Türkiye için kritik uyarı!

 Dünyanın gelişmiş ülkelerinde ekonomi politikalarına karşı güven erozyonu yaşanırken, Türk ekonomisine ilişkin kaygılar da son altı ay içinde derinleşti. Dünyanın ön­de ge­len eko­no­mi­le­rin­de ti­ca­ri gü­ven dü­ze­yi son al­tı ay için­de önem­li oran

Türkiye için kritik uyarı!

 

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde ekonomi politikalarına karşı güven erozyonu yaşanırken, Türk ekonomisine ilişkin kaygılar da son altı ay içinde derinleşti.
 
Dünyanın ön­de ge­len eko­no­mi­le­rin­de ti­ca­ri gü­ven dü­ze­yi son al­tı ay için­de önem­li oran­da düş­tü. Ge­ri­le­me­ye rağ­men, ge­liş­mek­te olan eko­no­mi­ler­de his­se­di­len ti­ca­ri gü­ven se­vi­ye­le­ri, bü­yük eko­no­mi­ler­de­ki ora­nın üze­rin­de sey­re­di­yor.
 
Re­gu­s’­un ha­zır­la­dı­ğı araş­tır­ma­ya gö­re Tür­ki­ye’­de eko­no­mi­ye gü­ven kıs­men azal­sa da, hü­kü­me­tin eko­no­mi po­li­ti­ka­sı­na gü­ven kü­re­sel or­ta­la­ma­dan da­ha iyi nok­ta­lar­da sey­re­di­yor.
 
Re­gus İş Gü­ven En­dek­si­’nin 92 ül­ke­den 24 bin üst dü­zey iş in­sa­nı­nın gö­rüş­le­ri­ni te­mel alan son araş­tır­ma­sı­nın so­nuç­la­rı­na gö­re dün­ya­nın ba­zı li­der eko­no­mi­le­rin­de ti­ca­ri gü­ven dü­ze­yi son al­tı ay için­de önem­li oran­da düş­tü.
 
Uyarı işareti anlamında
 
Bu ge­ri­le­me tüm dün­ya­da­ki şir­ket­le­re kü­re­sel bir iyi­leş­me gö­rü­le­ne ka­dar te­tik­te kal­ma­la­rı ve de­ğiş­ken­lik­le­re kar­şı ha­zır­lık­lı ol­ma­la­rı ge­rek­ti­ği­ni gös­te­ren bir uya­rı işa­re­ti an­la­mı ta­şı­yor.
 
Hem ol­gun hem de ge­liş­mek­te olan eko­no­mi­ler­de bu­lu­nan kü­çük öl­çek­li iş­let­me­ler­de iş gü­ven se­vi­ye­le­ri dü­şü­şe geç­ti. Kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­le­rin eko­no­mik bü­yü­me­nin mo­to­ru ve is­tih­dam sağ­la­yı­cı ro­lü dü­şü­nül­dü­ğün­de, bu so­nuç da­ha bü­yük önem arz edi­yor. Uy­gun ma­li­yet­li kre­di­le­re eri­şim ve na­kit akı­şı yö­ne­ti­mi, kü­çük ve or­ta öl­çek­li iş­let­me­le­rin en bü­yük en­di­şe­le­ri ara­sın­da yer alır­ken, bu du­rum şir­ket­le­rin çe­vik ol­ma­sı­nı sağ­la­yan es­nek, anın­da öde ni­te­li­ğin­de­ki iş hiz­met­le­ri­ne olan ih­ti­ya­cı vur­gu­lu­yor.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.