7m


7m

hyundai

LGBT nedir? LGBT açılımı ne anlama gelir?

LGBT son yıllarda çok sıkça duyulmaya başlanan bir terim oldu. Peki LGBT nedir, LGBT açılımı ne anlama gelir? İşte detaylar

Nedir, Ne Anlama Gelir? 14.04.2022, 14:51 14.04.2022, 17:52
LGBT nedir? LGBT açılımı ne anlama gelir?

LGBT NEDİR?

Özellikle son yıllarda sosyal medyanın da yaygınlaşmasıyla sıkça gündeme gelen bir terim olan LGBT, eşcinsel yerine kullanılmaktadır.

LGBT AÇILIMI NEDİR?

LGBT 1980 ve 90'larda "gey" kelimesinin yerine kullanıldı.  LGBT bazen LGBTT (lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel veya travesti), bazen LGBTİ (lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex) gibi farklı şekillerde kullanılsa da 1990'lardan sonra LGBT olarak kalmıştır ve eşcinsellerin hakları konusunda kullanılan bir çatı kelime olmuştur.

Ancak ilerleyen dönemlerde, LGBT kısatlmasının travesti, transseksüel ve biseksüelliği kapsamadığı gerekçesiyle hareket için GLBTT kullanılmaya başlanmış daha sonra ise kadınları öne çıkarabilmek hedefiyle L harfi başa alınarak lezbiyen için pozitif ayrımcılık yapılmıştır.

LGBT Bayrağı
LGBT Bayrağı

LGBT TARİHİ

Eşcinsellik MÖ. 2000-3000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Tarihe bakıldığında LGBT bireylerin varlığı yazılı belgelerle Eski Mısır, Sümerler ve Hititlere uzandığı tespit edilmiştir.Hatta MÖ 1400'lerden kalma bir Hitit yasa derlemesinde erkekler arasında evliliğe izin veren bir madde belirlenmiştir. Bu yasa tarihte eşcinsel evliliğe izin veren ilk yasa olma özelliğini de taşımaktadır. Bir diğer topluluk; Yahudiler ise eşcinselliğe karşı yürüttükleri mücadeleyle tanınırlar. Batı uygarlığının eşcinselliği mahkûm etmesinin temelinde önce Musevilik, daha sonra Hristiyanlık kaynaklarında yer alan bu mücadele yatmaktadır.

Antik Yunan'da, “tribades” denilen, kadınlarla cinsel ilişki kurmaya, erkeklerle olduğundan daha fazla düşkün olan kadınlar için kullanılmış terim de eski kaynaklarda yer almaktadır. Roma Uygarlığı ve Antik Çin'de de LGBT'nin yaygın olduğu belirlenmiştir.

Arap ülkelerinde erkekler arasında eşcinselliğe ait gelenekler günümüze kadar sürmüştür. Afganistan'da, kadın gibi giyinmiş ve makyajlı oğlanlar, 19. yüzyıla kadar zengin erkeklerin haremlerinin bir parçasıydılar. Kâşif Richard Francis Burton bir yazısında, Afganistan'daki bu durum için "Afganlar büyük ölçüde ticari gezginlerdir. Her bir kervanda neredeyse tümüyle kadın giysileri giymiş oğlanlar ve gençler vardır. Gözleri sürmeli, yanaklarına allık sürülmüş, uzun bukleli, kınalı parmakları, görkem içinde develerini süren bu oğlanlara gezgin karılar denir, kocaları yanlarında sabırla uzun yolculuğa katlanırlar" demiştir.

LGBT nedir? LGBT açılımı ne anlama gelir?

Hristiyanlığın eşcinselliği yasaklamasına karşın, Batı ülkelerinde de Orta Çağ boyunca eşcinsel ilişkilerin, çok yaygın olmamakla birlikte sürdüğü bilinmektedir. Avrupa'da eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılması Fransız Devrimi'yle dine dayalı tüm suç ve cezaların kaldırılmasıyla olmuştur.

1810 yılında Fransız imparatoru I. Napolyon medeni kanunu yürürlüğe koyduğunda eşcinselliğin suç sayılması durumundan vazgeçmiştir. 19. yüzyılda Hollanda, İspanya, Portekiz, Bavyera ve İtalya gibi ülkelerin Napolyon yasalarını kabul etmesiyle de bu ülkelerde de eşcinsellik suç olmaktan çıkmıştır.


Gelişmelerden Haberdar Olun

@