kebir reklamı

Akyazı dolgu yasası hala geçerli!

Trabzon AK Parti Milletvekili adayı ve TOKİ eski Başkanı Erdoğan Bayraktar, Akyazı Projesi'ne karşı çıkanların ideolojik hareket ettiğini belirterek "Şimdi durdurulan imar planıdır. Dolgusuyla ilgili yasa geçerlidir" dedi.Baba ocağı Of ilçesinde basın men

Akyazı dolgu yasası hala geçerli!

banner197

Trabzon AK Parti Milletvekili adayı ve TOKİ eski Başkanı Erdoğan Bayraktar, Akyazı Projesi'ne karşı çıkanların ideolojik hareket ettiğini belirterek "Şimdi durdurulan imar planıdır. Dolgusuyla ilgili yasa geçerlidir" dedi.

Baba ocağı Of ilçesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Erdoğan Bayraktar, Türkiye'nin 12 Haziran'da önemli bir seçime gireceğini kendisinin de memleketi Trabzon'dan milletvekili adayı olduğunu ve 35-40 gündür yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini söyledi. Seçim gezilerinde ve konuşmalarında seçmenlerden daima büyük fotoğrafa bakmalarını istediğini belirten Bayraktar "Türkiye artık kendi sanayisini, ağır sanayisini, kendi silah sanayisini kuracak noktaya gelmiştir. Türkiye bir enerji koridoru durumuna gelmiştir. Kendi kendine yeter enerjiyi temin etmek için çok ciddi çalışmaları vardır. Bunun yanında Türkiye çetelerden, illegal örgütlerden büyük ölçüde kurtulmuş, temizlenmiştir. Artık kanunsuz güçler, Türkiye'de cirit atamaz duruma gelmiştir. Artık Türkiye'nin kendi özüne, kendi ruh köküne, kendi ana kaidesine uygun anayasayı yapması için anayasa değişikliği yapılmıştır ve halkın kendi anayasasını yapabilmesi için büyük kapı açılmıştır. Türkiye'de çok büyük yasal düzenlemeler, çok büyük idari düzenlemeler yapılmıştır. Yıllardır sessiz yığınların, fakir fukaranın, garip gurebanın dertlerine ilgisiz kalan devlet imajı yıkılmaktadır, büyük ölçüde yıkılmıştır. Artık vatandaşı ile hemhal olan, vatandaşın dertlerine çare aramaya gayret eden bir devlet yapısı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu bakımdan vatandaşın da devlete karşı olan imajı, aidiyet duygusu ciddi manada artmıştır. Bütün bunlar yeterli midir, değildir. Bütün halkın istediği düzenlemeler yapılmış mıdır, eksiktir, yapılmamıştır ama yıllarca koalisyonlar dönemlerinde, istikrarsızlık dönemlerinde halının altına süpürülen problemler bir bir ortaya çıkartılmış ve bunlar çözüm noktasına getirilmiştir. Şimdi Türkiye kalkınma, yatırım, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olabilmek için gerekli ortamı yakalamıştır, gerekli iklimi yakalamıştır" diye konuştu.

Yapılan anketlerin açık bir arayla AK Parti'nin yeniden iktidara geleceğini ortaya koyduğunu kaydeden Bayraktar "Ama biz şunu istiyoruz. Güçlü bir iktidar olsun, içeride de özgüvenle hizmetlerini yapabilsin, dışarıda da dünyaya da çok iyi bir mesaj versin. Türkiye'nin demokrasisinin daha fazla gelişmesine katkı sağlasın. Trabzon özeline geldiğimiz zaman Türkiye bu kadar onurlu, bu kadar büyük bir değişimi, dönüşümü yakalamışken, Türkiye bu kadar güzel bir medeni ülkelerin boyutuna geçmeyi, birinci lige çıkmak için bir trend yakalamışken Trabzon da Türkiye'nin en önemli vilayetlerinden birisi olarak, Türkiye'nin amiral gemilerinden birisi olarak, Türkiye'nin bu gelişmesine kalkınmasına çok ciddi katkı vermesi için burada gayret ediyoruz. Türkiye'nin bu gelişmesi ve kalkınmasından da ciddi pay almasını bekliyoruz. Bu bakımdan Trabzon'da da üstün bir başarı için çalışıyoruz. Biz diyoruz ki Türkiye'nin gelişmesine Trabzon katkı verecek düzeydedir. Tarihi derinliği, misyonu itibariyle bunun sahibidir ve bunu hak etmiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin büyümesinden, gelişmesinden de Trabzon ciddi manada katkı alsın, pay alsın diye Trabzon'dan daha güçlü şekilde gitmek istiyoruz. Trabzon'a 6 arkadaşımızla beraber gitmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz. Niye, Ankara'da sesimiz daha gür çıksın, daha kuvvetli olalım, parlamentoya, kabineye sesimizi ve taleplerimizi net bir şekilde ifade edebilelim. Trabzon'umuzun taleplerini, problemlerini Başbakanımıza daha net bir şekilde arz edebilelim ve Trabzon'a daha çok yatırım, kaynak getirelim, Trabzon gelişsin, büyüsün. Trabzon insanı zaten Türkiye'nin çimentosudur. Biz onun için Trabzonspor olarak da (Bize her yer Trabzon) diyoruz. Bu ifade kuru bir ifade değil. Tarihin derinliğinden, tarihin kökünden gelen bir anlamla bu cümle halinde seslendirilme noktasına gelen bir ifadedir" şeklinde konuştu.

