Yoksula yardımda yeni dönem

Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıllık yol haritasını gösteren Orta Vadeli Program'da, yoksullara yapılacak yardımlara ilişkin kıstaslar belirlendi.Buna göre çalışabilecek durumda olan yoksullara yönelik sosyal yardımlar yoksulluk kültürünün oluşmasını önleyici

Ekonomi 13.10.2012, 10:31
Yoksula yardımda yeni dönem

Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıllık yol haritasını gösteren Orta Vadeli Program'da, yoksullara yapılacak yardımlara ilişkin kıstaslar belirlendi.

Buna göre çalışabilecek durumda olan yoksullara yönelik sosyal yardımlar yoksulluk kültürünün oluşmasını önleyici ve yoksul kesimin üretken duruma geçmesini sağlayıcı nitelikte olacak. Çalışamayacak durumda olan yoksullar ise düzenli sosyal yardımlarla desteklenecek.

Kadınlar güçlenecek

Aile eğitim programları ve destek hizmetleri yaygınlaştırılacak, kadınlar ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda güçlendirilecek, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddete karşı daha yoğunmücadele edilecek, dezavantajlı konumdaki çocuklara yönelik önleyici, koruyucu ve rehabilite edici hizmetlerin kalitesi artırılacak.

Hizmet kolaylığı

Yoksul, kadın, çocuk gibi dezavantajlı gruplar için eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal güvenlik gibi temel hizmetlere erişilebilirlik artırılacak ve özürlülerin ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması için sosyal ve fiziki çevre koşulları iyileştirilecek.

ELEMAN SIKINTISI BİTECEK

Programa göre sosyal hizmet sunumunda etkinliğin sağlanması amacıyla nitelikli personel ve ara eleman ihtiyacı giderilecek ve vatandaşların gönüllü katılımının artırılmasına yönelik mekanizmalar oluşturulacak. Ayrıca yaşlılara yönelik sosyal hizmetler çeşitlendirilecek ve geliştirilecek.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@