kebir reklamı

O kupa Trabzonspor'un hakkı!

Komando lakaplı Aykut Demir, Hollanda’da yetişmesine rağmen milli forma tercihini ‘Ay-Yıldız’dan yana kullanmasının gerekçesini anlattı. “Milliyetçi bir insanım. Başka bir ülkenin marşını söylemek bana ters geliyor. Teklif gelseydi de Türk Milli Takımı’nı

O kupa Trabzonspor'un hakkı!

banner197

Komando lakaplı Aykut Demir, Hollanda’da yetişmesine rağmen milli forma tercihini ‘Ay-Yıldız’dan yana kullanmasının gerekçesini anlattı. “Milliyetçi bir insanım. Başka bir ülkenin marşını söylemek bana ters geliyor. Teklif gelseydi de Türk Milli Takımı’nı beklerdim” dedi.

Mil­li Ta­kım kam­pın­da bir ara­ya gel­di­ği­miz ba­şa­rı­lı sa­vun­ma oyun­cu­su Ay-Yıldızlı formayı ter­ci­h erişinden bu sezon transfer olduğu Trab­zons­por’da­ki he­def­le­ri­ne ka­dar bir­çok ko­nu­da çar­pı­cı de­ğer­len­dir­me­ler­ yaptı.

Hol­lan­da’da do­ğup bü­yü­yen ve fut­bol ka­ri­ye­ri­ne 2005 yı­lın­da Ere­di­vi­si­e ekip­le­rin­den NAC Bre­da’da baş­la­yan Ay­kut, ai­le­siy­le bir­lik­te ya­vaş ya­vaş Tür­ki­ye’ye ke­sin dö­nüş yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. Bir­çok gur­bet­çi fut­bol­cu­mu­zun ter­si­ne mil­li ta­kım ter­ci­hi­ni Tür­ki­ye’den ya­na kul­la­nan genç fut­bol­cu “As­la Hol­lan­da Mil­li Ta­kı­mı’nı seç­mez­dim. Baş­ka bir mil­le­tin mar­şı­nı söy­le­mek ba­na çok ters ge­li­yor. Hol­lan­da Mil­li Ta­kım­la­rı’ndan tek­lif al­ma­dım ama ol­sa bi­le be­nim ter­cih et­mez­dim. Türk Mil­li Ta­kı­mı’nı bek­ler­dim. Ben mil­li­yet­çi bir in­sa­nım, Türk’üm. Mil­li Ta­kı­m’ın ye­ri ay­rı. Baş­ka Mil­li Ta­kı­mı se­çen Türk­le­r’e de say­gı duy­mak ge­re­kir ama ora­da çı­kı­yor­sun baş­ka ül­ke­nin mar­şı­nı oku­yor­sun. Bu, ba­na ters ge­li­yor. Ben as­la öy­le bir ter­cih yap­maz­dı­m” ifadelerini kullandı.

Ger­çek se­vi­ye­nin al­tın­da­yız
Trab­zons­por’da ge­çir­di­ği ilk se­zo­nu de­ğer­len­di­ren Ay­kut “Av­ru­pa Li­gi’nde iyi­yiz ama lig­de ma­ale­sef is­te­di­ği­miz so­nuç­la­rı ala­mı­yo­ruz. Da­ha iyi ol­ma­mız la­zım. Trab­zon-    s­por’un ger­çek se­vi­ye­si­nin çok al­tın­da­yız şu an­da. Av­ru­pa’daki gi­di­şimizi ke­sin­lik­le li­ge de yan­sıt­ma­mız ge­re­kir. Genç­ler­bir­li­ği ma­çın­da 2-0 ön­dey­ken, 3-2 mağ­lup ol­duk. Ba­zı et­ken­ler var. Ha­va de­ği­şi­mi, Av­ru­pa yol­cu­lu­ğu son­ra­sı bu ma­çı oy­na­ma­mız gi­bi. Ama bun­la­rın hiç­bir mazeret ola­maz. Da­ha iyi ol­mak zo­run­da­yı­z” şek­lin­de ko­nuş­tu.  

Av­ru­pa’da tek he­def fi­nal
Av­ru­pa Li­gi’nde baş­tan be­ri fi­na­li amaç­la­dık­la­rı­nı di­le ge­ti­ren ba­şa­rı­lı fut­bol­cu “Ho­ca­mız da bi­zi böy­le mo­ti­ve edi­yor. Grup maç­la­rı baş­la­ma­dan ön­ce bi­le biz fi­nal oy­na­ya­ca­ğı­mız dü­şü­nü­yor­duk. Ke­sin ola­rak biz de bu ka­pa­si­te var. Biz bu­na ina­nı­yo­ruz. Bu­na yü­rek­ten ina­nı­yo­rum. Ben­den bek­len­ti­le­rin de far­kın­da­yım. Şu an­da oy­na­dı­ğım fut­bol, ger­çek per­for­man­sı­mın yüz­de 50’si bi­le de­ğil. Bu­nu ke­sin bir dil­le söy­le­ye­bi­li­rim. Ama iler­le­yen za­man­lar­da, ta­kı­ma da­ha faz­la adap­te ola­ca­ğım ve ger­çek Ay­kut De­mir’i her­kes iz­le­ye­cek. Mil­li Ta­kım’da da hep ka­lı­cı ol­mak is­ti­yo­rum. Ül­ke­me hiz­met et­mek be­nim için çok önem­li­” de­di.  

