banner556

Başbakan demokratikleşme paketini açıkladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketi yıllardır tartışma konusu olan uygulamalara da son veriyor.Paketle, özel okullarda ana dilde eğitim yolu açılıyor. Tartışılan bir diğer konu öğrenci andı kaldırılıyor.İşte Erdoğan'ın açıkl

Siyaset 30.09.2013, 11:15
Başbakan demokratikleşme paketini açıkladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı demokratikleşme paketi yıllardır tartışma konusu olan uygulamalara da son veriyor.Paketle, özel okullarda ana dilde eğitim yolu açılıyor. Tartışılan bir diğer konu öğrenci andı kaldırılıyor.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı paket:

SEÇİM SİSTEMİ

Öncelikle seçim sistemini değiştirmek için önemli bir adım atıyor tartışmaya açıyoruz. Mevcut sistemi, özellikle 12 Eylül ardından her zaman tartışma konusu olduğunu biliyoruz. Hemen tüm siyasi partiler de sistemin değişmesi gerektiğini ifade ettiler. Mevcut seçim sistemi yüzde 10 barajı AK Parti'nin getirdiği bir sistem değildir. Bunu bilenlerimiz var, bilmeyenlerimiz var. Biz 2002 seçimlerine girerken bu sistem uygulanıyordu. Yüzde 10 barajı vardı. Partimizi kurarken mevcut sistemin katılımcılıktan uzak olduğunu biz de ifade etmiştik. Geçen yıl da seçim sistemini değiştireceğimizi ortaya koymuştuk.  Tüm öneri tavsiye eleştirileri gözden geçirdik. Bir adım atıyoruz. Yeni seçim sisteminin nasıl olması gerektiği konusunda biz üç farklı alternatifi tartışmaya açıyoruz. Yüzde 10 barajıyla devam edebiliriz. İki, barajı yüzde 5’e çekip, beşli gruplandırmayla daraltılmış bölge seçim sistemi. Üçüncü olarak da ülke barajını tamamen kaldırarak, dar bölge seçim sistemini getirebiliriz.

SİYASİ PARTİLERE DEVLET YARDIMININ KAPSAMI GENİŞLİYOR

Siyasi haklar konusunda ikinci düzenlemeye siyasi partilere devlet yardımı kapsamını genişletiyoruz. Devlet yardımı için yüzde 7 olan mevcut oranı, yüzde 3’e çekiyoruz. Yani seçime katılan partilerde  yüzde 3 oy alanlara da devlet yardımı yapılacaktır. Bu değişimin rekabetin daha adil hale gelmesine neden olacağına inanıyoruz.

Siyasi partilerin teşkilatlanmalarına da kolaylık getiriyoruz. 20. Maddeyi değiştirip, ilçede teşkilatlanmak için beldede teşkilat kurma şartını kaldırıyoruz.

EŞ GENEL BAŞKANLIĞININ ÖNÜ AÇILIYOR

Bir başka düzenlemeyle, siyasi partilerde eş genel başkanlığın önünü açıyoruz. İlgili yasa maddesini değiştirmeyi uygun gördük. Seçim kanunun 15. Maddesine ek yapıyor, iki kişiden fazla olmamak kaydı ile eş genel başkanlık sistemini getiriyoruz.

SİYASİ PARTİLERE ÜYELİKTE ENGEL KALKIYOR

Bir başka yasal düzenlemeyle, siyasi partilere üyelikte engelleri kaldırıyoruz. 11. Maddedeki değişiklikle, üye olmayı daraltan bazı engelleri ortadan kaldırıyoruz.

FARKLI DİL VE LEHÇELERDE PROPAGANDAİMKANI

Yine siyasi partiler kanunundan yapacağımız değişiklikle, farklı dil ve lehçelerde propaganda imkanı getiriyoruz. Türkçe’nin yanında farklı dillerin kullanabilmesini mümkün hale getiriyoruz. Ön seçimlerde de getiriyoruz. Kısıtlayıcı hükmü kaldırıyor, ön seçimlerde de farklı dille propaganda imkanını sağlıyoruz.

