16 STÖ Suriyeliler için bir araya geldi!

Trabzon’da 16 tane sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen ‘Suriyeli Sığınmacılar, Sorunları ve Çözüm Önerileri’ çalıştayının sonuç bildirisi açıklandı.    Trabzon’daki KESK, Türk Tabipler Birliği, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türk-İş İ

Gündem 15.12.2015, 15:19
16 STÖ Suriyeliler için bir araya geldi!
Trabzon’da 16 tane sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen ‘Suriyeli Sığınmacılar, Sorunları ve Çözüm Önerileri’ çalıştayının sonuç bildirisi açıklandı. 
 
Trabzon’daki KESK, Türk Tabipler Birliği, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Türk-İş İl Temsilciliği, Kamu Sen İl Temsilciliği, Eğitim İş, Trabzon Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Trabzon Barosu İnsan Hakları Eğitim Merkezi, İnşaat Mühendisleri Odası, Trabzon Ziraat Odası, ÇYDD, ADD, İHD, Karkad-Der, Türk Kadınlar Birliği ve Kadın Erkek Birlikte Sosyal Eşitlik Derneği tarafından Trabzon Gazeteciler Cemiyeti’nde ortak bir basın toplantısı düzenlendi.
 
STK’lar adına sonuç bildirisini okuyan KESK Dönem Sözcüsü Muhammet İkinci, insanlık vicdanını daha fazla kanatılmaması gerektiği belirterek, “Suriye’de yaşanan-yaşatılan ve bugün insani bir trajediye dönüşen iç savaşın başlamasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçti. 10 binlerce insan yaşamını yitirdi, daha da fazlası yaralandı. Milyonlarca insan yurtlarından edilerek başka ülkelere göç etmek zorunda bırakıldı. 2 milyonu aşkın insan ülkemize giriş yaparak kentlerimize yayıldı. Bugün şehrimizde resmi makamlarca sayısının bin 300 olduğu ifade edilen, ancak sağlıklı şekilde kayıtlarının tutulmadığı anlaşılan, çok zor koşullar içinde yaşamaya çalışan insanlar var. Bu ağır ve karanlık tablo sürdürülemez. İnsanlık vicdanı kanamaktadır. Hepimizin gözleri önünde cereyan eden insanlığın bu içler acısı durumuna karşı kayıtsız kalmamayı insani ve vicdani bir sorumluluk olarak görüyor, sorunun takipçisi olacağımızı belirterek, tüm kamuoyunu duyarlılığa davet ediyoruz” dedi.
 
1-738.jpg
 
Valilik bünyesinde sığınmacılarının etkili şekilde kayıt altına alınarak veri bankasının oluşturulması gerektiğini vurgulayan İkinci, “Valilik bünyesinde ilgili diğer kurumların katılımıyla kurulacak bir birim vasıtasıyla sığınmacılar etkili şekilde kayıt altına alınarak veri bankası oluşturulmalı ve takip sistemi geliştirilmelidir. Bu birim aracılığıyla durum ve ihtiyaç analizi yapılarak STK ve halkın katılımına açık bir yardım kampanyası düzenlenmelidir. Şehirde mevcut bütün sığınmacılar bir an önce sağlık taramasından geçirilerek kayıt altına alınmalı, gerekli sağlık hizmetlerine erişim sağlanmalı, toplum sağlığı açısından risk teşkil eden olası bulaşıcı ve salgın hastalıkların önüne geçilmelidir. Çocukların beslenme yetersizliği ve aşı noksanlığı nedeni ile ortaya çıkabilecek sağlık sorunları için acil önlem alınmalı, kayıt-takip sistemi geliştirilmelidir. Eczacılar Odası ile belli bir protokol oluşturularak sığınmacıların ilaç talepleri karşılanmalıdır” ifadelerini kullandı.
 
Sığınmacıların beslenme sorunları için belediye tarafından günde bir öğün sıcak yemek verilmesi gerektiğini kaydeden İkinci, “Ağır kış koşulları da dikkate alınarak ivedilikle barınma sorununu çözecek adımlar atılmalıdır. Bu konuda prefabrik konutlardan bir kamp oluşturulabileceği gibi kamuya ait pansiyon ve yurtlardan yararlanma yoluna gidilebilir. Sığınmacıların beslenme sorunu için belediye tarafından günde bir öğün sıcak yemek verilmelidir. Suriyeli sığınmacıların büyük çoğunluğunun kadın ve çocuk olduğu dikkate alınarak her türlü sömürü ve istismarın önüne geçecek önlemler alınmalıdır. Sığınmacılara psikososyal destek hizmeti verilmelidir. Sığınmacıların topluma entegrasyonu için belediye ve halk eğitim merkezi bünyesinde dil ve meslek kursları açılmalı, yaşamlarını idame ettirebilmeleri için istihdam olanağı yaratılmalıdır. Bu insani dram karşısında belediye ve valilik tarafından toplumun duyarlılığını ve farkındalığını artıracak sosyal çalışmalar yapılmalı, toplumda bir güvensizlik, tehdit algısı ve ayrımcılık duygusunun filizlenerek uç vermesine engel olunacak bir çaba içine girilmelidir. Valilik, belediye ve sağlık kuruluşları bünyesinde tercüman istihdam edildiği danışma birimleri oluşturulmalıdır. Sağlıklı bir kamuoyu yaratılması için toplum ile sorunun tüm boyutlarına ilişkin eksiksiz, şeffaf, güvenilir ve düzenli bir bilgi paylaşımı sağlanmalıdır” diye konuştu.
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@