Kredi kartı faizinde müjde

Ticaret Kanunu'na yeni bir hüküm eklenerek kredi ve kredi kartı borcu için faizin ana paraya eklenerek yeniden faiz işletilmesi uygulamasına son veriliyor. Bankalar artık kredi ve kredi kartı borcu için otomatik olarak birleşik faiz uygulamayacak. Türk Ti

Ekonomi 02.11.2008, 17:46
Kredi kartı faizinde müjde
Ticaret Kanunu'na yeni bir hüküm eklenerek kredi ve kredi kartı borcu için faizin ana paraya eklenerek yeniden faiz işletilmesi uygulamasına son veriliyor.

Bankalar artık kredi ve kredi kartı borcu için otomatik olarak birleşik faiz uygulamayacak. Türk Ticaret Kanun Tasarısı'nda önergeyle yapılacak değişiklikle birleşik faizin hangi şartlarda uygulanacağı hükme bağlanıyor.

MECLİS GÖRÜŞECEK

Birleşik faiz ancak cari hesaplarda ve borçlu bakımından ticari iş niteliği taşıyan ödünç sözleşmelerde geçerli olacak. Bunun dışında uygulanan birleşik faiz ise yok hükmünde sayılacak. Meclis Genel Kurulu'nda önümüzdeki günlerde görüşülmesi beklenen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'na daha önce komisyonda çıkarılan bankacılıkta birleşik faiz uygulanmasına ilişkin hüküm yeniden düzenleniyor. AK Parti milletvekilleri tasarıda değişiklik yapmak için önerge hazırladılar.

SADECE KARTLAR İÇİN GEÇERLİ

TASARININ 8'inci maddesine önergeyle eklenecek fıkra ile 'Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları' düzenleniyor. Önergeyle 'Üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin ana paraya eklenerek bileşik faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesap ve borçlu bakımından ticari iş niteliğini taşıyan ödünç sözleşmelerde geçerlidir. Tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler saklıdır. Bu maddenin ikinci fıkrasına aykırı olarak işletilen faiz yok hükmündedir' hükmü getiriliyor. Daha önce komisyondaki görüşmeler sırasında kredi kartlarında birleşik faiz uygulanmasının önüne geçmek için 'birleşik faiz' hükmü tümüyle kaldırılmıştı. Ancak önergeyle birleşik faizin tümüyle kaldırılması yerine, bankaların sadece kredi kartı ve kredi borçlarına birleşik faiz uygulamasının önüne geçiliyor.
Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@