kebir reklamı

Aksoy Büyükşehir'e aday

2014 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi Trabzon'da aday adaylığı yarışı sürüyor.Trabzon Büyükşehir Başkan adaylığı için ismi konuşulan Doç. Dr. Atakan Aksoy bugün Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısı ile aday adaylığını aç

Aksoy Büyükşehir'e aday

banner197

2014 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi Trabzon'da aday adaylığı yarışı sürüyor.

Trabzon Büyükşehir Başkan adaylığı için ismi konuşulan Doç. Dr. Atakan Aksoy bugün Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısı ile aday adaylığını açıkladı.

Doç. Dr. Atakan Aksoy yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

Sürekli ve sürekli kamuoyunu bilgilendirerek demokrasinin filizlenmesine yaptığınız katkılardan ötürü öncelikle Sizlere teşekkür ederim. Adalet ve Kalkınma Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığımı açıkladığım bu toplantıya teşrif etmiş olmanızdan ötürü onur duyuyor ve saygılarımı sunuyorum.

“Yenilikçi Çözümlerle Gelecek İçin” söylemiyle başlamak istiyorum. Günümüzde; artan taleplere ve sorunlara daha kısa sürede çözüm bulmak, daha güvenilir kontrol mekanizmaları oluşturmak ve insanın mutluluğu için yaşam koşullarını iyileştirmek en önemli hedefler arasında yer alıyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi; Türkiye’de çok farklı alanlarda çok fazla sayıda icraat başardı: 21227 kilometre bölünmüş yol, 1 milyon anneye 21 milyar ödeme, TOKİ ile 594 bin yeni konut, 10 yılda 232 baraj, halkın yolu olan bir havayolu ağı, dünyanın üçte birine vizesiz seyahat, güçlü savunma sanayi altyapısı, kentsel dönüşümler, kadınların işgücüne daha çok katılımı, Şahdeniz Projesi, 5 kat artan mermer ve doğal taş ihracatı, Avrupa’da Marka başvurusunda lider Türkiye, yatırım için kalkınma ajansları, havaalanları, tarımda 4 kat artan ihracat, gelişen yol ağı, güçlenen ihracat, güçlenen imalat sanayisi, hayalden çıkan Avrupa Birliği gibi konular bu başarımlara örnekler.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi kapsamında hizmet için yola çıkmış bulunuyorum. Bu anlayışla, güçlü bir altyapı oluşturmak, etkinlik ve etkililik konularında öne çıkmak istiyorum.

Üniversiteler-kent birlikteliği adına somut adımlar atmak ve çok çeşitli başarım örnekleri oluşturmak isterken bu sonuçları analitik olarak kamuoyuna sunmayı planlıyorum. Ar-Ge yönü kuvvetli olan bir yapı oluşturmayı, imalat sanayisini desteklemeyi, istihdam sağlamayı, katma değer oluşturmayı, Ar-Ge hizmetini Trabzon’a, Bölgeye, Türkiye’ye ve yakın Ülkelere vermeyi tasarlıyorum. Üniversite Teknokenti ile bütünleşmeyi amaçlıyorum.

Gerekli standartlara haiz çok yönlü laboratuvarlar kurmayı, üretkenliği esas almayı düşünüyorum. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde büyük rezerv oluşturan bazalt agregalarının potansiyel öneminden yararlanmayı, İSFALT AŞ başarım örneğini Trabzon’a taşımayı, trafik problemi konusunda bölgedeki konunun tüm aktörlerinin katılımını sağlayarak Trabzon’da trafik problemine çözüm getirmeyi planlıyorum. Kent ulaştırma planlamasını yeni hızlı büyüme durumuna göre ele almayı hedefliyorum. Doğal zenginliklere dayalı bir “Malzeme Bankası” oluşturmayı, bu sayede spesifik araştırma değerlendirme konularının çok daha etkin ve doğru biçimde yapılabileceğini belirtmek isterim.

Büyükşehirin kesinlikle profesyonel yönetime ihtiyacı vardır. Kısa sürede güçlü bir hale gelmesi gerekmektedir. Diğer yerel yönetimlerle harmonizasyon içerisinde kalarak kapsayıcı olması zorunludur. Köy olarak düşünülen alanlardan kısa sürede çok büyük hizmet talebi oluşacaktır. Bu talebin karşılanması için, güçlü altyapı, vizyon, donanım, mobilite gerekmektedir.

Trabzon sahil şeridinin dinlenme-eğlenme-spor olanakları bakımından zenginleştirilmesi, trafik ve yerleşim faktörleri gözetilerek dolgu alanlarının etkin olarak kullanılması, yoğunlaşmanın ve trafik problemlerinin fazla olduğu bölgelerde çekim merkezleri oluşturularak trafiğin saptırılması ve rahatlatılması, bölgedeki tersanecilik deneyimleri ve bu konuda yapılabilecekler, ulaştırma planlaması doğrultusunda yeni terminal binasının planlanması, vatandaşın bekletilmemesi noktasında sorunlara hızlı müdahale, fiziksel olarak farklı müdahale ekipleri oluşturarak bilgisayar ortamında takip sistemi gibi konular gündemimdedir. Şehirde görüntü kirliliği hat safhadadır. Şehir stres üretmektedir. Bu noktada rahatlatıcı çözümler sunulacaktır. Trabzon’un sosyalite bakımından öncü özelliği tekrar ön plana çıkarılacaktır. Trabzon’da en ücra köşelere hizmet gidecektir. Vizyon sahibi ekiple hareket edilecektir. Büyükşehirin iletişim kanalları açılarak organizasyon oluşturulacaktır. Sporun her türlüsüne destek olmak, bizzat sporu özendirmek ve spor kulüpleri ile ortaklık projeleri planlanmaktadır.