NEFRET SUÇUNUN CEZASI ARTTIRILIYOR

Yeni süreçte nefret ayrımcılık yaşam tarzına müdahale gibi suçlarla daha etkin biçimde mücadele etmeye başlıyoruz. Belirli suçların cezalarını daha da artıyoruz. Belirli suçlar, kişinin dili ırkı rengi cinsiyeti engelliliği siyasi düşüncesi dini veya mezhebi nedeniyle işlenirse cezası daha da ağırlaşacak. Kişinin belli haklarını kullanmasını engelleyenleri ceza kapsamına alıyoruz. Bu sebeple işlenen suçun cezasını bir yıldan üç yıla kadar artırıyoruz.

AYRIMCILIKLA MÜCADELE

Türkiye’de hiç kimse dilinden ırkından milletinden renginden inancından, gereğini yerine getirmekten dolayı ayrımcılığa maruz kalmayacak. Ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik kurulu kuruyoruz.

YAŞAM TARZINA SAYGI GÜVENCE ALTINA ALINIYOR

Yaşam tarzına saygıyı TCK ile güvence altına alıyoruz. Dini inancının gereğinin yerine getirilmesinin engellenmesini de ceza kapsamına alıyoruz. Dini ibadet ve ayinlerin bireysel olarak engellenmesini bu kapsama alıyoruz. Bir kimsenin inanç düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan tercihlerine müdahale edenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getiriyoruz.

KLAVYELERE ÖZGÜRLÜK

TCK’da belirli harflerin kullanılmasından dolayı var olan cezai müeyyideyi kaldırıyoruz. Bir nevi klavyelere özgürlük getiriyoruz.  Q,X ve W harfleri klavyelerde kullanılabilecek.

GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ SAATLERİNDE DEĞİŞİKLİK

2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununda önemli değişiklikler yapıyoruz. Mülki amir, ilgili STK’ların görüşlerini almak suretiyle nihai kararını verecek. Sürelerini de uzatıyoruz. Açık yerlerde güneşin batışından bir saat sonraya kadar süren toplantılar, güneş batmadan dağılınacak şekilde, kapalı yerlerde saat 24:00’e kadar yapacak. Hükümet komiseri uygulamasına son veriyoruz. Artık düzenleme kurulları tarafından yerine getirilecek. Kurul, toplantının amacına çıktığını gördüğü durumda dağılma kararı alacak ve durumu kolluk amirine bildirecek, gösteri ve yürüyüş kanuna aykırı hale gelirse, gösterinin sona erdiğini ifade edecek. Düzenleme kurulu bunu yerine getirmezse, o mahallin en büyük mülki amiri kararı verecektir.

ÖZEL OKULLARDA FARKLI DİL VE LEHÇELERDE EĞİTİM HAKKI

Yapacağımız yasal değişikliklerle, özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimin önünü açıyoruz.2923 sayılı kanun ile düzenlenmiştir, bu kanuna yapacağımız ek ile farklı dil ve lehçelerde özel eğitim kurumu açılabilecek. Dil ve lehçeler bakanlar kurulunda tespit edilecek. Bu okullarda belli dersler Türkçe okutulacaktır.

KÖY İSİMLERİ DEĞİŞİYOR

Köy isimlerinin değiştirilmesindeki yasal engeli kaldırıyoruz. Dayatma içeren ifadeleri kaldırıyoruz.

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ HACI BEKTAŞİ VELİ ÜNİVERSİTESİ OLUYOR

Nevşehir Üniversitemizin ismini Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi olarak değiştiriyoruz.

KİŞİLERİN ÖZEL BİLGİLERİNE GÜVENCE ALTINA ALINIYOR

Getireceğimiz bir başka yenilik. Kişisel verilerin korunması hakkında. Yasal güvence getiriyoruz. 12 Eylül 2010’daki anayasa değişikliğiyle güvence getirmiştik. Şimdi uygulama için taslağı hazır olan kanunu meclisimize gönderiyoruz. Kişilerin özel bilgileri ilgisiz kişiler tarafından kullanılamayacak.

YARDIM TOPLAMADAKİ ENGEL KALKIYOR

Yardım toplamadaki kısıtlamaları kaldırıyoruz. Yardım toplama konusunda sınırlama altına alınmıştı. Kurban derisi fitre ve zekat konusunda THK’ya yetki verilmişti. Aslında anayasa aykırı bir durum oluşturulmuştu. Şimdi yasal olarak da bu yanlış uygulamaya son veriyoruz. Vatandaşımız yardımını istediği yere verebilecek.

