısı başkanlığında il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve sağlık müdürlüğü temsilcilerinden oluşan ve Programın yürütülmesinden sorumlu Okul Sütü Komisyonu kurulacak. Okul Sütü Komisyonu, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yapacak.

Programın tanıtımı ve programda yer alan kişi ve kuruluşların eğitimleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın katılımıyla Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılacak.

Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na genel bütçeden tahsis edilen ödenekten karşılanacak.

Programla ilgili ödemeler ve diğer hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri, programdaki sorumluluklarına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı alacak.

Haksız ödemelerin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacak.

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın en geç otuz gün içinde çıkaracağı tebliğ ile belirlenecek.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@