Sosyal destek projeleriyle, özellikle Muhtarlarımız ile yakın diyalog içerisinde bulunarak, sosyal bir belediyecilik anlayışı ve yardımlaşma konusunu öne çıkarmayı, Belediyelere yönelik tüm hibe mekanizmalarına bizzat yönetimimde hazırlayacağımız projelerle kaynak sağlamayı, görünürlük ve tanınırlık oluşturmayı, proje çarpan etkisi oluşturmayı, sınır ötesi işbirliği projelerini, 2013 sonrasında da devam edecek olan katılım öncesi mali yardım araçlarından da faydalanmayı amaçlıyorum. Destek başvurusunda bulunulacak potansiyel hibeler için oluşturulacak olan profesyonel proje üretim merkezinde özellikle, imar ve şehircilik ve mühendislik profili insan kaynakları bir arada bulundurulacak sürekli bir koordinasyon sağlanacaktır.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu doğrultusunda, Trabzon kentine yüksek bir odaklanmayla yoğunlaşacağız. Trabzon’u ileri kent yapmak temel hedefimizdir.  Aday adaylığı düşüncesini oluşturduğumuz andan itibaren toplumun farklı katmanlarından iletilen tüm değerlendirmelere teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.

Doç. Dr. ATAKAN AKSOY KİMDİR?

 

[PAGE]

 

Doç. Dr. ATAKAN AKSOY KİMDİR?

1974 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu Trabzon Yomra Özdil Köyü’nde okudu.

1990 yılında Trabzon Affan Kitapçıoğlu Lisesi’nden mezun olarak aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliğini kazandı. KTÜ’de 1994 yılında lisans, 1997 yılında yüksek lisans ve 2001 yıllarında da doktora eğitimlerini tamamladı. 1994 yılında KTÜ Gümüşhane Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı.

Gümüşhane Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında da doçent olarak atandı. 2011 yılında Gümüşhane Üniversitesi Doçent Kadrosundan istifa ederek Trabzon’da yeni kurulmuş bulunan Avrasya Üniversitesi bünyesine dahil oldu. Halen bir Vakıf Üniversitesi olan Avrasya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Doçent Unvanıyla görevini sürdürmektedir.

Karayolu konularında çok sayıda çağrılı konferanslar verdi, ulusal ve uluslararası birçok bildiri ve makale çalışması yaptı. TUBITAK panel üyelikleri, uluslararası dergi hakemlikleri yapmaktadır. Uluslararası çok sayıda atıfı bulunmaktadır. KTÜ, TUBITAK, Kalkınma Ajansı Projeleri yürüttü. Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Rektör Danışmanlığı, Yapı Denetim Komisyon Başkanlığı, Ulaşım Uygulama Araştırma Merkez Müdürlüğü görevlerini yürüttü.

DLH Koordinasyonunda demiryolu projeleri fizibilite etütlerinde çalıştı. Trabzon’da kurulmuş bulunan Doğu Karadeniz İlleri Hizmet ve Kalkınma Birliği Başkanlığı bünyesinde Turizm ve Çevre Altyapısı Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. DPT bünyesinde AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları, TR90 Düzey II Bölgesi Kalkınma Programı, Hibe Mekanizmaları, AB Fonları, Proje Döngü Yönetimi, Satınalma Prensipleri ve Kuralları, Hibe Sözleşmeleri Yönetimi-Sorumlukları-Uygulamaları, Raporlama, AB-Türkiye Mali İşbirliği Çerçevesi, Proje Yönetim izlenmesi, e-ortamda izleme bilgi sistemi uygulamaları eğitimlerini aldı. Karayolu mühendisliği konularında uzmanlaşan Doç. Dr. Atakan Aksoy, Kireç Sanayicileri Derneği’nin danışmanlığını yürüttü.

Uluslararası Karayolu Uzmanları ile sönmüş kireç katkılı asfaltlar konusunda KGM ve İSFALT kuruluşlarına konferanslar verdi. Avrasya Üniversitesi bünyesinde Kalkınma Ajansı projesi alarak tamamladı ve Ulaşım laboratuvarının kurulmasına katkıda bulundu. DOKAP çalıştaylarına katıldı. Lojistik Merkez Master Plan çalıştayına katıldı. Danışmanlık sektörü konusunda konferanslar verdi.

Doğu Karadeniz Bölgesi gündemlerinden olan uzun tünel uygulamaları, lojistik merkezler, demiryolu konularında önemli çalışmalar yürüterek bu çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Döner sermaye danışmanlık projeleri yürüttü. Trafik mühendisliği konularında konferanslar verdi. Şu an bir özel sektör firması ile sanayi destek projeleri konusunda çalışmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Odası ve Yollar Türk Milli Komitesi Üyesidir. İSFALT AŞ bünyesinde polimer katkılı asfaltlar, gürültü azaltan yol kaplamaları, soyulma önleyici katkılar konularında araştırmalarda bulundu.

Doç. Dr. Atakan Aksoy, İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Haberlerinizi Haber61 Whatsapp İhbar Hattına Gönderin Yayınlayalım
0532 456 71 41

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İbrahim POLAT - 4 yıl önce
Trabzon'umuzda sizin gibi geniş vizyonlu şehirimizin eksiklerini bilip tamamlama kabiliyetine sahip bir insanı başkan olarak görmek hepizin isteğidir.