Başkan Genç: “Trabzon’da işlenmeyen tarım arazisi kalmayacak”

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, projelerinden bahsederek tarımsal üretim hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Genç: “Trabzon’da işlenmeyen tarım arazisi kalmayacak”

AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, yeni dönemde tarımsal üretimde verimliliği ve çeşitliliği artırmak amacıyla bir dizi projeyi hayata geçireceğini söyledi.

Pandemi sürecinde bütün dünyada gıda tedariği ve üretiminin çok önemli hale geldiğini ifade eden Başkan Adayı Genç, “Tarımın şehrimizde ciddi bir ağırlığı var. Pandemi sürecinde de gıda üretimin ve tedariğinin ne kadar önemli olduğunu bir kaz daha gördük. Çay ve fındıkta verimliliği artırmanın yanında alternatif tarım ürünleri üzerinde de çalışacağız.” dedi.

Başkan Genç: “Trabzon’da işlenmeyen tarım arazisi kalmayacak”

TRABZON TARIM ENVANTERİ VE VERİMLİLİK ANALİZİ”
Öncelikli olarak Tarım Envanteri ve Verimlilik Analizi Çalışması Projesi’nin hayata geçirerek Trabzon’un tarım envanterini ortaya çıkarıp, toprak ve su kaynaklarını belirleyeceklerine dikkati çeken Genç, “Trabzon ili tarım envanterinin çıkarılması, toprak ve su kaynağının belirlenmesi, verimlilik analizinin yapılması ve ihtiyaçların bu çalışma ile belirlenerek yönetilmesi için Trabzon Tarım Envanteri ve Verimlilik Analizi Çalışması Projesini gerçekleştireceğiz. Çalışma sonunda ihtiyaçların daha sağlıklı belirlenmesi ve daha doğru şekilde karşılanması ile tarım üretimimizi daha nitelikli hale getireceğiz.” dedi.

MODEL KIRSAL MAHALLE PROJESİ
Trabzon’da coğrafi şartların uygun olduğu ilçelerde Model Kırsal Mahalle Projesi’ni hayata geçireceğini dile getiren Başkan Genç, “İlçelerimizde bazı kırsal mahallelerimizi Model Kırsal Mahalle olarak belirleyeceğiz. Bu kırsal mahallelerimizde Tarım ve Orman Bakanlığı ile müşterek olarak hayvancılık ve tarımsal ürünler destek programları düzenleyeceğiz. Model Kırsal Mahallelerimizde ihtiyaç duyulan altyapı, ıslah, erozyon kontrol ve üstyapı tesislerini ilgili kurumlarla birlikte yaparak doğru uygulamaların eğitim programlarını birebir uygulayacağız.

Bu çalışma ile kırsal mahallelerimizin tamamında uygulanacak destek programları ve tesislerin modellerini elde etmiş olacağız. Bu alanlarda çiftçinin sosyalleşmesini sağlayacak, kırsal ve kentsel alanlar arasındaki yaşam standardı farkını azaltacak örnek alanlar oluşturacağız. Gençlerin modern tarım uygulamalarını bu örnek kırsal mahallelerimizde destekleyeceğiz. Tarım turizmine yönelik etkinliklerle cazibe alanı oluşturmayı da düşündüğümüz bu model ile kentsel alandan kırsal alana üretim odaklı göçü sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Genç: “Trabzon’da işlenmeyen tarım arazisi kalmayacak”

İlçe belediyeleriyle birlikte Kırsal Pazar Yerleri’ni yörenin karakteristiğine uygun projelendirerek her ilçede uygulamaya sokacağını belirten Genç, “Kırsalda üretimin doğrudan nihai tüketiciye ulaştırıldığı bu pazarları ilçe belediyelerimizle birlikte hızla uygulamaya koyacağız.” dedi.

