banner526

banner533

banner513

Reyting ölçüm yetkisi RTÜK'te

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Basın - Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün 2013 bütçesi görüşüldü.Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a bağlı olduğu için bu üç kurumun büt

Ekonomi 12.11.2012, 22:12
Reyting ölçüm yetkisi RTÜK'te

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Basın - Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün 2013 bütçesi görüşüldü.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a bağlı olduğu için bu üç kurumun bütçe sunumunu da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yaptı.

Öncelikle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun çalışmalarından bahseden Arınç, Yüksek Kurum'un üç alt proje ile çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Bunlardan bir tanesinin 'Burs Sistemi Projesi' olduğunu dile getiren Arınç, proje kapsamında 2011 yılında 110 lisans öğrencisi, 61 yüksek lisans öğrencisi, 23 doktora öğrencisi ve 2 doktora sonrası araştırmacı olmak üzere 196 kişiye burs sağlandığını söyledi. 2012 yılında ise 171 lisans öğrencisi, 62 yüksek lisans öğrencisi, 29 doktora öğrencisi ve 3 doktora sonrası araştırmacı olmak üzere 265 kişiye burs verildiğini dile getirdi. Arınç, 2013 yılı içinse şunları söyledi:

"2013 yılında, bu kümelerden her biri için 140 lisans öğrencisi, 86 yüksek lisans öğrencisi, 35 doktora öğrencisi, 10 doktora sonrası araştırmacı olmak üzere 271 kişiye burs verilecek olup, önceki yıllarda verilmeye başlanarak halen devam eden burslarla birlikte toplam 420 kişiye burs imkanı sağlanacaktır."

Yüksek Kurumu'n yürüttüğü bir başka projenin ise, "Farklı Kültürlerin Temel Düşünce, Bilim ve Sanat Eserlerini Türkçe'ye Çevirme Projesi" olduğunu belirten Arınç, diğer projenin ise, "Elektronik Belge Yönetim Sistemi Projesi" olduğunu kaydetti.

TÜRK DİL KURUMU

Türk Dil Kurumu'nun çalışmaları hakkında detaylı bilgi veren Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, "2012 yılında Türk dili alanında 171 lisans, 19 yüksek lisans ve 7 doktora olmak üzere toplam 197 öğrenciye burs sağlanmıştır. Ayrıca yurt dışında öğrenim gören 30 yüksek lisans, 26 doktora öğrencisine burs verilmiştir" diye konuştu. Arınç, bursların ise 2013 yılında; 130 lisans, 65 yüksek lisans, 5 doktora olmak üzere 200 öğrenciye verilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Arınç ayrıca, Türk Dil Kurumu tarafından 2012 yılı başında başlayan 'Kürtçe Sözlük' hazırlık çalışmalarına 2013 yılında devam edilerek tamamlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

 

TÜRK TARİH KURUM

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Türk Tarih Kurumu'nun çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra, 2012 yılında verilen burslar hakkında da sayısal veriler açıkladı. Arınç, "Türk Tarih Kurumu'nun görev alanına giren konularda 2012 yılında 29 yüksek lisans, 18 doktora ve 3 doktora sonrası olmak üzere toplam 50 öğrenciye burs sağlanmıştır ve bu artırılacaktır" diye konuştu.

Arınç, 2013 yılı içinse, "2013 yılında 10 lisans, 20 yüksek lisans, 30 doktora ve 5 doktora sonrası olmak üzere 65 öğrenciye burs sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca yurt dışında 5 araştırmacıya doktora sonrası araştırma bursu verilmesi hedeflenmektedir" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Bülen Arınç, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan kurumlarla birlikte öngörülen ödeneğin toplam 34 milyon 199 bin 300 TL olduğunu söyledi.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) hakkında da komisyon üyelerine bilgi verdi.

Arınç, yürürlüğe giren son yönetmeliğin "Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" olduğunu belirterek bunun da 17 Ekim 2012 tarihinde yürürlüğe girdiğini dile getirdi.

Reytin ölçümleriyle ilgili sürekli bir eleştiri olduğunu hatırlatan Arınç, reytin ölçümlerine yönelik güvenin sağlanması için atılan adımları şöyle anlattı:

"Reyting ölçümlerinde güven unsurunun sağlanması için bu konu 6112 sayılı kanunla düzenlenmiş ve ölçümlerle ilgili usul ve esasları belirleme yetkisi RTÜK'e verilmiştir.

Üst Kurul tarafından hazırlanan yeni yönetmelikle, araştırma yapacak kuruluşlar için bildirim yükümlülüğü getirilmiş, ISO 20252 belgesine sahip olma şartı ile Üst Kurul denetimi öngörülmüştür.

