TÜİK Adrese dayalı nüfus Kayıt siatemi 2022 sonuçlarını açıkladı. Buna göre Trabzon'un 2022 Nüfusu sonuçları da belli oldu. Trabzon'un nüfusu ne kadar? 2022 Trabzon Nüfusu. 

TRABZON'UN NÜFUSU ARTTI

TÜİK verilerine göre Trabzon'un nüfusu 2021 yılına göre 2022'de arttı. 2021'de 816 Bin 684 kişi olan Trabzon Nüfusu 2022'de Bin 339 kişi artarak 818 Bin 23 kişi oldu.

Trabzon'un nüfusu ne kadar? 2022 Trabzon Nüfusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2020 yılı itibarıyla 84 milyon 680 bin 273 kişi olan ülke nüfusu, geçen yıl 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (42 milyon 704 bin 112 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (42 milyon 575 bin 441 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2021'de binde 12,7 iken 2022'de binde 7,1'e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2021'deki yüzde 93,2 iken 2022'de yüzde 93,4'ye çıktı.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 6,8'den yüzde 6,6'ya düştü.

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,5'ini erkekler, yüzde 50,5'ini kadınlar oluşturdu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında; referans tarihinde geçerli ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan ve referans tarihinde geçerli adres beyanı olan kişiler ve izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkmış referans tarihinde geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi. Kurs, turizm, bilimsel araştırma ve benzeri nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

Buna göre, İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 907 bin 951 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,65'inin ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 782 bin 285 kişi ile Ankara, 4 milyon 462 bin 56 kişi ile İzmir, 3 milyon 194 bin 720 kişi ile Bursa ve 2 milyon 688 bin 4 kişi ile Antalya takip etti.

Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bu ili 84 bin 366 kişi ile Tunceli, 92 bin 481 kişi ile Ardahan, 144 bin 544 kişi ile Gümüşhane ve 147 bin 919 kişi ile Kilis takip etti.

Türkiye'nin 2007 ve 2022 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü.

Türkiye'de 2021'de 33,1 olan ortanca yaşın, 2022'de 33,5'e çıktığı tespit edildi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 32,4'ten 32,8'e, kadınlarda ise 33,8'den 34,2'ye yükseldiği görüldü.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Bu ili 41,6 ile Kastamonu ve Giresun izledi. 20,8 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,2 ile Şırnak, 23,3 ile Siirt ve Ağrı takip etti.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,4 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 43,5 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,3 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2009 ve 2022 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu belirlendi. Evlilerin oranının 2009 ve 2022 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu görüldü.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007'de yüzde 66,5 iken 2022 yılında yüzde 68,1 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 22'ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,9'a yükseldi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2021 yılında yüzde 47,4 iken 2022'de yüzde 46,8'e geriledi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 33'ten, yüzde 32,3'e gerilerken, çalışma çağındaki birey başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 14,3'ten yüzde 14,5'e çıktı. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2022'de çalışma çağındaki her 100 kişinin, 32,3 çocuğa ve 14,5 yaşlıya baktığı ortaya çıktı.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2021 yılına göre 1 kişi artarak 111 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 62 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. İstanbul'dan sonra 576 kişi ile Kocaeli ve 371 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli olarak belirlendi. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi.

Yüzölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 350 olarak gerçekleşti.

2021-2022 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

Toplam    84.680.273    85.279.553
İstanbul    15.840.900    15.907.951
Ankara    5.747.325    5.782.285
İzmir    4.425.789    4.462.056
Bursa    3.147.818    3.194.720
Antalya    2.619.832    2.688.004
Konya    2.277.017    2.296.347
Adana    2.263.373    2.274.106
Şanlıurfa    2.143.020    2.170.110
Gaziantep    2.130.432    2.154.051
Kocaeli    2.033.441    2.079.072
Mersin    1.891.145    1.916.432
Diyarbakır    1.791.373    1.804.880
Hatay    1.670.712    1.686.043
Manisa    1.456.626    1.468.279
Kayseri    1.434.357    1.441.523
Samsun    1.371.274    1.368.488
Balıkesir    1.250.610    1.257.590
Kahramanmaraş    1.171.298    1.177.436
Aydın    1.134.031    1.148.241
Tekirdağ    1.113.400    1.142.451
Van    1.141.015    1.128.749
Sakarya    1.060.876    1.080.080
Denizli    1.051.056    1.056.332
Muğla    1.021.141    1.048.185
Eskişehir    898.369    906.617
Mardin    862.757    870.374
Trabzon    816.684    818.023
Malatya    808.692    812.580
Ordu    760.872    763.190
Erzurum    756.893    749.754
Afyonkarahisar    744.179    747.555
Adıyaman    632.148    635.169
Sivas    636.121    634.924
Batman    626.319    634.491
Tokat    602.567    596.454
Elazığ    588.088    591.497
Zonguldak    589.684    588.510
Kütahya    578.640    580.701
Osmaniye    553.012    559.405
Çanakkale    557.276    559.383
Şırnak    546.589    557.605
Çorum    526.282    524.130
Ağrı    524.644    510.626
Giresun    450.154    450.862
Isparta    445.678    445.325
Aksaray    429.069    433.055
Yozgat    418.500    418.442
Edirne    412.115    414.714
Düzce    400.976    405.131
Muş    405.228    399.202
Kastamonu    375.592    378.115
Uşak    373.183    375.454
Kırklareli    366.363    369.347
Niğde    363.725    365.419
Bitlis    352.277    353.988
Rize    345.662    344.016
Amasya    335.331    338.267
Siirt    331.980    331.311
Bolu    320.014    320.824
Nevşehir    308.003    310.011
Yalova    291.001    296.333
Bingöl    283.112    282.556
Kırıkkale    275.968    277.046
Hakkari    278.218    275.333
Kars    281.077    274.829
Burdur    273.716    273.799
Karaman    258.838    260.838
Karabük    249.287    252.058
Kırşehir    242.944    244.519
Erzincan    237.351    239.223
Bilecik    228.334    228.673
Sinop    218.408    220.799
Iğdır    203.159    203.594
Bartın    201.711    203.351
Çankırı    196.515    195.766
Artvin    169.543    169.403
Kilis    145.826    147.919
Gümüşhane    150.119    144.544
Ardahan    94.932    92.481
Tunceli    83.645    84.366
Bayburt    85.042    84.241