KAMUDA BAŞÖRTÜSÜ SERBEST

Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında baş örtü yasağını kaldırıyoruz. Ayrımcılık içeriyordu. Kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz. Resmi elbise giymek zorunda olan TSK mensupları, yargıda hakim ve savcıları bunun dışında tutuyoruz.

ÖĞRENCİ ANDI UYGULAMASI KALKIYOR

İlkokullardaki öğrenci andı uygulamasını kaldırıyoruz. Geçen yıl orta okullarda bu uygulamayı kaldırmıştık. Şimdi de ilk okullarda kaldırıyoruz.

MOR GABRİEL MANASTIRI VAKFA İADE EDİLİYOR

Mor Gabriel Manastırı’nın arazisi iade ediliyor. Böylece bir haksızlığı gideriyor Süryani vatandaşlarımıza önemli bir haklarını teslim ediyoruz. Şu anda 250’den fazla iade yaptık.

ROMAN ENSTİTÜSÜ KURULUYOR

Roman Dil ve Kültür Enstitüsü kuruyoruz. Karşılaştıkları sorunlarla araştırmalar yapmak amacıyla bir ilimiz üniversitesi bünyesinde enstitü kuracağız. Adımlar atıyoruz bu amaçla 2009 yılında Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiğimiz roman çalıştayı sonrası çalışmaları hızlandırıyoruz. Özellikle barınma noktasında çok önemli bir adım attık, TOKİ eliyle Roman konutları yaptık. Bu inşaatlar devam ediyor. Projeler hazırlanıyor.

Yorumlar (20)
EMRE NEHIR 7 yıl önce
Daha Türk Milleti diyemiyor..Milletimiz diyor..Kendisi Türk Milletini silmiş.Anca Pkk ve Kürtlerin dediğini yap..Şu Ülkemin Haline bak.
AHMED KARAKAYA 7 yıl önce
Sonunda DEMOKRATİKLEŞTİK !!!
Altındereli 7 yıl önce
Uyanın Uyanın adım adım Büyük ermenistan devleti ülkemiz

topraklafında kuruluyor Türk düşmanlarına oy vermeyı

unutmayın sizinde kapınız ÇALINACAKTIR
Coder 7 yıl önce
Tarih tekerrür ediyor.

Bakınız : Islahat fermanı ve sonuçları !
kanuni colak 7 yıl önce
haberin basligina bakinca basörtüsü nün serbestligini vahim birsey mis gibi yayinlamis haber61 ! bu milletin basörtülüyken dayatmalarla idamlarla iskencelerle soyulmus sicana cevrildigini ya unuttular yada cumhuriyetin ilaniyla koyulan inkilaplarin nereleri baltaladigini bilmiyorlar, alman okullarin da bir kere olsun ne milli marslari nede alman milletini öven birseyler ögrencilere okutulmadi ve hicbir sabah ögrenciler bahceye dikilmedi . sancak mesut yilmaz zamanin da ebu cehillik edip böyle bir girisim yapmisdi ama alman ondan daha saygili davrandi islama....türkiye nin demokresle paketine isyan edip devlet elden gidiyor isyanini yapanlar cumhuriyet ilan edildigin de o dönemin halki da isyan ediyordu ama dinleyen olmadi
tarık buğra 7 yıl önce
bu ülkede her türlü ırktan millet var.onlarında yaşam haklarına saygı duymalıyız.andımızın kaldırılması gayet doğruydu.çünkü andımızda TÜRKÜM,DOĞRUYUM ifadeleri var.okulllarda Türk olmayanlarda bulunuyor.onlara zorla bunu söylettirmek yanlıştı. anadilde eğitimin özel okullarda olması da gayet doğru.resmi okullarda olması uygun olmazdı.yalnız partilerin devlet yardımı almasına karşıyım.devletin parasını kimsenin çarcur etmesine hakkı yok.her parti kendi imkanlarıyla propagandasını yapmalı
Coder 7 yıl önce
kanuni colak;


O zamanlar zaten parçalanmış,can çekişen bir Osmanlı vardı ve Cumhuriyet'in ilan edilmesi gerekiyordu.Bu bir mecburiyetti ama senin gibi Atatürk düşmanı bağnazlar bunu anlayamaz ! Nerelerde cirit attığın bariz belli !


Nankörler sizi ! Kula kulluk ediyorsunuz yazıklar olsun size.
A. Nevzat Doğru 7 yıl önce
Birileri için tek bir kutsal değer var "seçim kazanmak"
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Gelişmelerden Haberdar Olun

@