Trabzon’da tarımsal potansiyel yeterince değerlendirilemiyor

Yerel ekonomik kalkınma modeli kapsamında açıklamalar yapmaya devam eden AK Parti Trabzon milletvekili aday adayı Prof. Dr. İhsan Günaydın bir ekonominin bel kemiğinin tarım olduğunu söyledi. 

Siyaset 14.05.2018, 16:57
Trabzon’da tarımsal potansiyel yeterince değerlendirilemiyor

Yerelin sahip olduğu potansiyel ve kaynaklara uygun sektör gelişiminin yerel ekonomik kalkınma için temel bir esas olması nedeniyle yerel dinamikleri harekete geçirecek sektörlerin seçiminin önemine değinen Prof. Dr. İhsan Günaydın; “Yerel kalkınmanın sağlanmasında önemli sektörlerden biri de tarımdır. İlimizde tarımsal alanların kıtlığı dolayısıyla daha çok küçük çiftçilik veya aile sebzeciliği yapılmaktadır. Dolayısıyla izlenecek tarımsal politika ile bu küçük çiftçilik veya aile işletmeciliği sadece gıda güvenliğine bir katkı olarak değil, istihdamın bir kaynağı olarak ve yerel ekonominin ileri ve geri bağlantıları için güçlü bir merkez olarak desteklenmelidir. Tarım sektörü beslenme ve yerel ekonomik kalkınma için hayati öneme sahiptir. Bu önemine rağmen Trabzon’da mevcut tarımsal potansiyel yeterince değerlendirilmemektedir. Yerel otoriteler, yerel tarım potansiyelini özgün projelerle harekete geçirmelidir. Tarımsal yetiştiriciliğin daha profesyonel yapılması için acil eylem planları hazırlanıp uygulamaya konulmalıdır. Bu kapsamda uygulama alanları oluşturulup bilgi ve teknoloji uygulama alanlarına aktarılmalı ve sonuçlar takip edilip kontrol edilmelidir. Yerel yönetimler, üreticilere ürün satışı için modern alanlar oluşturmalıdır. Üniversite ve araştırma kurumlarından destek alınmalı, Ziraat Mühendislerinin büro işlerinde değil bizzat sahada bulunmaları sağlanmalı ve örnek bahçelerle yetiştiricilere gerekli bilgiler uygulamalı olarak aktarılmalıdır. İlçelere göre ürün desenleri çıkarılmalı, toprak analizleri yapılmalı ve ürün yetiştirme ve pazarlama konusunda eksiklikler giderilmelidir. Ekim, bakım, sulama gibi konularda eğitim, uygulama ve tesisler yapılmalı varsa mevcutlar iyileştirilmelidir. Fındık verim ve kalitesini artırıcı faaliyetlere önem verilmeli ve hızlandırılmalı, üzümsü meyve yetiştiriciliği geliştirilmeli ve örtü altı yetiştiriciliği yaygınlaştırılmalı, hemen her ailenin bir serası olması ve yılda birkaç ürün alması yoluna gidilmelidir. Patates, fasulye, mısır gibi ürünlerin üretim ve verimi artırılmalı, kısa bir eğitimle yetiştirilmesi mümkün olan kültür ve istiridye mantarı yetiştirilmesi yoluna gidilmeli ve ceviz bahçeleri oluşturulması yoluna gidilmelidir.  Trabzon’un sahip olduğu tarım potansiyelin değerlendirilebilmesi için kooperatifleşme büyük önem taşımaktadır. Çünkü kooperatifte çiftçiler birlikte satar, birlikte satın alır, birlikte işler, karı paylaşır ve kararları birlikte verir. Kooperatifleşme ile birlikte sürdürülebilir üretim ve yüksek gelir daha kolay sağlanabilir.” dedi.


Ekonominin belkemiği: tarım

Tarım sektörünün, bir ülkenin veya bölgenin ekonomik kalkınma sürecinde stratejik bir rol oynadığını dile getiren Prof. Dr. Günaydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarım gelişmiş ülkelerin ekonomik refahına önemli katkı yapmaktadır. Az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik kalkınmada ise hayati öneme sahiptir. Tarımsal üretimdeki artış ve kentleşme ve sanayileşme ile birlikte yerelde kişi başına düşen gelirdeki yükselme, sanayi üretiminde bir talep artışına neden olmaktadır. Dolayısıyla tarımsal ve endüstriyel gelişmeler, birbirinin alternatifi değil bilakis birbirinin tamamlayıcısıdır ve hem girdiler hem de çıktılar bakımından karşılıklı olarak birbirini desteklemektedir. Bu bakımdan tarımsal çıktı ve verimliliğin artırılması bölge ve ülke ekonomik kalkınmasına sağladığı katkı nedeniyle tarım sektörünün gelişmesine daha büyük önem verilmesi rasyonel bir stratejidir.” 


Tarım sektörünün ihracata, istihdama ve ekonomik büyümeye katkısı olan önemli bir sektör olduğunu vurgulayan AK Parti Trabzon milletvekili aday adayı Prof. Dr. İhsan Günaydın, “Tarım sektörü, tarım dışı sektörlere gıda ve hammadde sağlayarak, tarım dışı sektörlerde üretilen mallara talep oluşturarak,  yereldeki insanlara tarımsal ürün satışından satınalma gücü oluşturarak, tarım dışı sektöre harcanacak vergiler ve tasarruflar şeklinde yatırılabilir fazlalar sağlayarak, tarımsal ürünler ihracatı yoluyla döviz kazandırarak ve vasıflı, az vasıflı veya vasıfsız emeğe büyük ölçüde istihdam sağlayarak ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaktadır. Tarım sektörü, bütün dünyada gıda arzının temel kaynağıdır. Bu nedenle, tarım sektörü ile gıda arzının artırılması bölge ve ülke ekonomik kalkınması için büyük öneme sahiptir. Tarımsal ürünlerin kıtlığı ise, sanayi üretimi üzerinde etkide bulunur ve genel fiyat düzeyini artırarak büyümeyi olumsuz etkiler. İnsanlara beslenmesi için temel malzemeler ve tarıma dayalı endüstriler için ham maddeler sağlayan tarım sektörü bir ekonominin omurgasıdır. Günümüzde tarım sektörü, ihracata, istihdama ve ekonomik büyümeye katkılar sunan önemli bir sektör olmaya devam etmektedir.  Önemli bir geçim kaynağı olan tarım sektöründe üretim ve verimliliğin artırılması yerelde nüfusun gelirinde ve refahında artışa neden olur, bu gelir atışı ise endüstriyel ürünler için daha fazla talebe ve böylece sanayi sektörünün gelişimine yol açar. Dolayısıyla bir bölge veya ülkenin kalkınması için tarım bir zorunluluktur. Bu özellikleri nedeniyle tarım sektörü, gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun hiçbir ülke bu sektörden vazgeçemez. Bütün ülkelerde bu sektör yoğun bir şekilde desteklenmektedir.” şeklinde konuştu.
    

Yorumlar (1)
Emre 3 yıl önce
Hocamizin tespitleri oldukca yerinde..onerileri ise acilen uygulanmasi gerekir...karadeniz bolgesi bu kapsamdaki yaitirimlara okdukca muhtac..

Gelişmelerden Haberdar Olun

@