Trabzon Büyükşehir'in bilinmeyenleri

 Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) almış olduğu karar ile Büyükşehir olan Trabzon ne kazanacak ne kaybedecek akıllarda soru işarti kalan tüm sorulara AK Parti İlabşkanı Adana Günnar cevap verdi.Haber : Şükrü ÜÇÜNCÜ / Haber61.NETGünnar, “Nüfusu 750 bi

Trabzon Büyükşehir'in bilinmeyenleri

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) almış olduğu karar ile Büyükşehir olan Trabzon ne kazanacak ne kaybedecek akıllarda soru işarti kalan tüm sorulara AK Parti İlabşkanı Adana Günnar cevap verdi.

Haber : Şükrü ÜÇÜNCÜ / Haber61.NET

Günnar, “Nüfusu 750 binin üzerinde olan illerde Büyükşehir Belediyesi kurulmaktadır. 16 mevcut büyükşehire 13 şehir daha eklenmektedir. Bunlar Aydın, Balıkesir, Denizli, Manisa, Muğla, Hatay, Tekirdağ, Trabzon, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Mardin, Malatya ve Van’dır. Düzenleme yapılırken nüfus dikkate alınmıştır.”dedi.

Bu 13 yeni büyükşehirde 24 yeni ilçe kurulacağını söylen Günnar, “ Bu illerde Büyükşehir yetki alanı İstanbul ve Kocaeli gibi il sınırları olmaktadır. Büyükşehirlerde özel idareler kapatılmakta, beldeler veköyler mahalleye dönüşmektedir.  İl Özel idarelerinin yerel hizmetlere ilişkin görevleri belediyelere devredilmektedir. Böylece, toplam 1582 belde ve 16.082 köyün tüzel kişiliği kaldırılmaktadır. 23 büyükşehirle birlikte, 24 yeni ilçe kurulmaktadır. 333 ilçe dönüştürülmektedir. Toplam belediye sayısı 2.950’den 1.392’ye düşmektedir. Köy sayısı 34.283’den 18.201’e inmektedir. Mahalleye dönüşen beldelerde belediye personeli hak kaybına uğramayacaktır. Köylerin orman, mera, kışlak, yaylak hakları olduğu gibi korunmaktadır. Köylerde belediye vergi ve harçları 5 yıl süreyle alınmayacaktır. Su ücreti 5 yıl süreyle en düşük su tarifesinin dörtte birini geçmeyecektir. Bu kanunla tüzel kişiliği kaldırılan il özel idaresi, belediye veya köy tüzel kişiliklerine şartlı olarak bağışı yapılan taşınır ve taşınmazların devrinin yapıldığı kurum veya kuruluş bu taşınır ve taşınmazların bağış amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Belediyeler mahalleye dönüşen köylere 10 yıl süreylegelirlerinin % 10’u kadar altyapı yatırımı yapacaktır.”ifadelerine yer verdi.

