7m

7m

hyundai

tamfinans

İş Başvurusu için Ön Yazı Hazırlama

Ön yazı, genel beklentilerinizin, bilgi ve becerilerinizin yer aldığı, hakkınızda bilgi içerem ve genellikle CV için bir kapak sayfası olarak kullanılan bir yazıdır.

Diğer 24.02.2022, 11:29 09.03.2022, 11:57
İş Başvurusu için Ön Yazı Hazırlama

Ön yazı, kariyer hedefleriniz, başvurduğunuz işle ilgili beklentileriniz ve yazılı iletişim becerileriniz hakkında iş başvurusu yaptığınız kuruma bilgiler vermektedir. Bu bilgiler sizin diğer adaylar arasından sıyrılmanıza ve başvurduğunuz pozisyon için işe alınmanıza yardımcı olabilir.

Bu yazımızda, şirketler tarafından kabul göre ön yazı örnekleri doğrultusunda, ön yazı hazırlama konusunda bilgi ve tavsiyelere yer vereceğiz.

Ön Yazı Özgün Olmalıdır

Ön yazı başvurulan pozisyona göre ve iş ilanında aranan özelliklere göre hazırlanması gereken bir metindir. Dolayısıyla farklı başvurular için aynı ön yazının kullanılması, başvuran açısından olumsuz bir izlenim oluşturacaktır. Bununla birlikte, ön yazı örnekleri kullanılarak başvuran tarafından belirli bir şablon takip edilebilir. Ön yazıda önemli olanın şekil değil, içerik olduğu unutulmamalıdır. İçeriğin daha ön planda olması, şekle önem verilmeyeceği veya profesyonel olmayan bir üslup kullanılacağı anlamına gelmemektedir. Ön yazı hazırlarken, başvurulan işe uygun bir üslup ve dil kullanılmalı ve ön yazı ile olumlu bir izlenim oluşturmaya dikkat edilmelidir.

Ön yazı, iş başvurusu yaptığınız şirkete neler katabileceğinizi anlattığınız bir yazıdır. Dolayısıyla, işe alınmanız durumunda bu pozisyonun size ve kariyerinize katacaklarından çok, sizin şirkete katabileceklerinize değinilmelidir. Örneğin, geçmiş tecrübelerinizden şirkete ne gibi katkılar sağlayabileceğinizden ya da çevrenizden şirkete nasıl bağlantılar kurabileceğinizden bahsedebilirsiniz.

Ön Yazı Kısa ve Öz Olmalıdır

Ön yazı, biyografiniz yer aldığı bir metin değil, CV’ye ek olarak hazırlanan bir kapak sayfası gibidir. Dolayısıyla, ön yazıda anlatılmak istenen kısa ve öz bir şekilde anlatılmalı ve ön yazı toplamda bir sayfayı geçmemelidir. Aksi taktirde, ön yazınız insan kaynakları tarafından değerlendirmeye alınmayabilir ya da hiç okunmayabilir. Ayrıca, ön yazıda uzun ve karışık cümlelere yer verilmemeli, bunun yerine kısa ve anlaşılır cümlelerin kullanılması tercih edilmelidir.

Ön yazıda, giriş, geliş ve sonuç bölümlerine yer verilmelidir. Giriş bölümü, kendinizi kısaca tanıttığınız ve iş ilanına nerede görüp başvurmaya karar verdiğinizi gösteren bölümdür. Dolayısıyla bu bölüm kısa tutulmalıdır. Gelişme bölümü, ilana çıkartılan pozisyona neden uygun olduğunuzun anlatıldığı bölümdür. Dolayısıyla, bu bölümde başvurulan pozisyona uygun geçmiş tecrübelerinizden, eğitimizden ve varsa diğer özelliklerinizden bahsedilebilir. Fakat, bu bölümde verilen bilgilerin CV’nin tekrarı olmaması gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin, geçmiş iş deneyimlerinizde iyi bir takım oyuncusu olduğunuzdan ve kendinizi hızlı bir şekilde motive edebildiğinizden CV’nizde bahsedemediğiniz için bu bölümde yer verebilirsiniz. Sonuç bölümünde ise, “CV ve ön yazımı okuduğunuz için teşekkür ediyorum” gibi teşekkür cümlelerine ve “olumlu haberlerinizi bekliyorum” şeklinde güzel temenni cümlelerine yer verilmektedir.

Ön Yazı Köprü Görevi Görmelidir

Ön yazı, CV’nizin özeti değildir. Ön yazının amacı, CV ile iş ilanı arasında bir köprü görevi görmektir. Dolayısıyla, CV ile iş ilanı arasındaki bağlantı ön yazı ile güzel bir şekilde kurulmalıdır. Ön yazıda, başvurduğunuz pozisyona uygun olma sebepleriniz ve bu pozisyon için sizi diğer adaylardan ön plana çıkartan özellikleriniz belirtilmelidir. Ayrıca, ön yazı ile CV uyumlu olmalı ve aralarında çelişki olacak şekilde ön yazı hazırlanmamalıdır.

Son olarak, ön yazı ile ilgili kişinin yazılı iletişim becerileri ölçülebileceğinden, yazım ve imla kurallarına dikkat edilmelidir. Aksi halde, yapılan hatalar başvuran için olumsuz bir imaj oluşturacak ve işe alım sürecinde diğer adayların yarışta öne geçmesine sebep olabilecektir.


Gelişmelerden Haberdar Olun

@