banner536

banner560

banner555

Memur Sen'den Kabarık Liste

Toplu görüşmelere katılan yetkili sendikalar, hükümete hizmet kollarıyla ilgili taleplerini içeren kabarık bir liste sunacak.Toplu görüşmelerin yarın yapılacak ikinci turunda, yetkili sendikalar hizmet kollarındaki taleplerini gündeme getirecekler.Önceki

Siyaset 19.08.2007, 14:55
Memur Sen'den Kabarık Liste

Toplu görüşmelere katılan yetkili sendikalar, hükümete hizmet kollarıyla ilgili taleplerini içeren kabarık bir liste sunacak.

Toplu görüşmelerin yarın yapılacak ikinci turunda, yetkili sendikalar hizmet kollarındaki taleplerini gündeme getirecekler.

Önceki yıllarda yerine getirilmeyen taleplerinin gerçekleştirilmesini isteyecek sendikalar, değişen koşullara uygun olarak listelerine yeni talepler de aldılar.

KESK ve KESK'e bağlı Kültür Sanat-Sen'in toplu sözleşme talebinin kabul eldilmemesi nedeniyle katılmama kararı aldığı toplu görüşmelerde, hükümete taleplerini iletecek sendikalar ve hizmet kollarına ilişkin beklentilerinden bazıları şöyle:

HASTANE PERSONELİNE PERİYODİK MUAYENE

Türk Sağlık-Sen:

-Merkez ilçe dışındaki ilçe, belde ve köy sağlık ocakları ile sağlık evlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına mahrumiyet tazminatı ödenmeli, -Hastanelerde görev yapan sağlık personeline iş riski tazminatı ve fiili hizmet zammı verilmeli ve hastane personelinin yılda 2 defa periyodik muayenesi yapılmalı.

-Sözleşmeli personele eş durumu tayin hakkının verilmeli.
-Sağlık personeli eli ile gördürülmesi gereken sağlık hizmetleri hizmet alımı yolu ile özel sektöre ihale edilmemeli.
-Sağlık hizmetleri sınıfında yer alan personel için uygulanan günde 9 saatlik mesai uygulaması diğer kamu görevlileri için öngörülen günlük 8 saatlik mesai uygulamasına çekilmeli.
-Halkın sağlık bilincinin yükseltilmesi, çevre ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi, sağlıklı nesillerin oluşmasına katkı sağlaması gibi amaçlar için TRT bünyesinde Sağlık TV kurulmalı.

KUŞ GRİBİYLE VE KÜRESEL ISINMA İLE MÜCADELE

Türk Tarım Orman-Sen:

-Ülkede yaşana kuş gribi nedeniyle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı merkez ve taşra kurumlarında mesai saatleri dışında, bayramda, tatil günlerinde hizmet veren çalışanlara fazla çalışmalarına karşın ne fazla mesai ödenmiş neden fazla çalışmalarına karşı izin verilmiştir. Bu ve buna benzer olağanüstü durumlarda çalışanların fazla mesailerinin karşılanması için gerekli çalışmalar yapılmalı.
-Zirai ilaç ve kimyasal maddelere temas eden tüm personele fiili hizmet tazminatı verilmeli.
-Küresel ısınmaya karşı çevre ve orman varlığının korunmasının önemi her geçen gün artmaktadır. Bu alanda çalışanlara çok görev düşmektedir. Başta orman yangın sezonunun 7 aydan 12 aya çıkarılması şarttır. Dolayısıyla fazla çalışma süresinin 12 aya çıkarılarak, tüm çalışanlara fazla çalışma ücreti sağlanmalı.
-Canı pahasına orman koruma ve yangınla mücadele eden çalışanlara fiili hizmet süresi zammı verilmeli.
-Silah taşımaya yetkili personelin silahları günün koşullarına göre yenilenmeli.

PTT VE TRT'YE PERSONEL TALEBİ Türk Haber-Sen:

-İşlerin daha rasyonel yürütülmesi ve çalışma barışının sağlanması için acilen PTT Genel Müdürlüğü'ne 20 bin personel alınması için yetki verilmeli.

-PTT Genel Müdürlüğü'nde sözleşmeli personel eleman eksikliği nedeniyle izin kullanmayanların izinlerinin yanmaması için izinlerin bir sonraki yıla devretmesi sağlanmalı veya ücreti ödenmeli.
-TRT'ye mali imkanlar sağlayacak sürekli ve sağlıklı bir kaynak ayrılmalı.
-Özel kanallarla rekabet edilebilmesi için TRT'ye acilen teknik ve yayın eleman alımı yapılmalı.

-MEMUR PERSONELE DE ÜCRETSİZ YEMEK

Türk Ulaşım-Sen:

-Ulaştırma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarına döner sermayeden pay ödenmesine imkan verecek düzenleme yapılmalı.
-Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nde personel eksikliğinin giderilmesi için yeni personel istihdamı yoluna gidilmeli.
-TCDD Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkların çalışanlarına ücretsiz seyahat ve taşıma hakkı uygulamasına yeniden başlanabilmesi için düzenleme yapılmalı.
-Limanları özelleştirme uygulaması durdurulmalı ve burada çalışan personelin mağduriyetlerine son verilmeli.
-TCDD'de işçi ile birlikte çalışan memur personel de işçi yemeğinden ücretsiz yararlandırılmalı.

