banner556

>

Ekonominin yol harirası belirlendi

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, '2014-2016 yılı orta vadeli programı'nı açıklaması öncesinde IMF’nin raporuna değindi. Geçtiğimiz Ekim ayı ve bu Ekim ayı arasından dünya ekonomisinin büyüme beklentisi arasında fark olduğunu, beklentilerin aşağı yönlü rev

Ekonomi 08.10.2013, 20:13
Ekonominin yol harirası belirlendi

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, '2014-2016 yılı orta vadeli programı'nı açıklaması öncesinde IMF’nin raporuna değindi. Geçtiğimiz Ekim ayı ve bu Ekim ayı arasından dünya ekonomisinin büyüme beklentisi arasında fark olduğunu, beklentilerin aşağı yönlü revize edildiğini belirtti. Benzer bir tablonun ABD ve Euro Bölgesi’nde de aynı olduğunu kaydede Babacan, gelişmekte olan ülkelerde büyüme beklentilerin önemli farklar olduğunu belirtti.

Dünya ticaretinde de durumun aynı olduğunu kaydeden Babacan 2013 beklentisinin yüzde 2.9’a revize edildiğini açıkladı. ABD borçlanma faizlerinin geçen yıl Ekim’de yüzde 1.6 olurken bu yıl Ekim’de yüzde 2.6 seviyesine geldiğini ABD’ye paralel cari açığı olan gelişmekte olan ülkelerde faiz artışının daha belirgin olduğunun altını çizdi. Petrol fiyatlarından önümüzdeki yıllarda tedrici bir düşüş öngörüsü olduğunu kaydeden Ali Babacan vadeli kontratlarda düşüş eğiliminin öne çıktığını dile getirdi.

ÖNCELİK CARİ AÇIK
Orta Vadeli Programın önceliklerini açıklayan Babacan ilk önceliğin 3 yıllık dönemde cari açığın azaltılmasının olduğunu belirtti. Bir başka önemli hedef olarak enflasyonu düşürmenin öne çıktığını açıklayan Başbakan Yardımcısı kamu maliyesinde güçlü duruşun sürdürüleceğini belirtti. Büyüme ve istihdamında tedrici hareket beklentisi dile getirildi.

2013 için revize edilen büyüme oranı yüzde 3.6 2014’te yüzde 4’e ulaşması bekleniyor. 2015 yüzde 5'lik hedefler var.

İŞSİZLİKTE DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Yılsonu enflasyon beklentisi ise yüzde 6.8 olarak açılandı. TL’deki değer kaybı ve geçtiğimiz yıl yaşanan vergi ayarlamalarının etkisi olduğunu kaydeden Babacan 2014’te yüzde 5.3, 2015 ve 2016'da ise yüzde 5 olmasını beklediklerini söyledi.

Yüzde 7.1’lik cari açıkla yılın kapatılması 6.4 20145 5.9 2016 yüzde 5.5 olarak açıklandı. 2013 için yüzde 0.19 faiz dışı fazla gelecek yıl için yüzde 1.2'lik faiz dışı denge üzerine kuruldu. 2015-16 yüzde 1.2 ve yüzde 1.3 olarak açıkladı. Bütçe açığını yüzde 2013’te 1.2 olması beklenirken, 2014 yüzde 1.9 olması beklentisi dile getirildi.

AB tanımlı borç stoku 2013’te yüzde 35 olarak beklenirken 2014’te yüzde 33 olması öngörülüyor.

KREDİ KARTLARINDAKİ ASGARİ ÖDEME TUTARI ARTTIRILIYOR

Babacan, kredi kartlarında ve bazı tüketici kredilerinde ürün bazında taksit sayısına sınır getirilmesi konusunda çalışmaların da devam ettiğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni tespit edilecek limit, belgelediği gelirinin 4 katını geçemiyor. Limiti arttırmak istiyorsa ya da banka istiyorsa yeni limit gelirinin 4 katını geçemiyor. Gelir düzeyi tespit edilemeyenler için limit bin lira. Kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarını artırıyoruz. Mesela, 15 bin liranın altında olan bir kredi kartının asgari ödeme tutarı dönem borcunun yüzde 25'i şu anda. Bu yıl sonunda yüzde 27, gelecek yıl sonu da yüzde 30 oluyor."

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, önümüzdeki dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynaklara ağırlık vereceklerini belirterek, "Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, güneş, bunların her birinde özel sektörün önünü alabildiğince açacak politikalar uygulayacağız. 2009 yılında çıkarttığımız yenilenebilir enerji teşvik yasası gayet iyi işlemekte. Orada da süresi yaklaşan konularımız vardı, şimdi onların da tarihlerini uzatma kararı aldık. Bu konuda özel sektörün önünü olabildiğince açacağız" diye konuştu.

PETROL VE DOĞALGAZ ARAMA FAALİYETLERİ HIZLANACAK

Yurtiçi ve yurtdışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin hızlandırılacağını, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların arama ve üretim faaliyetlerini azami seviyeye çıkaracak tedbirler aldıklarını ifade eden Babacan, "Yani petrol, doğalgaz arıyorsa ya da kaya gazı arıyorsa nasıl madencilik sektöründe teşviğimiz varsa, benzer teşvikleri şu anda çalışıyoruz. Bunu arama çalışmalarında da uygulamayı düşünüyoruz" dedi.