[PAGE]

 

"TRABZON'A MODERN BİR STAT YAPMAK İSTİYORUZ"

Trabzon'da yeni ve modern bir stat yapmak için çaba sarfettiklerini de kaydeden Bayraktar, şunları söyledi:

"Bunun için son 2-2.5 yıldır çalışmalar var, telaffuzlar var. Trabzon'un kuzeyi deniz, güneyi dağ. Böyle büyük arazi, 150 bin metrekare 200, 300, 500 bin metrekare düz arazi bulmak zor. Akyazı'daki sahil doldurulması gündeme geldi ve bu, hükümet kanadında tartışıldı. Gerekli sondaj, zemin etüdü çalışmaları yapıldı. Liman işletmeleri de burada gerekli çalışmaları yaptı ve burası için TBMM'de bir yasa çıktı. Doldurulması için. Bu doğrultuda biz de GSGM, TOKİ, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Trabzon Belediyesi olarak dörtlü protokol yaptık. Daha sonra Başbakanımızın da olurunu almak suretiyle Akyazı'da dolgu yapmak, daha sonra üzerinde 40 bin kişilik Avrupa standartlarında, UEFA standartlarında Türkiye'nin en modern futbol stadyumlarından bir tanesini yapma kararı aldık ve öncelikle bu noktada dolgu ihalesini yaptık. 660 bin metrekare, daha sonra projede ufak bir değişiklik yapılmak suretiyle bu 810 bin metrekareye çıktı. Burada dolgu şimdi devam ediyor. Burada sadece salt bir stadyum değil, stadyum, diğer spor tesisleri, Trabzonspor Kulübü'nün idari tesisleri, çok modern bir Doğu Karadeniz fuar alanı, oteller, rekreasyon alanı, önünde mini bir plaj, mini bir yat limanı şeklinde bir proje. Aynı zamanda Trabzon'un büyükşehir olmasından sonra fiziksel olarak da büyükşehir konumunu kazanması, Akçaabat ile büyük ölçüde birleşen, bütünleşen Trabzon'un fiziksel olarak da tamamen Akçaabat ile bütünleşmesi için çok önemli bir adımdı Trabzon için. Hakikaten Trabzon'u cazibe merkezi, marka kent yapmada, Trabzon'un limanını da ithalat ihracat limanı yapmada, lojistik bir liman yapma konusunda da bir adım olacaktır. Burada şu anda inşaat dolgu çalışmaları devam ediyor."

Bayraktar, Trabzon Mimarlar Odası'nın açtığı dava neticesinde buranın imar planına yürütmeyi durdurma kararı çıktığını da hatırlatarak "Bu mahkeme kararı doğrultusunda biz de gereğini yapacağız. Bunun 1 ay süresi var. 1 ay süre içerisinde mahkeme kararı şöyle bir karar. Gerekli incelemeler, gerekli sondajlar, gerekli bilir kişi etütleri verilmek üzere. Yani geçici bir durdurma kararı. Bu karar doğrultusunda biz eğer gerekli mahkeme düzeltmesini mahkemeden karar alamazsak tabi ki durdurmak zorundayız. Ama öyle gözüküyor ki inşallah mahkemeye de gerekli dokümanları, bilirkişi raporlarını, sondaj raporlarını vermek suretiyle gereğini yapmaya çalışıyoruz.