“Terim’in karizması müthiş”
Aykut Demir, Fatih Terim’in çok büyük bir teknik adam olduğunu söyledi. “Fatih hocanın yeri ayrı” diye devam eden Aykut “Duruşuyla, bakış açısıyla, konuşmalarıyla apayrı bir hoca. Ben kulüp takımında da kendisiyle çalışmak isterim. Müthiş bir karizması, imajı var. Bunu her şekilde yansıtıyor. Oyuncuya da bu enerjiyi veriyor” diye konuştu.

O kupa Trabzon'un hakkı
Aykut Demir, 2010-11 şampiyonluğuyla ilgili Fenerbahçe ile yaşanan gerginliğe de değindi. Kupanın Trabzon’un hakkı olduğunu söyledi. “Başkanımızın sert sözleri haklılığından kaynaklanıyor” diye konuştu.

Ay­kut De­mir, Trab­zons­por Baş­ka­nı İb­ra­him Ha­cı­os­ma­noğ­lu’nun 2010-11 se­zo­nu­nun şam­pi­yon­luk ku­pa­sıy­la il­gi­li mü­ca­de­le­si­ni de yo­rum­la­dı. “Or­ta­da bir hak­sız­lık var” di­ye sö­ze gi­ren Bor­do-Ma­vi­li oyun­cu, “Ön­ce­lik­li ola­rak ben bir Trab­zons­por ta­raf­ta­rıyım. O dö­nem yok­tum ama ku­pa­nın Trab­zons­por’un hak­kı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Baş­kan da doğal ola­rak bu ko­nu­da dü­şün­ce­le­ri­ni ifa­de edi­yor. Haklı oduğu için de söy­lem­le­ri de sert ola­bi­li­yor. So­nuç­ta her şey or­ta­da, ya­pı­lan­lar bel­li, baş­ka­nı­mız da ku­lü­bün hak­lı­lı­ğı­nı du­yur­mak adı­na böy­le ko­nu­şu­yor” de­di. Hak­lı ol­ma­la­rı­na rağ­men bu­nu ört­bas et­me­ye ça­lı­şan­lar ol­du­ğı­unu di­le ge­ti­ren Ay­kut “Ama her şey or­ta­da, ger­çek­ler gün yü­zün­de. Ora­da çok bü­yük bir emek var. Bu eme­ği göz ar­dı et­me­ye ça­lı­şan­lar var­sa, ce­za­lan­dı­rıl­ma­lı­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Mil­li Ta­kım baş­ka
Trab­zons­por­lu ve Fe­ner­bah­çe­li fut­bol­cu­la­rın Mil­li Ta­kım kamp­la­rın­da bir­bir­le­ri­ne so­ğuk dav­ran­dık­la­rı şek­lin­de tar­tış­ma­la­ra da açık­lık ge­ti­ren mil­li fut­bol­cu, böy­le bir durumun olmadığını belirterek “Burası Mil­li Ta­kım. Mil­li ta­kım dı­şın­da bir rekabet olabilir. Ama buraya ge­lin­ce her şey ka­pa­nır. Çün­kü bu­ra­da ül­ke­miz, bayrağımız için mü­ca­de­le edi­yo­ruz. Ku­lüp re­ka­be­ti yan­sı­ma­z” de­di.

Haberlerinizi Haber61 Whatsapp İhbar Hattına Gönderin Yayınlayalım
0532 456 71 41

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
adil türk - 4 yıl önce
Aykut u daha istikrarlı görmek istiyoruz.
Avatar
Ali Özdin - 4 yıl önce
2-0 öndeyken 3-2 yenilmenin etkeni senin ve girayın amatörlükleri olmasın?
Avatar
alp nuhoglu - 4 yıl önce
Arkadaşlar lütfen futbolcuları boyundan büyük işlere sokmayın. Şike işi ve takibi yöneticilerin. Futbolcuları itici hale getirmeyin. İstemese de mecburen o yönde beyanat veriyor.
Avatar
AHMED KARAKAYA - 4 yıl önce
adama komando deyin ragbi oyuncusu gibi poz verdirin sonra "çok sert oynuyor,penaltıya sebep oluyor,kırmızı karta meyilli" deyin.
Avatar
Ahmet Tabakoğlu - 4 yıl önce
Yediğimiz gollerin çoğu Aykut demir yüzünden. Bence aşırı derecede kötü bir oyuncu!
Avatar
koray karan - 4 yıl önce
bırak bu işleri top oyna top bütün mağlubiyetlerin yüzde doksan sebebi sen ve giray kaçar bosingwa size isyanından kırmızı kart gördü şu anda takımda en iyi aksayan oyuncular ikinizsiniz ne adama girmeden haberiniz var ne tekniğiniz aldığınızı da atın taça başka bişey yok!!