Çorum'un Geleceği Planlandı

Çorum Çevre Düzen planını tanıtmak amacıyla Valilik Kriz Merkezi'nde Vali Mustafa Toprak, Çevre ve Orman Müdürü Ziya Çöpür bir basın toplantısı düzenledi.Çevre düzeni planlarının, plan hiyerarşisinde en yüksek seviyede olduğunu ve diğer planların buna gör

Gündem 03.08.2007, 15:13
Çorum'un Geleceği Planlandı

Çorum Çevre Düzen planını tanıtmak amacıyla Valilik Kriz Merkezi'nde Vali Mustafa Toprak, Çevre ve Orman Müdürü Ziya Çöpür bir basın toplantısı düzenledi.

Çevre düzeni planlarının, plan hiyerarşisinde en yüksek seviyede olduğunu ve diğer planların buna göre şekillendiğini belirten Vali Mustafa Toprak, "Hazırlanan bu planlarda 30 yıllık nüfus, yerleşim, sanayileşme ve tarım alanları ele alınarak bir projeksiyon haline getirildi. Bu plan sadece Çorum değil, Yeşil Irmak Kalkınma Havzası projesi içerisinde

yer alan Samsun, Amasya ve Tokat bölgelerini de kapsıyor. Planın hazırlanmasının ardından İl Çevre Müdürlüğü aracılığıyla plana dahil her kesimin görüşünü aldık. Şuanda proje Bakanlık tarafından onaylandı. Aksaklıklar ve itirazlarla yeni öneriler sunulması amacıyla bir ay askıda kalacak ve daha sonra proje hayata geçirilmesi için işleme konulacak" dedi.

Çorum'un, çevre düzeni planında geç kaldığını da dile getiren Vali Toprak, "2004 yılında Türkiye'nin yüzde 5.5'inin çevre düzen planı tamamlanmıştı. Bu yıl 10 bölgenin çevre düzen planı tamamlanırsa sene sonuna kadar Türkiye'nin yüzde 60'lık bir kısmının tamamlanmış olacak. Ayrıca ülke kaynaklarının boşa harcanmaması için en uygun enstrümanlardan birisi. Hazırlanan plan 3 aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada veriler toplanıyor. Bu verilerin toplanmasından merkezi ve yerel yönetimlerden yardım alınıyor.

İkinci adımda ise bu veriler ışığında hedefe nasıl varılacağı konusunda stratejiler belirlendi. Planlar proje haline getirilerek Çorum'un 30 yıllık geleceği çizildi. Çevre düzen planı dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak yapılmalı" diye konuştu.

Kalkınma ve ekonominin çevre planıyla doğru orantılı olduğunu belirten Toprak, "Plan dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak yapılmıştır. Ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düşünülmesine imkan veren, rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere kalkınma planları ve bölge planları temel alınarak yapılan arazi kullanım kararlarını belirleyen 1/100.000 ölçekte hazırlanan plan, notlar ve raporlar bütün olan üst ölçekli fiziksel plandır. Bu ekonomik kalkınmayı ve çevre düzenini

etkiler. Ekolojik, ekonomik, kültürel, sosyal ve fiziki değerlerin bir bütünlük içerisinde aynı özelliklere sahip birbirine entegre edilmesi gerekir. Bunların gerçekleşmesi sonucunda plansız kentleşmenin önüne geçilecektir" şeklinde konuştu.

Hazırlanan planla şehre iki adet alternatif Çevre yolu çizilirken, Çorum Organize Sanayisi genişletiliyor, yeni konut alanları belirleniyor ve şehir turizmi ilçelerle entegre bir çalışma yapılarak geliştirme projesi uygulanıyor.

Tarım ve sanayi sektörüyle eğitim alanında çağa uygun alanlar geliştirilerek, Çorum-Çankırı, Çorum-Amasya demiryolu yapılması plan dahiline alınıyor. Hazırlanan projeyle belediyelerin habersiz imar uygulamasına izin verilmezken, hazırlanan proje şehrin ufkunu açacak.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@