Ama esas önemli olan şudur. Burası için TBMM'de çıkarılmış bir yasa var. Bu yasa yürürlüktedir. Yasa burasını dolgu alanı olarak kanunlaştırmıştır. Anayasa Mahkemesi'ne gidilmemiştir. Anayasa Mahkemesi'nden bir iptal kararı söz konusu değildir. Onun için bu geriye dönüşü olmayan bir yoldur. Ne yapıyor şimdi bizim Trabzon Mimarlar Odası. Burayı geciktirecek. Tabi, geciktirebilir, geciktirdiği zaman buranın maliyeti artacak,Trabzonspor'umuz 1 sene, 2 sene sonra böyle bir modern tesise kavuşacak. Yapılacak olan odur. Yani maalesef böyle bir zihniyet var. Hep bu aynı zihniyettir. İstanbul birinci boğaz köprüsüne karşı çıkan, ikinciye, üçüncüye karşı çıkan, Trabzon sahil yoluna karşı çıkan, Trabzon birinci tanjant yoluna karşı çıkan zihniyet buraya da karşı çıkıyor. Bunlar hep olacaktır. Biz buna karşı hazırlıklıyız. Trabzonspor için, spor için, Trabzon için doğru olan neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Bu arkadaşlara diyoruz ki, sadece cenab-ı Allah bir işi yüzde 100 doğru yapar. Allah'ın dışında yapılan bütün her şeyde eksiklik olabilir. Mükemmellik aranan bir husustur, yakalanamaz. Bizim aradığımız en faydalı olandır ve kalitedir. Trabzon'a faydalı olandır.

Burada işte koy doldurulmasın. Bugün gidin, California'dan tutun da Japonya'ya kadar, Körfez ülkelerinden tutun da Türkiye'nin kıyı şeritlerine kadar her tarafta dolgu yapılmaktadır. Bu bir ihtiyaçtır. Yüzde 15 kusurlu olan hususları yüzde 85 faydalının önüne gelip koyun, faydalı olan fotoğrafı kapatmaya, engellemeye gerek yoktur. Daima fayda eğer büyükse, faydası millet için, memleket için çok daha elzemse onu desteklemek lazım. Beklediğimiz, istediğimiz budur" dedi.

[PAGE]

 

"TRABZON KAMUOYUNUN YÜZDE 95'İ AKYAZI PROJESİ'Nİ DESTEKLİYOR"

"Bugün Trabzon kamuoyunun yüzde 95'i Akyazı Projesi'ni desteklemektedir" diyen Bayraktar "Hangi partiden, hangi kesimden olursa olsun. Fakat tabi bazı siyasi yelpazedeki arkadaşlar, kendi siyasi partilerinin de zarar gördüğünün farkında değiller. Zannediyorlar ki biz bunu engellersek AK Parti'nin oyları düşer. Bunu yapıyorlar. Bunlar çok basit bir yoldur, çok basit bir düşüncedir. Bunlar bizim önümüzü tıkayamaz, bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Bunlar Akyazı Projesi'ni engelleyemez.

Trabzon artık Türkiye'deki gelişmeyi okumuştur. Trabzon Türkiye'deki kalkınma hamlesini, gelişme hamlesini, Türkiye'nin dünya milletleri ve devletleri arasında birinci lige çıkmanın ayak seslerini çok iyi duymaktadır. Trabzon da kendi tarihi misyonu ve derinliği, tarihi konumu, şu andaki Türkiye üzerindeki varlığı ki Trabzon'un kendi nüfusu 770 bin ama Türkiye'de 3.5 milyon civarında Trabzonlu var. Trabzon'un nüfusunu da buna ekliyorum. Bunların hepsi vatan ve millet sevgisi dolu insanlardır. Hangi partiden olursa olsun. Trabzon'un böyle bir özelliği var. Türkiye'nin 780 bin kilometrekare yüzölçümünün her çakıl taşını kendi memleketi gibi bilir. O bakımdan Trabzon Türkiye'nin geleceğini çok iyi okumuştur, çok iyi farkına varmıştır. Trabzon da bizleri destekliyor. Bunu gittiğimiz her yerde görüyoruz. Yeter ki Trabzon'a hizmet edin, yeter ki Trabzon'a yatırım getirin. Bu bakımdan diyoruz ki bizi güçlendirin, biz kuvvetli olalım, Trabzon'u da Türkiye'nin kalkınmasında amiral gemisi yapalım. Köşe başı yapalım, bölgede ağabey şehir yapalım, bölge şehri yapalım ve Türkiye'de marka olsun" ifadelerini kullandı.

