LPG istasyonları için yeni kurallar

Yönetmelik, LPG piyasasında fiyatlandırmanın çerçevesine, fiyat ilanına ilişkin ilke ve yükümlülüklere, fiyat ilanlarının kamuoyuna açıklanmasına, fiyat değişikliklerine, fiyat ilanına, piyasaya müdahaleye dair usul ve esasları kapsıyor.Buna göre, LPG piy

Gündem 31.12.2014, 09:46
LPG istasyonları için yeni kurallar

Yönetmelik, LPG piyasasında fiyatlandırmanın çerçevesine, fiyat ilanına ilişkin ilke ve yükümlülüklere, fiyat ilanlarının kamuoyuna açıklanmasına, fiyat değişikliklerine, fiyat ilanına, piyasaya müdahaleye dair usul ve esasları kapsıyor.

Buna göre, LPG piyasasına arz edilen mal ve hizmetlerin fiyatları serbestçe oluşacak. Rafineriler ve dağıtıcılar, lisansları kapsamında yaptıkları piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak kuruma bildirecek. Otogaz bayilik lisansı sahipleri, otogaz satış fiyatlarını ilan panolarında ilan edecek.

Lisans sahipleri faaliyetlerini bildirdiği veya ilan ettiği tavan fiyatlara uygun şekilde yapacak.

Fiyat bildirimlerinde ve ilanlarında para birimi olarak Türk Lirası, hacim veya ağırlık ölçü birimi olarak dökme olarak kullanıcılara ve otogaz olarak otogaz bayilerine doğrudan ağırlık ölçüsü üzerinden veya tanker sayaçları ile teslimatta 15 derece sıcaklığa göre düzeltilmiş yoğunluk değeri ve düzeltilmiş hacim ile hesaplanan ağırlık değeri, otogaz olarak nihai kullanıcılara LPG satışlarında 15 derece sıcaklığa göre düzeltilmiş litre, tüplü LPG satışlarında tüp adedi ve kilogram ya da tüp cinsleri kullanılacak.

Fiyat değişikliği, uygulamaya gireceği günün mesai saatinden önce kuruma bildirilecek ve bildirimi yapan lisans sahibinin (rafinerici lisansı sahibi hariç) web sayfasında yayınlanacak ve değiştirilinceye veya herhangi bir nedenle durdurulmasına kadar uygulanacak.

Dağıtıcılarca bayileri için iller bazında tavan olarak belirlenen fiyatlar kuruma bildirilecek ve internet aracılığıyla yayınlanacak.

TÜM PANOLARDA TEK FİYAT

LPG otogaz bayilik lisansı sahipleri istasyonlarında satışa sundukları otogazın fiyatını istasyonlarının ön cephesinde, yoldan açıkça görünür şekilde konuşlandırılmış panoda ilan edecek, ilan panosunda yer alan fiyatların üzerinde otogaz satışı yapmayacak, dağıtıcısı tarafından kuruma bildirilen il tavan fiyatını aşmayacak.

İlan panolarında, bayisi olunan dağıtıcı lisansı sahibinin marka ve logosu, bayilik lisansı sahibinin adı veya unvanı yer alacak. Aynı istasyonda akaryakıt ve otogaz satışı yapılması halinde, bu bilgilere aynı ilan panosunda yer verilebilecek.

İlan panolarındaki fiyat haricindeki bilgilerin değiştirilmesi için zamana ihtiyaç duyulan hallerde, geçici değişiklikler pankart, afiş, çıkartma gibi araçlarla yapılabilecek.

İstasyonda birden fazla ilan panosu bulunması halinde, ilan panolarındaki otogaz fiyat bilgileri birbiriyle aynı olacak.

PİYASAYA MÜDAHALENİN ŞARTLARI

LPG alım satımında fiyatlar, erişilebilir dünya serbest piyasa koşullarına göre oluşacak.

LPG piyasasında faaliyetleri veya rekabeti engelleme, bozma veya kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşma veya eylemlerin piyasa düzenini bozucu etkiler oluşturması halinde, gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, her seferinde 2 ayı aşmamak üzere, faaliyetlerin her aşamasında, bölgesel veya ulusal düzeyde uygulanmak için taban ve/veya tavan fiyat tespitine ve gerekli tedbirlerin alınmasına kurum yetkili olacak.

LPG otogaz bayilik lisansı sahipleri ilan panolarını 31 Aralık 2015'e kadar yönetmeliğe uygun hale getirecek.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@