Köye dönüşen beledeler İl Özel İdareye bağlanacak

Büyükşehir dışındaki 52 ilde köye dönüşen beldelerin İller Bankası payları 5 yıl süreyle İl Özel İdarelerine aktarılmaya devam edeceğini söyleyen Günnar, “ Mahalleye dönüşen köylerde yapılar için ruhsatlandırma kolaylığı getirilecek, yapılar için geleneksel mimaride tip proje üretilecek ve bu projeler köylülere ücretsiz verilecektir. Köylerdeki evler, hayvancılık tesisleri, bakkal, fırın, kahve, lokanta gibi işyerlerine ruhsat verilecektir. Köylerde ki yapı stoku ruhsatlı hale gelecektir. Büyükşehir olan 29 ilimizde Kamu Kurum ve Kurumlarının yatırım ve hizmetlerini koordine etmek, izlemek gerektiğinde de sunulamayan hizmetlerin yerine getirmek, afet ve acil durum hizmetlerini sunmakamacıyla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi kurulmuştur. Böylece Özel İdarelerin kaldırılmasıyla boşluk oluşması önlenmiştir.”şeklinde konuştu  Günnar, “Büyükşehir Belediyeleri yetkileri artırılmaktadır. Amatör sporlara destek olmak, sağlık tesisi ve mabetler açmak ve bakım yapmak, cami veya mabetlere ücretsiz su temin edebilmek, afet riski olan yerlerde önlem almak,internet gibi haberleşme altyapısı kurmak, oda ve hemşeri dernekleriyle ortak projeler yapmak görevleri arasında bulunacaktır. İlçe belediyeleri ile ihtilafta Büyükşehir Meclisi yetkili kılınmıştır.Bu kanunla tüzel kişiliği kaldırılan köylerde görev yapan geçici ve gönüllü köy korucuları halen görev yaptıkları yerlerde görev yapmaya devam edeceklerdir. Kendileri için öngörülen haklardan aynı şekilde yararlanmaya devam edeceklerdir.”dedi.

 

[PAGE]

Spor Branşlarına destek tam verilecek

Büyükşehir içindeki kara, deniz, su, göl ve demiryolu üzerindeki her türlü taşımacılık hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi amacıyla büyükşehir belediye başkanı ya da görevlendirdiği kişinin başkanlığında, yönetmelikle belirleneceğini ifade eden Günnar, “ kamu kurum ve kuruluşları ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun görevlendireceği ilgili odanın temsilcisinin katılacağı Ulaşım Koordinasyon Merkezi kurulacaktır. İlçe belediye başkanları kendi belediyesini ilgilendiren konuların görüşülmesinde koordinasyon merkezlerine üye olarak katılacaklardır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorunda olacaklar. Diğer belediyelerde mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabileceklerdir. Gerektiğinde sporu teşviketmek amacıyla gençlere spor malzemesi verecek, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapabilecek ve gerekli desteği sağlayacak, her türlü spor karşılaşmaları düzenleyebilecek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara,teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebileceklerdir.”ifadelerini kullandı

Büyükşehir’in Bütceleri artıyor

Büyükşehirlerin bütçe payları ciddi şekilde arttığını ifade eden Günnar, “ Şu anda büyükşehir içinde tahsil edilen vergiden aktarılan % 5 bütçe payı % 6’ya çıkarılmıştır. Ayrıca, asıl önemlisi ilçe belediyelerine ve yine büyükşehirlere verilen % 2.5 genel bütçe payının % 4.5’a çıkarılmasıdır. Köye dönüştürülen belediyeler 30/6/2013 tarihine kadar 5393 sayılı kanunun 8. Maddesindeki usule bağlı olmaksızın, belediye meclisinin kararı ile ortak sınırı olan ve listeyle belli tüzel kişiliği sona ermeyene belediyeye mahalle olarak katılma talebinde bulunabilecektir. (Katılma işleminin gerçekleşebilmesi için katılacak belediye ile katılacak olan belediyenin sınırları arasında başka bir belediye veya köy bulunamaz.) Bu belediyelerin meskûn sahaları arasındaki uzaklık on kilometreden fazla olamaz. Katılım işlemi katılacak belediye meclisinin olumlu kararı ile sonuçlanacaktır.  Bu kanunda amacımız; aynı nitelikteki hizmetlerin tek bir elden yürütülmesini, ilin ve ilçelerin imkan, kaynak ve aklını birleştirecek hizmetlerin daha etkin sunulmasını sağlamak, yerel hizmetlerin tamamının seçilmiş organlar eliyle gerçekleşmesi yoluyla yerel demokrasinin güçlenmesine katkıda bulunmaktır.” Şeklinde konuştu 

YORUM EKLE
YORUMLAR
Birol Civelek
Birol Civelek - 7 yıl Önce

Koy Belediye içindeki emlak kanunları ve diğer kanunlar nasıl işliyor

SIRADAKİ HABER

banner513