“KIRSAL ALAN PLANLAMASI YAPILACAK”
Tarımsal alanların niteliklerine göre önceliklendirileceği, üretimin buna göre yönlendirileceği, tarım alanlarını koruma vizyonuyla kırsal yol ve altyapı tesislerinin tamamının planlanması gibi hususları içeren Kırsal Alan Planlaması çalışmasını yapacağını kaydeden Genç, “Doğal güzellikleri ve ekolojik değerleri ile öne çıkan şehrimizin bu özelliğini yaşatacağımız ve turizmin önemli bir unsuru haline getireceğimiz eko turizm uygulamalarını yapacağımız planlama çalışmasına göre uygun alanlarda destekleyeceğiz. Doğal halini korumak kaydı ile tesisleşmek isteyen kırsal maliklere ekonomik destek sağlanması için ilgili kurumlarla iş birliği yapacağız.” şeklinde konuştu.

PAZAR YERİ VE OTOPARK PROJELERİ
Başkan Adayı Genç, pazar kültürünün önemli bir yer tuttuğu Trabzon’da Arsin, Çarşıbaşı, Çaykara, Of, Sürmene, Şalpazarı ve Vakfıkebir ilçelerinde üzeri kapalı pazar yerleri ve otopark projeleri yapacağını söyledi.

“BELEDİYE BÜNYESİNDE TARIM A.Ş.’Yİ KURACAĞIZ”
Trabzon’da coğrafi yapı ve mülkiyet dokusu sonucunda önemli miktarda işlenmeyen veya verimsiz işlenen tarım arazileri bulunduğuna dikkati çeken Genç, şöyle konuştu: “Bu alanların tamamını verimli bir şekilde işlemek için Tarım A.Ş. kuracağız. Böylece kalifiye eleman istihdamı ile hasat, budama, ilaçlama, gübreleme gibi ürüne kadar olan sürecin yönetilmesini sağlayacağımız, örnek alanların kiralama yolu ile üretime katılacağı “İşlenmeyen Tarım Arazisi Kalmayacak” projemizi uygulamaya koyacağız.”

TARIM KOOPERATİFLERİ KURULACAK
Başkan Adayı Genç, üreticilerin serbest piyasanın olumsuz etkilerinden kendilerini koruması için çiftçinin de ortağı olduğu işleme ve depolama tesislerinin yapılması amaçlı tarım kooperatiflerinin kurulmasını sağlayacağını ve bunların yönetilmesi konusunda belediyenin Tarım A.Ş. şirketini aktif olarak kullanacağını dile getirdi.

ORGANİK TARIMIN DESTEKLENMESİ VE HERKESE TARIM EĞİTİMİ
Başta su havzaları ve su kaynaklarının çevresi olmak üzere uygun tüm alanlarda organik tarımı destekleyeceklerine vurgu yapan Genç, “Buralardan elde edilen ürünlerin satışı için aynı alanlarda ticari üniteler oluşturacağız. Bu şekilde bir yandan su kaynaklarımızı korurken diğer yandan değerli tarımsal ürün üretimini teşvik etmiş olacağız. Belediye şirketimiz Tarım A.Ş. bünyesinde Mobil Toprak Analizi Laboratuvarı kuracağız. Her türlü teknolojik donanıma sahip bu laboratuvar, çiftçi talebini beklemeden tarımsal nitelikli tüm sahalarda çalışma yapacak, çiftçimizi doğru bilgilendirme ve yönlendirme ile verimliliği ve tarımsal üretimin katma değerini artıracağız. Doğadan uzak yetişen çocuklar ve gençlerin toprakla buluşarak sağlıklı beslenmenin önemini ve ürünlerin yetiştirme aşamalarını öğrenmesi için hayata geçireceğimiz Kent Ormanları’nda ve Trabzon Botanik Park’ta Tarım Eğitim Merkezleri oluşturacağız.” şeklinde konuştu.

Başkan Genç: “Trabzon’da işlenmeyen tarım arazisi kalmayacak”

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ ÜRETİMİ VE PAZARLANMASI PROJESİ
Trabzon’un tıbbi ve aromatik bitkiler açısından önemli bir üretim hacmine sahip olduğunu dile getiren Genç, “Bu potansiyeli doğru yönetmek ve oluşturulacak katma değeri üretici ile paylaşarak üretimi desteklemek için Tarım A.Ş. üzerinden üretim ve pazarlama işlemlerini yürüteceğiz.” dedi.