[PAGE]

 

"TRABZON'U BARCELONA GİBİ YAPACAĞIZ"

Bayraktar, Trabzon'u Barcelona'ya benzeterek "Diyorlar ki Trabzonlular Barcelona'yı bilmezler. Nasıl bilmezler. Barcelona'nın takımının renkleri bir defa bordo-mavi. Barcelona bir kıyı kenti. İklimi sıcak. Ama 30 milyona yakın turist alıyor yılda. Bizim Türkiye'nin aldığı turist sayısı kadar. Biz de Trabzon'u o mesafeye çıkarabiliriz" dedi.

'İstanbul kanal projesinden sonra her şeyde bir çılgın proje beklentisi mi doğdu?" sorusuna ise Bayraktar "Şehirlerimizi markalaştırmak için AK Parti'mizin seçim beyannamesinde şehirlerimizin salaş yapılardan, kaçak yapılardan, depreme dayanıksız, ruhsatsız yapılardan şehirlerimizi, kasabalarımızı, köylerimizi arındırmak için bundan sonra çok ciddi bir çalışma olacak. Niye, çünkü gelişen ve çağdaşlaşan Türkiye, şehirlerini teknik altyapıya kavuşturamazsa, şehirlerinin mimari siluetini, yapı stokunu modern dünya ile örtüştüremezse gerçekten modern bir ülke olamaz. Bunun bilincindeyiz AK Parti olarak. Bunun için mutlaka, başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Batman, Van, Trabzon, Uşak, Samsun gibi birçok şehirlerimize çok ciddi kentsel dönüşümler yapıyoruz. Bunlar tabi şehirlerimizi markalaştıracak, güzelleştirecek. Dünyanın en zor işidir bu. Bizim şu andaki ana gayemiz, barınmaya, eve ihtiyacı olan, yuva kurmaya ihtiyacı olup da ev alacak kadar parası olmayan insanları ev sahibi yapmaktır. Ana hedefimiz budur, bu olmalıdır. Bunun için 3 kuruş daha az nasıl mal ederiz, onun hesabını yapmak durumundayız. Bugün Türkiye'de modern mimarinin klasik mimarinin getirdiği bir yapı stili var. Kim yaptı bunu. Türkiye mimarları, Türkiye'deki şehir plancıları yaptı bunu. Bu elli senede oluşan şehirler, bu şehirleri oluşturan mimari sitelerin temel öğe taşları binalardır, apartmanlardır, konutlardır. Konutlara baktığımız zaman son 8.5 yıldan önce yapılan binalara baktığımız zaman bizim bugün yaptığımız binalardan çok farklı değil. Normal ruhsatlı binalardan bahsediyorum. Biz de onların devamını yaptık. Ne yaptık, özel sektörün gitmediği ihtiyaç bölgelerine gittik. Fiyatları aşağıya çektik ve ev almayı hayal bile edemeyen insanları kira öder gibi, adeta aidat öder gibi taksitlerle ev sahibi yaptık. Yani insanlar artık ben de ev sahibi olabilirim ümidi taşımaya başladılar. Kiralar düştü. Kalite arttı ve kayıt dışılık engellendi. Bazı ilçelere bakın en düzgün binalar TOKİ'nin yaptıklarıdır. Yöresel mimariye, Selçuklu, Osmanlı mimarisine ve tarihi dokunun korunup geliştirilmesine önem vermemiz lazım. Ona son 2 senedir dikkat etmeye başladık. Oran olarak yaptığımız uygulamaların içinde yüksek olmadığı için fazla görülmüyor. Yöresel, tarihi mimariye de bundan sonra önem vereceğiz" cevabını verdi.

"AKYAZI PROJESİ DEVAM EDECEK"

[PAGE]

 

Bayraktar, "Akyazı Projesi'nin iptali için yapılan çalışmaları ideolojik buluyor musunuz?" sorusuna ise "Burayı mahkemeye vermek ideolojinin dışında başka bir şey olamaz zaten. Bana göre tamamen ideolojiktir. Bu tip çalışmalar suya benzer. Su gelir, ne kadar bent yaparsanız onu doldurur ve üzerinden akar. Akan bir suyu engellemek çok zordur. Bu proje tamamlanacak. Orayla ilgili yapılan çalışmaları lazım olur diye getirdim, inanın ufak bir kamyoneti doldurur. Sondaj, etüt, fizibilite çalışmaları. Zemin etüdü çalışmaları. Çok uzun. Yasa yapılırken, imar planı yapılırken çok ciddi çalışmalar var. Şimdi durdurulan imar planıdır. Dolgusuyla ilgili yasa geçerlidir" dedi.

