alexa metrics

banner560

banner572

tuvturk

İşte partilerin istekleri

Ak Parti, CHP ve BDP, yeni anayasanın yazımına başlayan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na, anayasada yer almasını istedikleri genel ilkeler, temel hak ve hürriyetler, siyasal haklar ve özgürlükler ile ilgili önerilerini sundu. Partilerin önerilerinde, ana

Siyaset 12.05.2012, 12:46
İşte partilerin istekleri

Ak Parti, CHP ve BDP, yeni anayasanın yazımına başlayan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na, anayasada yer almasını istedikleri genel ilkeler, temel hak ve hürriyetler, siyasal haklar ve özgürlükler ile ilgili önerilerini sundu. Partilerin önerilerinde, anayasalarda bugüne kadar yer almayan bazı hakların olması istenirken, varolan haklarda da değişikliklik yapılması yer alıyor.

 

Ak Parti'nin yeni anayasada yer almasını istedikleri arasında; “insan onuru ve yaşama hakkı”, “kişisel bilgilerin korunması”, “sığınma hakkı” ile “adil yargılanma hakkı” bulunuyor.

 

CHP, genel ilkeler içinde “insan onurunu temel alan hak ve özgürlük anlayışı” ve “bireylerin tüm hak ve özgürlüklerini kullanması için devlete pozitif yükümlülükler yüklenmesi”, “sosyal dışlanmaya karşı korunma: cinsel kimlik ve mahalle baskısı”nın yer almasını önerdi.

 

CHP; kişi hak ve özgürlükleri içinde “özel yaşam ve aile yaşamına saygı”, “kişisel bilgi ve verilerin korunması”, “ekonomik sosyal ve kültürel haklar”, “barınma hakkı”, “temiz suya ve gıdaya erişme hakkı”, “yoksulluğa karşı korunma hakkı”, “adil asgari ücret hakkı”, “adil yargılanma hakkı”, “çevre, tarihi ve kültürel mirasın korunması hakkı”nın da olmasını istedi.

 

BDP, yeni anayasada, uluslararası insan hakları hukukunun doğrudan uygulanmasını isterken, “ayrımcılık yasağı” getirilmesini öneriyor. BDP, ayrıca “Hak arama ve adil yargılanma hakkı, ceza hukuku güvenceleri, kişisel veri ve bilgilerin korunması, “vicdani ret” hakkı, sivil toplumun geliştirilmesini, evlilik ve aile kurma hakkı, anadilini kullanma hakkı, kültürel kimlik hakkı, yeterli besin ve temiz suya ulaşma hakkı, görsel ve işitsel iletişim hakkı, insanlığın ortak mirasının korunması”nın da olmasını talep etti.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@