7m

Çapkınoğlu

uzungöl yayla otel

4 eski bakandan flaş başvuru

4 eski bakan, TBMM Başkanlığı'ndan haklarındaki iddiaların kurulacak bir Soruşturma Komisyonu marifetiyle soruşturularak gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istedi. Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski AB Bakanı Egemen

Gündem 19.03.2014, 14:50
4 eski bakandan flaş başvuru
4 eski bakan, TBMM Başkanlığı'ndan haklarındaki iddiaların kurulacak bir Soruşturma Komisyonu marifetiyle soruşturularak gerçeklerin ortaya çıkarılmasını istedi.
 
Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski AB Bakanı Egemen Bağış ile Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, TBMM Başkanlığı'na ortak bir dilekçe sundu. Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:
 
"17 Aralık 2013 tarihinden itibaren yasadışı yollarla elde edilmiş veya gizlilik çerçevesinde yürütülen bir soruşturmaya ait olduğu iddia edilen bir kısım bilgilerin, yine yasalara aykırı olarak TBMM Genel Kurulu'nda ve dolayısıyla bir kısım medya organlarınca kasıtlı biçimde speküle edilerek Anayasa ile güvence altına alınan kişisel onurumuzu rencide etmeye yönelik bir ağır karalama kampanyası yürütülmektedir.
 
Bu nedenle, gerek aziz milletimize gerekse yüce Genel Kurul'a olan hesap verme sorumluluğumuzun bir gereği olarak hakkımızdaki iddiaların TBMM tarafından kurulacak bir soruşturma komisyonu marifetiyle soruşturularak gerçeklerin ortaya çıkarılması amacıyla Anayasa'nın 100 ve TBMM İçtüzüğü'nün 107. maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim."
 
KILIÇDAROĞLU'NDAN AÇIKLAMA
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin 4 eski bakanla ilgili Soruşturma Komisyonu kurulmasıyla ilgili girişimi konusunda "Güzel, olması gerekeni yapmışlar" dedi.
 
ÖNERGE HAZIRLANIYOR
 
Eski bakanların başvurusu üzerine AK Parti Grubu harekete geçerek, Soruşturma Önergesi hazırlamaya başladı.
 
Anayasanın "Meclis Soruşturması"nı düzenleyen 100. maddesine göre; Başbakan veya bakanlar hakkında, TBMM üye tamsayısının en az onda birinin (55) vereceği önerge ile soruşturma açılması istenebiliyor. Meclis, bu istemi en geç bir ay içinde görüşerek gizli oyla karara bağlıyor.
 
Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclis'teki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılıyor. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis'e sunuyor. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona iki aylık yeni ve kesin bir süre verilebiliyor. Bu süre içinde raporun TBMM Başkanlığı'na teslimi zorunlu olacak.
 
Rapor, Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde dağıtılıp, dağıtımından itibaren 10 gün içinde görüşülüyor ve gerek görüldüğü takdirde ilgilinin Yüce Divan'a sevkine karar veriliyor. Yüce Divan'a sevk kararı, ancak üye tamsayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınıyor.
 
Anayasa uyarınca, Meclis'teki siyasi parti gruplarında, Meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamıyor ve karar alınamıyor.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@