''Çılgın proje için ihaleyi almak için teklifler başladı. TOKİ bu işin altından kalkabilir mi?'' sorusuna ise Bayraktar "Buna hükümet karar verecek. Ben TOKİ eski başkanıyım. Ama TOKİ bunun gibi 10 projeyi aynı anda yürütecek kapasitededir. TOKİ 60 milyon metrekare inşaat yaptı. 500 bin konut, bir Bursa vilayeti demek. 81 ilde, 800 ilçede, 2 bin şantiyede yaptı. Bütün sosyal donatılarını da altyapısını da beraber yaptı. Hastane, sağlık ocağı, ilköğretim okulu ve birçok kamu binasını da yaptı" diye cevap verdi.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
xerdur - 6 yıl önce
ideolojikse bende sonuna kadar karşıyım. stad mtad istemiyoruz. adalet istiyoruz. bizi satın alamazsınız , yok yatırım yapmazmış, eşşek gibi yapacaksın kimsenin babsını ülkesi değil bura. hak yiyeynin allah belasını verecek elbet. haktan hukuktan dem vurup hırsızlara yol verenlerin, göz yumanların , bundan memnuniyet duyanların da. alın el fenriniz şampiyon oldu , kına yakın biryerlerinize.
Avatar
ERTEKİN - 6 yıl önce
Bu adam Trabzonspor'u düşündüğü için mi bunları demiş yoksa AKP'ye yağ sürmeye mi gelmiş alenen oy kapmak için bunları söylüyor ayrıca Başbakan Alex ve Aziz'i kabul ettiğinde Bucaspor maçı için başarı dileklerini de eksi etmemişti şimdi gelmiş Trabzonspor'u tebrik ediyorlar AKP şimdi oy istiyorsa Trabzon halkına yalakalık yapacağına Kadıköy'e gitsin bu adamlara oy yok....
Avatar
ölümüne.trabzonsporlu - 6 yıl önce
oy zamanı geldı sen de konus sayın bayraktar.geregını yapacaz merak etme sen.
Avatar
atillaas - 6 yıl önce
ben akyazı istemiyordum sampiyonluk istiyordum.. alın sizin olsun sene 2005 sene 2011 basbakan buca macını öyle böyle alın buca 3.1 önde ve penaltı işde bu ... iki sezon bizi yaktın basbakan
Avatar
AHMET - 6 yıl önce
Taktiniz buca macina. Yahu takimdaslarim. Buca maci olmasa baska macta ayarliyacaklardi. Senin attigin iki golu vermediler. Bu islerin basbakanla bir alakasi yok.Kendi ayaginiza kursun sikmayin.Komik olmayin. Simdi Ankara gucu macinda gol kaciran oyuncularimiza basbakanmi giolu kacirin dedi. Eskisehir kayseri bize yamukyapti. bu talimati basbakan mi verdi.yapmayin...bizim dostumuz yok. bunu ezelden beri biliyoruz...bakin ikinci yari bir bursa delikanli gibi oynadi.biz bile yenildik adamlara.ama kaysei ile eskisehir iki ayri portre cizdiler...trabzona yazik etmeyin....takimiza ve yatirimlara sahip cikalim..bu firsat 100 yilda bir gelir...
Avatar
emre göze - 6 yıl önce
kardeşim ak'ınız da yazı'nız da sizin olsun siz bizim yazı larımıza bakın da akı karayı bulun
Avatar
omersengocgel - 6 yıl önce
sayın bayraktar nelerden bahsediyo ama siz kalkmış ne konuşuyosunuz. kaleci maçı satmışsa akpnin ve vekil adaylarının suçu ne??? kalkın siz bu lafları maçı satan kaleciye söyleyin. zaten bu yorumları yapanların hepsi muhalefet ve futbolu bahene ederek trabzonluları kandırarak akpnin oylarını engellemek istiyolar ama boşa uğraşıyosunuz. DURMAK YOK YOLA DEVAM.. erdoğan bayraktarıda sonuna kadar desteklyoruz...
Avatar
emrecebi - 6 yıl önce
şampiyonluk konusunu siyasete malzeme yapan arkadaşlara sesleniyorum. sizin gibiler yüzünden bu ülke kalkınamıyor. sayın erdoğan bayraktar bu ülkeye hizmet etmiş sayılı adamlardan biridir. hizmetlerini daha iyi sürdürebilmek için vekillik yolunda ilerliyor. ama siz bu şekilde karalayarak engel olmak istiyorsunuz. emin olun buna izin vermiyeceğiz. çünkü trabzon halkı akıllıdır ve ne yapacağını çok iyi bilir. bu basit oyunlarınızla bizleri kandıramayacaksınız. sayın erdoğan bayraktara ve akpye desteklerimiz sonsuzdur..