Tahsin Yomralıoğlu uyardı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu: 634 sayılı Kat Mülkiyeti kanununda 2007 yılında yapılan değişiklikle kat irtifaklı apartman daire sahiplerinin iki yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunluluğu ge

Bölgesel 23.12.2008, 12:20
Tahsin Yomralıoğlu uyardı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Prof. Dr. Tahsin Yomralıoğlu: 634 sayılı Kat Mülkiyeti kanununda 2007 yılında yapılan değişiklikle kat irtifaklı apartman daire sahiplerinin iki yıl içinde kat mülkiyetine geçilmesi zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, aksi halde taşınmaz sahiplerinin daire ve dükkan gibi her bir bağımsız bölüm için bin YTL para cezası ödemek zorunda kalacakları uyarısında bulundu.

BİN YTL CEZA ÖDENECEK
Söz konusu kanuna göre, bu kanunun yürürlüğe girdiği 2007 tarihinden önce kat irtifakı kurulmuş ve üzerindeki yapılar tamamlanıp yapı kullanma belgesi almış bulunan tüm ana gayrimenkullerde, en geç iki yıl içinde yani 2009 yılı kasım ayına kadar, kat mülkiyetine geçilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle kat maliklerinin belirtilen süre içinde bir dizi teknik ve hukuki işlemi yerine getirmesi gerekmektedir. Bu süre içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen taşınmaz sahipleri her bir bağımsız bölümü için bin YTL para cezası ödemek durumunda kalacaktır.

Prof. Yomralıoğlu'nun yaptığı açıklamada; “Teknik vasıflı olan bu işlemlerin kat maliklerince yürütülmesinde karşılaşılacak zorluklar karşısında, işlemlerini serbest harita mühendisler aracılığı ile yaptırması malikler için yararlı olacaktır. Ayrıca unutulmaması gereken bir diğer konu da; sözü edilen tüm bu teknik işlemlerin çok iyimser bakışla en az 3-4 ay gibi bir süreyi zaten alacağı düşünüldüğünde, taşınmaz sahiplerinin yasanın öngördüğü son günleri beklemesinin yanıltıcı olabileceği daha şimdiden dikkate alınmalıdır. Bu süre zarfında işlemlerini yaptırmayan binaların 2009 yılı sonrası yasal olarak kaçak yapı muamelesi göreceği de ayrıca maliklerce bilinmelidir” ifadelerini kullandı.

Yomralıoğlu Kat Mülkiyetine geçiş için yapılması gerekli işlem adımları şöyle sıraladı:

Kat irtifak hakkı sahiplerinden birinin veya varsa yöneticinin, kat mülkiyetinin kurulması için gerekli olan belgelerden eksik olanları tamamlanması için diğer hak sahiplerinden her birine yazılı bir bildirimde bulunması ve işlemlerin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Daha sonra ilgili kadastro müdürlüklerinden, yapılarının cins değişikliğinin yapılması gerekir.

İlgili belediyesinden, mimari projeye uygun olarak yapının inşa edildiğine dair gerekli onay alınmalıdır. Her bir dairenin arsa payları dikkate alınarak ilgili tapu sicil müdürlüklerine, kat mülkiyeti kurulması için başvurulmalıdır. Tapu işlemleri bittiğinde her bir bağımsız bölüm maliki kat mülkiyet tapularını alacaklardır.

Kat İrtifakı nedir? Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkıdır.
Kat Mülkiyeti nedir? Tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre kurulan bir mülkiyet türüdür.

Nurgül Günaydın

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@