banner526

banner533

banner513

Kaçak yapı % 50'den fazla

Maçka ilçesinde bir otelde düzenlenen 'İmar, Kıyı ve Afet Uygulamaları Doğu Karadeniz Bölgesel Semineri'nde konuşan Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü Dr. Hami Yıldırım, son 6 yıl içinde, 259 mücavir alan, 163 üst kademe plan ve plan değişikliği, 3

Bölgesel 08.10.2008, 11:06
Kaçak yapı % 50'den fazla

Maçka ilçesinde bir otelde düzenlenen 'İmar, Kıyı ve Afet Uygulamaları Doğu Karadeniz Bölgesel Semineri'nde konuşan Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü Dr. Hami Yıldırım, son 6 yıl içinde, 259 mücavir alan, 163 üst kademe plan ve plan değişikliği, 372 kıyı yatırımı imar planı, kamu yatırımlarına ve Boğaziçi'ne ilişkin 502 imar planı ve 442 adet KKÇ onayının tamamlandığını söyledi.

Genel Müdür Dr. Hami Yıldırım, 2003-2008 döneminde Kalkınma Planı ve Hükümet Programları'na paralel olarak önemli bir anlayış değişikliği gerçekleştiğini kaydederek “Talebe bağımlı bir çalışma biçiminden hedef odaklı bir çalışma düzenine geçilmiştir.

Böylece faaliyetlerimiz ülkemizin değişen şartları gözetilerek, artık önceden programlanmakta ve bu programlar doğrultusunda gerçekleştirilmekte, sorunlar daha ortaya çıkmadan tedbir alınmaya ve önleyici politikalar oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Genel Müdürlük olarak çalışmalarımızın sonuçlarının, artan çalışma hızımız ve başlattığımız çok sayıda proje ile yarın daha iyi görüleceğinden eminiz. Son 6 yıl içinde, 259 mücavir alan, 163 üst kademe plan ve plan değişikliği, 372 kıyı yatırımı imar planı, kamu yatırımlarına ve Boğaziçi'ne ilişkin 502 imar planı ve 442 adet KKÇ onayı tamamlanmış bulunmaktadır.

Benzer biçimde mevzuatımızda da günün ihtiyaçlarına uygun olarak değişiklikler yapılmış, yeni kanun, yönetmenlik, tebliğ ve genelgeler çıkarılmıştır. Bu dönemde, değişiklikler dahil, 4 kanun, 10 yönetmenlik, 13 tebliğ ve yaklaşık 40 adet genelge hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca 4 kanun, 9 yönetmenlik ve 6 genelge taslağı da hazırlanmış olup, önümüzdeki dönemde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. Bilindiği gibi bu dönemde hükümetimizin yerel yönetimler reformunu gerçekleştirmiş, il özel idaresi, Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Kanunları yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla daha önce il özel idari kurulları ve Bakanlığımız taşra teşkilatınca gerçekleştirilen iş ve işlemlerin bir kısmı artık il özel idarelerine görev olarak verilmiştir" dedi.

Yerel yönetimlere yol gösterecek, rehberlik edecek, daha da önemlisi işbirliği imkanlarını artıracak 20'nin üzerinde proje başlatıldığını ve büyük bölümünün uygulamaya geçtiğini kaydeden Yıldırım, "Genel Müdürlüğümüz bu dönemde, yerel yönetimler reformuyla uyumlu yeni bir görev tanımı yapmış, bir taraftan bakanlığımız ve taşra teşkilatınca yürütülmeye devam edecek görevlerin daha etkin yürütülmesi için yeni düzenlemelere gidilirken, diğer taraftan, yerel yönetimlerin desteklenmesine ağırlık verilmiştir.

Bugün ülkemiz kentlerinde kaçak mevzuata aykırı yapı oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğu herkesçe kabul edilmektedir. Mutlaka bunun pek çok sebebi vardır. ancak en başta geleni sahadaki uygulamanın yeterince kontrol ve takip edilememesidir. Esasen, İmar mevzuatı alanında ülkemizde ciddi bir yetersizlik söz konusu değildir.

Karşılaşılan sorunların büyük kısmı kontrolsüz ve yanlış uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Kuşkusuz bu sorunların önlenmesinin yolu, öncelikle, yerel yönetimlerin teknik kapasitelerinin güçlendirilmesinden geçmektedir. Planlama, ülkemizde bazı kesimler tarafından, hala, kalkınma ve kentsel büyümenin önünde 'aşılması gereken bir engel' olarak görülmektedir.

Planın, yasal bir formalite, kentleşmenin ve sosyoekonomik gelişmenin önünde bürokratik bir engel olmaktan çok sosyal, ekonomik ve çevresel kaynakların daha rasyonel kullanılmasında ve geleceğin yönlendirilmesinde etkin bir araç olduğu görüşü kamuya taşımak ve idarelerin her kademesince benimsenmesini sağlamak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.
Öte yandan Maçka Sümela Otel'de devam eden seminer yarın sona erecek.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@