Türk futbolu merak ediyordu

Türk sporunun yıllardır dilinden düşüremediği ama bir türlü gerçekleşmeyen kulüpler yasası nihayet masaya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın uzun süredir üzerinde çalışılan ve kısa bir süre önce "Bu yasa bazı başkan ve yöneticilerin işine gelmeye

Spor 08.12.2012, 12:10
Türk futbolu merak ediyordu

Türk sporunun yıllardır dilinden düşüremediği ama bir türlü gerçekleşmeyen kulüpler yasası nihayet masaya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın uzun süredir üzerinde çalışılan ve kısa bir süre önce "Bu yasa bazı başkan ve yöneticilerin işine gelmeyecek" diyerek ilk sinyallerini verdiği kulüpler yasası taslağı.

Spor Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan ve Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderilen Türk sporunda adeta devrim yaşatacak olan kulüpler yasası en geç bir ay içinde meclisin onayına sunulmuş olacak.

Bundan böyle kulüplerin Dernekler Kanununa göre yönetilmesini tarihe karıştıracak olan "Kulüpler Yasası" ile ilgili bakanlık hukuk departmanı çalışmasını tamamlarken 4 bölüm ve 22 maddeden oluşan yasa tasarısının "içeriği" Türkiye'de gündemi alt üst edeceğe benziyor.

1 AY HAK MAHRUMİYETİ ALAN YANDI!

Büyük  tartışmaları getirecek olan devrim niteliğindeki bu Kulüpler Yasası Tasarısında en dikkat çekici konu ise kulüp başkanı ve yöneticilerin koltuklarının adeta bir pamuk ipliğine bağlı hale gelecek olması...

Örneğin hazırlanan bu yasa tasarısının 8. maddesinin "d" bendine göre federasyonların yargı organları tarafından bir ay hak mahrumiyeti cezası alan kulüp başkanı ve yöneticilerin başkanlık ve yöneticilikleri düşecek olması...

Günümüzde özellikle futbolda TFF yargı organlarından bir ayın altında hak mahrumiyeti cezası olan kulüp başkanı ve yöneticisinin hemen hemen kalmadığı bir noktada temenni edilen bu durum oldukça çarpıcı. Keza yine, bakanlık hukukçularının hazırladığı bu yasa tarasırı taslağının 8. maddesinin "b" bendine göre lise mezunu olmayanlar bırakın kulüp başkanı yönetim kurulu üyesi dahi olamayacaklar...

ŞİKE VE TEŞVİK İLE ÇARPICI YAPTIRIM

Bu kanun tasarısının belki de en çok tartışma ve ses getirecek kısmı ise günümüzün moda konusu şike ve teşvikle ilgili yaptırımların ön görüldüğü yasanın 8. maddesinin "e" bendi… Bu maddeye göre şike ve teşvik primi suçundan herhangi bir şekilde ceza alan kişilere kulüp başkanlığı ve yöneticiliğin yasak edilmesi, ömür boyu spordan men edilmeleri…

6222 sayılı kanunda bu suçlarla ilgili konan minimum ve maksimum "sınırlamaların" bu Kulüpler Yasası tasarısında ortadan kaldırılması. Kısaca Şike ve Teşvik gibi bir çok suçla ilgili "azı da bir çoğu da bir" denmesi ve ömür boyu başkanlık ve yöneticiliğin yasak hale getirilmesi.

Tabii ki 22 maddeden oluşan bu tasarının en can alıcı, radikal ve Türk sporu için bir "ilk" diyebileceğimiz bölüm kulüpler yasasının ana sebep maddesi olan Mali Hükümler kısmı… Ki, 17. madde bakan Kılıç'ın dediği gibi kulüp başkanı ve yöneticilerin bir hayli keyfini kaçıracak. O maddenin 9. bendi "Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, kendi dönemlerinde yapılan borçlanmalardan dolayı, kulüple birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar" diyor. Şimdi gel de harcama yap, borç yap…

GELİR BÜTÇESİNİN YÜZDE 5'İ AŞILIR İSE...

Dahası kulüplerin en büyük kanayan yarası haline gelen ve kulüpleri batıran "temlik" işi. O da yine 17. maddenin 6. bendinde, "Kulüpler yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olmak üzere bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin yüzde 5'ini aşan miktarda kulüp gelirlerini ve alacaklarını temlik edemezler. Bu hükme aykırı yapılan temliklerde kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur" şekliyle düzenlenmiş.

TRANSFER HARCAMALARINA DA DÜZENLEME

Tabii kulüplerin mali durumlarını hizaya getirme "şartnamesi" bununla da sınırlı değil. Keza 17. maddenin 7. bendinde de "Kulüpler sponsorlar tarafından doğrudan yapılan transfer harcamaları hariç bir önceki gerçekleşen borçlanma hariç gelir bütçesinin yüzde 25'inden fazlasını transfer harcamalarına kullanamazlar" diyor. Yani kısaca, bu kanunla başarısızlığın üzerine "transferle örtme" devri tarih olacak.

