banner539

banner526

banner533

banner513

Listeler yeniden askıya çıkıyor

29 Mart 2009'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesinleşen seçmen listeleri, 5 Ocak 2009 Pazartesi günü askıya çıkacak ve 30 Ocak 2009 Cuma günü saat 17.00'a kadar askıda kalacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının, Seçmen Kütüğünün G

Siyaset 03.01.2009, 11:42
Listeler yeniden askıya çıkıyor
29 Mart 2009'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesinleşen seçmen listeleri, 5 Ocak 2009 Pazartesi günü askıya çıkacak ve 30 Ocak 2009 Cuma günü saat 17.00'a kadar askıda kalacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının, Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YSK, SEÇSİS kapsamında 26 Kasım – 05 Aralık tarihleri arasında askıya çıkarılıp güncelleştirilerek kesinleştirilen listelerin, Türkiye'de ikamet ederek seçmen niteliğini taşıyan kişilere ait değişikliklere ilişkin kayıtların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün adres kayıt sisteminden alınarak, gerekli işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra muhtarlık bölgesi askı listeleri haline getirilen listeler olduğuna karar verdi.

Karara göre, kesinleşen listeler 5 Ocak 2009 Pazartesi günü saat 08.00'de askıya çıkarılacak ve 30 Ocak 2009 Cuma günü saat 17.00'de askıdan indirilecek.

-MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILACAKLAR-

Genelgeye göre muhtarlık bölgesi askı listesine yazılacaklar şunlar:

''Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayanlar,

Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelenler,

Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler,

Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunanlar,

Olay bilgisi değişenler (vatandaşlık durumu gibi),

Askerlikten terhis olup, silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir),

Kamu hizmetlerinden süreli olarak yasaklı bulunmaları nedeniyle askı listesinde ismi bulunmayanlar ile aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan ve yasaklılık süresi sona eren (Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak resmi yazıyı ibraz etmek zorunludur),

Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına,

Tutuklu seçmen listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

Taksirli suçlardan hükümlü veya tutuklu olduğu halde düzenlenen tutuklu seçmen listesine yazılmamış bulunan.''

-LİSTEDE İSMİ BULUNMAYANLAR VE YERLEŞİM YERİ DEĞİŞENLER-

Askıya çıkartılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik bulunan veya askı süresi içerisinde yerleşim yerini aynı ilçe içinde başka bir muhtarlık bölgesine veya bir ilçeden diğer bir ilçeye nakleden kişiler, bizzat veya ilgili nüfus müdürlüğünden alacakları resmi nitelikteki belge ile askı yeri görevlisine veya ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat edecek.

Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları resmi belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünden alacakları adres değişikliğinin uygun olup olmadığına ilişkin gerekçeli belgeyi ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim edecekler.

-DÜZELTME VE DEĞİŞİKLİKLERİN İŞLENMESİ-

Muhtarlık bölgesi askı listelerinin, askıdan indirilmesinden sonra, askı süresi içinde nüfus müdürlüklerine yapılan değişiklik ve düzeltme başvuruları, SEÇSİS Merkezi Seçmen Veri Tabanına 3 Şubat 2009 Salı günü saat 17.00'ye kadar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda işlenecek.

Listelerinin askıdan indirilmesinden sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanlar Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce listelerden silinecek.

Seçmen niteliğini taşıyan ve askerde bulunan kişilere ilişkin bilgiler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Daire Başkanlığından topluca alınacak ve bu kişilere ait seçmen kütüğündeki Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce dondurulacak. Askerliği nedeniyle kayıtları dondurulmuş olanlardan terhis olanların kayıtları ise Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce oy kullanabilir (aktif) hale getirilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine, seçmenler ve siyasi partiler askı süresi içinde itiraz edebilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinde 5 Ocak 2009 ile 30 Ocak 2009 tarihleri arasında gerçekleşen tüm değişiklikler (yerleşim yeri, kimlik bilgisi, olay bilgisi (vatandaşlık durumu gibi), adresi değişenler) ve askı süresi içerisinde yapılan itiraz üzerine ilçe seçim kurulu başkanının kararı ile listeden çıkarılmalarına ve kayıtlarının dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği listeleri ayrı ayrı düzenlenerek o ilçede teşkilatı bulunan ve seçime katılan siyasi parti ilçe başkanlıklarına ''alındı belgesi'' karşılığında verilecek.

Siyasi partiler, kendilerine verilen listelere karşı 5 Şubat 2009 Perşembe günü saat 17.00' ye kadar itirazda bulunulabilecek. Yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek kesin olarak karara bağlanacak ve talepleri halinde sonuç siyasi partiye bildirilecek ya da tebliğ edilecek.

Muhtarlık bölgesi askı listelerinde isimleri olanlardan, silah altında bulunan er ve erbaşlara, kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre süreli yasaklı olan seçmenlere, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlülere karşı yapılan itirazlar, ilçe seçim kurulu başkanının gerekli inceleme ve değerlendirmesi sonucunda 7 Şubat 2009 Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar kesin olarak karara bağlanacak.

Kesinleşen listelerin her sayfası ayrı ayrı mühürlenecek ve ilçe seçim kurulu başkanı tarafından imzalanacak. Kesinleşen listeler üzerinde hiçbir değişiklik yapılmayacak.

Kesinleşen muhtarlık bölgesi askı listelerinde adı yazılı olduğu veya bu listelere yazılması için askı süresi içinde başvurduğu ve listeye kaydedilmesine karar verildiği halde, çoğaltılarak sandık kurullarına verilen sandık seçmen listelerinde ismi yer almayan seçmenlerin, muhtarlık bölgesi askı listelerinin kesinleşmesine bakılmaksızın, ilçe seçim kurulundaki liste ile oy verecekleri sandık listesine ilave edilmelerine, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından karar verilecek. Seçmen kendisine verilecek bir yazı ile sandık kuruluna başvurması ve listeye dahil edilmesi suretiyle oyunu kullanabilecek.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@