Ayrıca örneklemin Türkiye genelini kapsaması şartı getirilmiştir. Bildiğiniz gibi reyting ölçümleri daha önce nüfusu 20 binin üzerinde olan yerlerde yapılıyordu. Oysa nüfusu 20 binin altında olan yerler, Türkiye nüfusunun yüzde 30'unu oluşturmaktadır. Yani daha önceki sistemde Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/3'ü ölçümün dışında bırakılıyordu. Bu nedenle ölçümlerin tüm Türkiye'yi kapsaması ve örneklemin Türkiye genelini temsil etmesi için 20 bin olan nüfus barajının tamamen ortadan kaldırılması ve sonuçların gerçekçi olması hem de mevcut sisteme getirilen temel eleştirilerden birinin tamamen bertaraf edilmesi sağlanmıştır."

 

RTÜK'E GELEN ŞİKAYETLER

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, vatandaş tarafından RTÜK'e gelen şikayetler hakkında da kapsamlı bilgi verdi.

Arınç, RTÜK'ün şikayetler üzerine müeyyide uyguladığı reklamlar için, "Üst Kurul müeyyidelerinin büyük bir bölümü, gıda takviyesi niteliğinde olduğu halde, ilaç gibi iyileştirici etkileri olduğu iddiasıyla televizyonlarda tanıtımı yapılan ürünler hakkındadır" dedi.

Arınç, alınan önlemlerle ilgili olaraksa, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve Üst Kurulun ortak çalışmaları sonucunda tedavi edici oldukları iddiasıyla tanıtılan ve izleyicileri yanıltıcı nitelikteki ürün ve markalar tespit edilerek, hem tanıtımları durdurulmuş, hem de bu marka ve ürünler kamuoyuna ilan edilmiştir.

Buna rağmen devam eden tanıtımlarla ilgili ise gerekli yasal önlemler alınmaktadır" diye konuştu.

 DİZİ-FİLMLERLE İLGİLİ ŞİKAYETLER GELİYOR

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, RTÜK İletişim Merkezi'ne gelen şikayetlerin 2012 yılında yüzde 34'lük bölümünü dizi - filmlerin oluşturduğunu söyledi. Arınç, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Vatandaşlardan gelen bildirimlerde çoğunluk bu yayınlara neden izin verildiği şikayet edilmekte ve eleştirilen programların yayından kaldırılması talep edilmektedir. Ancak bildiğiniz gibi RTÜK'ün programları önceden izleyip denetleme ya da yayından kaldırma yetkisi bulunmamaktadır. Üst Kurul, programları yasayla kendisine verilen yetkiler çerçevesinde denetlemekte, gerektiğinde müeyyide uygulamaktadır."

 Bülent Arınç, RTÜK'ün bütçesinin ise 162 milyon TL olarak öngörüldüğünü dile getirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2013 mali yılında bütçesi 420 milyon 344 bin TL olarak öngörülmüş olup, gelirlerinin tamamı Genel Müdürlüğün öz kaynaklarından karşılanacaktır” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün 2013 bütçesi görüşülüyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ise kendisine bağlı olan üç kurumla ilgili olarak komisyon üyelerine bilgi verdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 42 bin adet mazbut, 281 adet mülhak, 4 bin 658 adet yeni ve 165 cemaat vakfın iş ve işlemleri ile denetimini Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yaptığını söyleyerek, “Hedefimiz; ülkemizde tespit, tecil ev projesi yapılmamış hiçbir eserin kalmaması ve metruk vaziyette bir tek vakıf eserinin dahi bırakılmamasıdır” dedi.

“2003-2012 yılları arasında 3 bin 750 eserin proje ve onarımı tamamlanmış olup, 2013 yılında da eski eserlerimizin proje ve onarımlarının yapılmasına devam edilecektir” diyen Başbakan Yardımcısı Arınç, “Geçimini temin edecek menkul ve gayrimenkul mal varlığı bulunmayan, çalışma gücünü yüzde 40 oranında kaybeden muhtaç engelliler ile yetim çocuklara Vakıflar Yönetmeliği usul ve esasları ile vakfiyeler gereği aylık bağlanmaktadır. Bu doğrultuda aylık bağlanmak üzere 2013 yılı için tahsis edilen muhtaç kontenjanı 5 bin kişidir.

Muhtaç kişilerin her birine aylık olarak 383 lira 16 kuruş ödenmektedir” diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2012 yılının ilk 10 aylık diliminde toplam 205 milyon 812 bin 380 TL kira geliri elde ettiğini kaydeden Arınç, bütün müzelerde ise toplam 12 bin 622 eser bulunduğunu söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün merkez ve taşra teşkilatlarında bin 856 personel ile çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Arınç, bu personelin ise bin 699’unun memur, 157’sinin ise işçi olduğunu dile getirdi.

Arınç, kurumun bütçesiyle ilgili olarak şunları kaydetti:

“Hazineden hiçbir katkı almadan gelirinin yüzde 50’sini yatırıma ayıran Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2013 mali yılında bütçesi 420 milyon 344 bin TL olarak öngörülmüş olup, gelirlerinin tamamı Genel Müdürlüğün öz kaynaklarından karşılanacaktır.”

Başbakan Yardımcısı Arınç, kendisine bağlı bir diğer kuruluş olan Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün 2013 bütçesinin ise 154 milyon 117 bin 500 TL olduğunu kaydetti.

 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@