5 MAÇ SAHA KAPATMA CEZASI ALAN YANDI

Elbette Türk sporunda bir çok ilkin gerçekleşeceği bu kanunda altı çizilmesi gereken bir diğer maddede genel müdürlük, kamu kurum ve kuruluşları ile federasyonların kulüplere bulundukları yardımlar konusunda düzenleme getirilmesi. 18. Maddenin 3. Bendinde "… aynı sezon içinde toplam beş maç saha kapatma cezası alan kulüpler bir sonraki sezonda yardımlardan yararlanamaz" denmesi. Kısaca bakanlık hukuk departmanının bir süre önce tamamladığı ve hazır hale getirdiği Külüpler Yasası Tasarısı için şimdi top Türkiye Futbol Federasyonu'nda...

TFF'nın hukukçuları da özellikle FIFA ve UEFA normları çerçevesinde ve bazı ülke federasyonlarında yaptıkları incelemeler neticesinde kendi doğrularına göre bu yasa tasarısına son şeklini vermek için hummalı bir çalışma içinde Onlar da en geç bu ay sonunda biter diyor. Bir taraftan bakanlığın hazırladığı diğer taraftan TFF'nin hazırlıklarına devam ettiği yasa tasarısı taslağı en geç bir ay sonra meclise sunulacak. Bakalım TFF bu yasa tarasını nasıl revize edecek?

YASA TASARISINDAKİ CAN ALICI BAZI MADDELER

[PAGE]

YÖNETİM KURULU

Madde 8

2 – Kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerinde aşağıdaki şartlar aranır.

(b) – En az lise mezunu olmak

(c) – Kesinleşmiş sigorta veya vergi borcu nedeniyle takibata uğramamış olmak.

(ç) – Genel Müdürlük Merkez Ceza ve Genel Müdürlük Ceza veya spor federasyonlarının ceza ve disiplin kurullarınca bir defada altı ay veya son beş yıl içerisinde toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

(d) – Kulüp Başkanı ile yönetim kurulu üyesi olarak bir aydan fazla hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.

(e)- Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zımmet, irtikap, rüşvet,hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibiyüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,kaçakçılık, vergi kaçaklığı, haksız maledinme,şike ve teşvik suçlarından hükümlü bulunmamak.

KAMU YARARINA ÇALIŞMA

MADDE 14

(4) Kamu yararına çalışan kulüp, spor kulüpleri federasyonu veya konfederasyonu mallarına karşı suç işleyenler Devlet Malına karşı suç işlemiş gibi cezalandırılır.

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 17

(6) – Kulüpler yönetim kurulu görev süresi ile sınırlı olmak üzere bir önceki yıl gerçekleşen gelir bütçesinin yüzde 5'ini aşan miktarda kulüp gelirlerini ve alacaklarını temlik edemezler. Bu hükme aykırı yapılan temliklerde kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur.

(7) Kulüpler, sponsorlar tarafından doğrudan yapılan transfer harcamaları hariç, bir önceki gerçekleşen borçlanma hariç gelir bütçesinin yüzde 25'inden fazlasını transfer harcamalarından kullanamaz.

(9) Kulüp başkanı veya yönetim kurulu üyeleri kendi dönemlerinde yapılan borçlanmadan dolayı, kulüple birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

YARDIM ŞEKİLLERİ

MADDE 18

(1)Genel Müdürlük, Kamu kurul ve kuruşları ile federasyonlar kulüplere yardımda bulunabilir ve bütçelerine bu amaçla ödenek koyabilirler.

(2) Yardımlar, ayni nakdi veya teknik eleman olarak yapılabilir.

(3) Resmi müsabaka ve diğer gösteri organizasyonlarından sezon içinde çekilen veya ihraç olunan kulüpler ile aynı sezonda toplam 5 maç saha kapatma cezası alan kulüpler yukarıda belirtilen yardımlardan bir sonraki sezonda yararlanamaz.

(4) Belediyeler ile belediyeye bağlı iktisadi işletmeler spor kulüplerinin profesyonel spor branşlarına ve bunların profesyonel sporcularına her ne ad altında olursa olsun kaynak aktaramaz ve yardımda bulunamaz.

Yorumlar (2)
murat toygar 8 yıl önce
Bakan ın da Başbakan ın da mevcut yasaları bile suçlu güçlü olunca bir gecede değiştirdiklerini gördük. Bu yasayı güçlülüleri ezmek için mi çıkarıyorlar? Güçlü ye nasılsa uygulayamıyorlar. Hukuk yasalar eşit uygulanırsa Hukuk olur, hak ve adalet ten söz edilebilir. Bu meclis adaleti sağlayamamış, bu bakan acizlik ve art niyetle Trabzonspor u hak aramak için avrupaya yöneltmiştir.
adil türk 8 yıl önce
Şike çıktığında herşey kanunlarda belliyken ,kanunlar işledimi.? Hayır.Mecliste hızla yasalar değiştirildi Kim için suçluları kurtarmak için.Mahkeme kararını bile görmezden geldiler.Yok efendim özerkmiş te bilmem ne.Bu ülkede yaşayan herkes Türk kanunlarının emrettiği gibi ceza alması gerekmiyormu.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@