-''VELİDEN PARA ALINMAMALI, İHTİYAÇLARI DEVLET KARŞILAMALI''

Türk Eğitim-Sen:

-Öğretmenlerin köy ve kasabalarda görev yapmalarını teşvik etmek amacıyla buralarda çalıştıkları dönemler için farklı tazminat ödenmeli.
-30 öğrenciyi aşan sınıfların öğretmenlerine ek ders ücreti arttırılarak ödenmeli.
-Eğitim çalışanlarının emekli ikramiyeleri kamu işçi emeklileri seviyesine yükseltilmeli.
-Eğitim çalışanlarının maaşları AB standartlarına çıkartılmalıdır.
-24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bütün eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ikramiye verilmeli.
-Bütün eğitim çalışanlarına ucuz konut edinme imkanı sağlanmalı.
-Tatilin doğal bir hak olduğundan hareketle her çalışana bir maaş tutarında tatil ödeneği sağlanmalı.
-Dini bayramların daha coşkulu ve huzur içinde geçirilmesi için tüm çalışanlara birer maaş tutarında ikramiye verilmeli.
-Okullara güvenlik görevlisi ve sağlık personeli kadrosu tahsis edilmeli.

-Kayıt ve diğer dönemlerde velilerden para alınmamalı, ihtiyaçlar devlet tarafından karşılanmalı.
-Öğretmenlerin askerlik görevleri zorunlu hizmetten sayılmalı.
-Sözleşmeli öğretmenlerin ekonomik, özlük ve sosyal haklarının kadrolu öğretmenler gibi olması sağlanmalı.

-EGZOZ GAZI NEDENİYLE FİİLİ HİZMET ZAMMI

Türk İmar-Sen:

-Tapu sicil çalışanlarına, yaptıkları işlem sonucu kesilen döner sermaye ve harçlardan bir kısmı sorumluluk tazminatı olarak ödenmeli.
-İş hacmi yüksek olan müdürlüklere eleman takviyesi yapılmalı ve hizmet içi eğitim ile elemanlar daha kalifiye hale getirilmeli.
-Günün şartlarına göre çok yetersiz kalan harcırahlar arttırılmalı.
-Kurumlarda teknik personel olarak görev yapanlara, otoyol ve köprülerde egzoz gazına maruz kalan gişe memurlarına, trafik bakım teknik elemanlarına ve arazide bilfiil görev yapan çalışanlara fiili hizmet zammı verilmeli.

-ÜRETİMDEN ÜCRETSİZ YA DA İNDİRİMLİ YARARLANMA

Türk Enerji-Sen:

-Çalışanlar, kurumların ürettiği mal ve hizmetlerden işçiler gibi ücretsiz ya da indirimli yararlandırılmalı.
-Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve Eti Maden İşletmeleri'nde işçilerle birlikte üretimde çalışanlara üretim teşvik primi verilmeli.
-Kreş ve çocuk bakımevleri ücretleri çocuk yardımları baz alınarak belirlenmeli.
-Devlet Su İşlerin Genel Müdürülüğü'nde çalışanlara, yapılan yatırımların belirli bir miktarı ''yatırım tazminatı'' olarak ödemeli.

ADİL SİCİL PAYI YENİDEN ÖDENMELİ

Türk Büro-Sen:

-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü çalışanlarının görevlendirme ücretleri arttırılarak, müsabaka başına ödenmeli.
-Futbol müsabakalarında ödemeler, seans değil müsabaka başına ödenmeli.
-19 Mayıs ve Gençlik Haftası kutlamalarına hazırlık için, hazırlık ödeneği verilmeli.
-Adli sicil birimlerinde çalışan personele çıkarılan sabıka kayıtları karşılığı ödenen ve sonra kaldırılan yüzde 5'lik adli sicil payının yeniden ödenmeli.
-Adalet Bakanlığı bünyesinde personelin görev tanımı yapılarak hiç kimsenin görevi dışında çalıştırılmaması sağlanmalı.
-Anayasa Mahkemesi üyelerinin yararlandığı sağlık haklarından kurumda görev yapan diğer personel de yararlanmalı.
-Başbakanlıkta her yıl sözleşmeli personele ödenmekte olan 2 teşvik ikramiyesi diğer personele de verilmeli.

PARMAK İZİ, RETİNA TARAMASI

Bem-Bir-Sen:

-İçişleri Bakanlığının iş yoğunluğu ve iş yükünün fazla olması sebebiyle yönetim boşluğu oluşması, belediye ve özel idarelerde hizmetlerin aksaması ve yerel yönetimlerde istihdam edilen çalışanların sorunlarının çözüme kavuşturulmaması nedeniyle Yerel Yönetimler Bakanlığı kurulmalı.

-Zabıta ve itfaiye çalışanlarının çalışma koşulları dikkate alınarak, iş riski göz önünde bulundurularak özel hizmet tazminatı ödenmeli.

-Belediye çalışanlarının maaşlarını zamanında alabilmeleri için gerekli bağlayıcı tedbirler alınmalı.

-Kamu araçları kasko sigortası kapsamına alınmalı.

-Parmak izi alınması veya retina taraması tespitleriyle yapılan kurum giriş ve çıkışları ile çalışma odalarında kameralı takip uygulamalarına son verilmeli.

''İMAMEVİ İHTİYACI KARŞILANMALI''

Diyanet-Sen:

-Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yasası çıkarılmalı.
-Kadrosuz camilere kadro verilmeli.
-Din görevlilerine resmi tatillerde mesai ücreti ödenmeli
-Cami lojmanı (imamevi) ihtiyacı karşılanmalı.
-Cami aydınlatma giderleri diğer resmi kurumlar gibi faizsiz uygulanmamalı.
-Hastanelere din hizmeti sunulmalı.
-Diyanet radyo ve televizyonu kurulmalı.
-Diyanet akademisi açılmalıTrabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu

Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 35 60
6. West Ham 35 58
7. Tottenham 35 56
8. Everton 35 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 35 49
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 35 39
16. Newcastle 35 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Real Madrid 36 78
3. Barcelona 36 76
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 36 55
7. Villarreal 36 55
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 36 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 36 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 36 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@