KENTSEL TARIM DESTEKLENECEK
Kentlerin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmasında önemli yer tutan kentsel tarım faaliyetlerini şehir merkezlerinde destekleyeceğini kaydeden Genç, “Şehir merkezlerimizde kentsel tarım alanları oluşturarak halkımızın katılımıyla üretimler yapacağız. Organik atıkları kompostlayarak toprak verimliliğini, yağmur suları yönetim ve depolanmasıyla da sulama sürekliliği ve verimini artıracağız. Sürdürülebilir gıda üretimi, toplumsal sosyal bağlar ve ekonomik kalkınma gibi birçok amaç için önemli bir odak haline gelen kentsel tarım çalışmalarını kent içi tarım bahçeleri, çatı bahçesi, kentsel tarım çiftlikleri gibi uygulamalarıyla hayata geçireceğiz.” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİ DESTEK PROGRAMI UYGULANACAK
Kırsal mahallelerde tek gelir kaynağı çiftçilik olan vatandaşlara yönelik ‘Çiftçi Destek Programı’ uygulayacağını belirten Genç, şunları aktardı: “Bu programla çiftçinin doğru bilgiye kolayca ulaşabileceği Çiftçi Destek Hattı’nı üniversitelerimizin ilgili bölümleri ile ortaklaşa kuracağız. Tarımsal Araştırma Kuruluşları ile ortak projeler yürüterek bu kesim ile iş birliği kurmalarını sağlayacağız. Destek programı kapsamında çevre duyarlılığı ve sağlık bilincini oluşturacak yerinde eğitim programları düzenleyeceğiz. Çiftçilerimize hasat, budama ve ilaçlama gibi iş ve işlemler için eğitimli ara kalifiye eleman teminini belediyemizin Tarım A.Ş. şirketi üzerinden sağlayacağız. Son yıllarda ilimizde yoğunlaşmaya başlayan seracılık faaliyetlerine belediye eliyle destekleyeceğiz.”

HAYVANCILIK DESTEK PROGRAMI
Başkan Adayı Genç, tereyağı, peynir, bal gibi değerli hayvansal ürünlerin merkezi olan Trabzon’da hayvancılığı geliştirmek amacıyla damızlık tesisleri, hayvan pazar yerleri, bal ormanları oluşturacaklarını, ürünlere göre bal üretim alanlarının planlanmasını yapacaklarını ve arıcılık ürünlerini destekleyeceklerini söyledi. Küçük baş hayvancılığı, özellikle keçi yetiştiriciliğini özendireceklerine ifade eden Genç, “Hayvansal ürünlerin yöresel kooperatifler eli ile işlenmesi, kooperatiflere kuruluş ve yönetim desteği sağlanması gibi hususları içeren Hayvancılık Destek Programını uygulayacağız.” dedi.

“ÖZEL UNLU GIDA ÜRETİMİ VE SATIŞ”
Fırıncılar Odası’yla işbirliği yaparak vatandaşların günlük tüketimi dışında glütensiz ürünler, ev dışı ticari ürünler ve diyetlere uygun atıştırmalık ürünlerin üretilmesini sağlayacağını ifade eden Genç, “Yaşlı vatandaşlarımız için vitamin destekli ürünler, bebekler için özel ürünleri Fırıncılar Odası işbirliği ile mevcut fırınlarımızda özel olarak ürettirip bu ürünleri Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bakkallar ve Sebzeciler Odası aracılığıyla uygun fiyattan vatandaşlarımıza ulaştıracağız.” açıklamalarında bulundu.

Etiketler :
HABERE YORUM KAT
Haberlerde yapılan yorumlarda Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan yorumlar onaylanmamaktadır.
6 Yorum
Önceki ve Sonraki Haberler