7m

7m

hyundai

tamfinans

Resmi plakalara denetim - 81 ilde genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine genelge gönderilerek resmi plakalı araçların denetime alınması bildirildi.

Gündem 29.07.2017, 10:38
Resmi plakalara denetim - 81 ilde genelge gönderildi

İçişleri Bakanlığı’nca, 81 İl Valiliği’ne "Resmi Taşıt Denetimleri” konulu genelge gönderildi. ,


Konuya ilişkin bilgiler şöyle: 

Resmi plakalı araçlara sıkı denetim geliyor. Resmi taşıt ve sürücüleri, trafikte sıkı denetim altında olacak, resmi plakalı araçlar da ayrıcalık tanınmadan kontrole tabii tutulacak. Kontroller esnasında, “Aracın görev emrinin olup olmadığı, nereye gideceği ve belirttiği güzergahta yer alıp almadığı” gibi soruların bulunduğu “Resmi Taşıt Denetleme Formu” düzenlenecek.

İçişleri Bakanlığı’nca, 81 İl Valiliği’ne gönderilen,  “Resmi Taşıt Denetimleri”  konulu genelgede, kurumlardaki resmi taşıt sayısının her geçen gün arttığı belirtildi ve trafik kazalarına karışma oranlarının azaltılması amacıyla, denetimlerin etkin yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı. Yazıda, konunun trafik güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve verimliliği yönünden de, önemli olduğunun altı çizildi.

“RESMİ ARAÇLAR DEVLET MALI, KORUNMAK ZORUNDA”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, “Kişisel sorumluluk ve zarar” başlıklı 12. Maddesine de atıfta bulunulan genelgede, “ Devlet memurları,  görevlerini dikkat ve itina ile yerine getirmek ve kendilerine teslim edilen devlet malını korumak ve her an hizmete hazır halde bulundurmak için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır” hükmüne yer verilerek, resmi taşıtların devlet malı olması nedeniyle, konunun idari ve adli bir boyutunun da bulunduğunun altı çizildi.

“DENETİMLERİN NİTELİK VE SAYISI ARTTIRILACAK"

Genelge kapsamında, resmi taşıt sürücülerinin trafik kazalarına sebebiyet veren kural ihlallerinin önüne geçilmesi amacıyla, 2017 yılı içinde, sürdürülen denetimlerin nitelik ve sayısının artırılacağına vurgu yapıldı. Denetimlerin süreklilik arz edecek şekilde devam ettirilmesinin önemine işaret edilen genelge ile, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, gerekli tedbirlerin alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.

“RESMİ ARAÇLARA VE SÜRÜCÜLERİNE AYRICALIK YOK”

Genelgeye göre;

- Resmi taşıtların, belirlenen esaslar doğrultusunda kullanılması için, 81 İl Valiliğince kurumlara gerekli talimatlar verilecek ve bu araçların trafik görevlilerince denetleneceği özellikle vurgulanacak.  

- Trafik polisi ve jandarma trafik timlerince, yürütülen denetimler sırasında, resmi taşıt ve sürücüleri, ayrıcalık tanınmadan kontrol edilecek.

-Kontroller esnasında, her resmi taşıt için, ‘Görev emrinin olup olmadığı’, ‘nereye gideceği’, ‘belirttiği güzergahta yer alıp almadığı’, ‘görevli personelin araçta bulunup bulunmadığı, ‘Aracın camında ve ilgili yerlerde ilgili yazıların olup olmadığını’ sorgulayan “Resmi Taşıt Denetleme Formu” düzenlenmeye devam edilecek.

- Tespit edilen eksikliklerin tamamlatılmasını teminen, düzenlenen formun bir nüshası aracın kayıtlı olduğu kuruluşun o ildeki en büyük amirine (Bakanlıklara ait taşıtlar için ilgili Bakanlığa), bir nüshası ise mahallin en büyük Mülki İdare Amirine, kontrolü takip eden 3 gün içinde gönderilecek.

Yorumlar (2)
Gayri ciddi 5 yıl önce
Önce Devletin zirvesinden başlayın. Siz resmi, sivil, özel, gayri resmi araç denizinde boğulun, iller de tasarruf bekleyin. İmam yellenirse, cemaatin ne yapacağını da mı bilmezsiniz bu memlekette.
Arac 5 yıl önce
Hani bakanlar gelir ya illere.onu karşılamak için onlarca araç birikir havaalanlarinda.peşinden de bi konvoy.bakan nerde yetkililer

Gelişmelerden Haberdar Olun

@