Türkiye'nin ana ihracat sektörlerinin rekabet gücünü destekleyecek lojistik merkezlerin önemine işaret eden Babacan, dış ticareti kolaylaştırarak ülkenin ihracat hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla büyük ölçekli liman kapasitesinin oluşturulacağını, limanların demiryolu ve karayolu bağlantılarının tamamlanacağını bildirdi.

Mayıs ve haziranda yaşanan olaylara rağmen turist sayısının ve turizm gelirinin arttığını anlatan Babacan, bundan sonra da turizm sektöründe hizmet kalitesini artıran, pazarlama kanallarını çeşitlendirerek üst gelir gruplarını hedef alan, karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne uygun turizm çeşitlerini öne çıkaran bir yapı oluşturulacağını söyledi.

Başta imalat sanayii olmak üzere yeni yatırımların gerçekleştirilmesini, ihracatın artırılmasını ve teknolojik gelişmeyi amaçlayan mevcut teşvik politikalarını etkin şekilde sürdüreceklerini belirten Babacan, bunun uygulama sonuçlarını da yakından takip edeceklerini, gerekirse gerekli bölgelerde revizyonlar yapacaklarını söyledi.

Babacan, Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) kapsamında; ihracata dönük üretimde daha etkin ve düşük maliyetli girdi tedarikine, üretim ve ihracatın ara malı ithalatına bağımlılığının azaltılmasına ve bu suretle ihracatta sürdürülebilir rekabet gücüne katkı sağlanmasına yönelik eylemlerin hayata geçirilmesine devam edeceklerini vurguladı.

Ar-Ge tabanlı, yenilikçi ve yüksek katma değer yaratan üretimin destekleneceğini, bu doğrultuda, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri özel sektör odaklı olacak şekilde artırılacağını, elde edilecek çıktıların ticarileşme ve markalaşma süreçlerini hızlandıracağını ifade eden Babacan, önümüzdeki bir ay içerisinde yapılacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantılarının birinde sadece Ar-Ge desteklerini gündeme alacaklarını kaydetti.

"KOBİ'LERİN MARKALAŞMALARI, KURUMSALLAŞMAKARI ÖNEM TAŞIYOR"

KOBİ'lerin de Ar-Ge, yenilik ve ihracat yapabilme kapasitelerini artırmaları gerektiğini belirten Babacan, şöyle konuştu:

"KOBİ'lerin markalaşmaları, kurumsallaşmaları ve yenilikçi iş modelleri önem taşıyor. Kamu Ar-Ge harcamalarının tahsisinde, özel kesim yatırımlarının yüksek dış ticaret açığı verdiğimiz sanayi kollarında üretime yönlendirilmesine öncelik verilecek. Piyasaların ve rekabet ortamının iyi işlemesi, fikri mülkiyet haklarının korunması, iş ve yatırım ortamının cazip ve öngörülebilir hale gelmesi desteklenerek yerli ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması sağlanacak. İş ve yatırım ortamının geliştirilmesi kapsamındaki çalışmalar ortak sorun alanlarına odaklı, daha etkin ve sonuç alıcı bir biçimde sürdürülecektir.

Yatırımcılara uygun nitelikte yatırım yeri tahsisi yapabilmek için yeterli arsa üretimi sağlanacak, Hazine arazileri başta olmak üzere yatırıma elverişli arazilerin envanteri çıkarılacak ve tahsis süreçleri etkinleştirilecek.Yatırım yeri konusunda çok daha etkin, adil ve hızlı bir formülasyon üzerinde önümüzdeki dönemde çalışacağız. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yaklaşımın bölgesel düzeyde yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve yatırımcının yerel düzeyde desteklenmesi de son derece önemli. Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm sürdürülecek."

Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve mesleki becerilerin kazandırılacağını, iş-aile yaşamının uyumlu hale getirileceğini anlatan Babacan, etkin ve bütüncül bir istihdam politikası izlenerek; kadın, genç ve engelliler başta olmak üzere, işgücüne katılım ve istihdam oranlarının artırılmasına devam edileceğini söyledi.

KAYITDIŞILIKLA ETKİN BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİLECEK

Kayıtdışılıkla etkin bir şekilde mücadelenin devam edileceğini vurgulayan Babacan, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda; denetim kapasitesi artırılacak ve etkinleştirilecek, idarelerin uygulama kapasitesi ve bilişim altyapısı geliştirilecek, kaçakçılıkla mücadele, kurumlar arası işbirliği ile veri paylaşımı artırılacak ve toplumsal farkındalık yaygınlaştırılacak. İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi olmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülecek. Yurtiçi tahvil piyasalarının geliştirilmesi amacıyla çalışmalara devam edeceğiz. Mali piyasaların sağlıklı işlemesine, finansal ürün çeşitliliği karşısında bireylerin bilinçli kararlar almasına ve yurtiçi tasarrufların artmasına katkı sağlayan finansal eğitim yaygınlaştırılacak.

Finans piyasalarına ilişkin uyuşmazlıkların süratli ve etkin bir şekilde çözümüne yönelik düzenlemeler yaptık ve önümüzdeki dönemde artık bunun uygulaması konusunda Adalet Bakanlığı ile birlikte çalışma içinde olacağız. Girişim sermayesi, bireysel katılım sermayesi, kredi garanti fonu, mikro kredi uygulamaları ve sermaye piyasası imkanları geliştirilerek, KOBİ ve girişimcilerin finansmana erişimi kolaylaştırılacak"

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@