7m

7m

hyundai

CHP'den polisleri sevindirecek teklif

CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba ve Özgür Özel, Meclis'e Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sundu.   Polislere fazla mesai ücreti ödenmesi için verilen kanun teklifinde, fazladan çalışılan her 8 saat için bir gün izin kull

Gündem 29.08.2015, 14:00
CHP'den polisleri sevindirecek teklif
CHP Milletvekilleri Veli Ağbaba ve Özgür Özel, Meclis'e Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi sundu.
 
Polislere fazla mesai ücreti ödenmesi için verilen kanun teklifinde, fazladan çalışılan her 8 saat için bir gün izin kullandırılmasının amaçlandığı belirtilerek "Bu kanun teklifi ile, 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun Ek 21. Maddesi'ne bir fıkra eklenerek; emniyet mensuplarının haftalık mesailerinin zımnen 40 saat ile sınırlandırılması, 48 saate kadar olan çalışmalarının 8 saati karşılığı Ek Fazla Çalışma Ücreti ödenmesi ve 48 saati aşan çalışma süreleri karşılığında fazladan çalışılan her 8 saat için bir gün izin kullandırılması amaçlanmıştır" denildi.
 
 
40 SAATİN ÜZERİNDE YAPILAN FAZLA ÇALIŞMA KARŞILIĞINDA SAAT BAŞI ÜCRETLENDİRİLME
 
Emniyet Teşkilatı mensuplarının önemli bir kısmının, değişen sürelerde haftalık 40 saat olan kanuni mesaiden daha uzun çalışmakta olduğu ve bu fazla çalışma karşılığında herhangi bir ücret almadığı kaydedilen kanun teklifinin genel gerekçesinde "93) 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu'nun Ek 21 inci maddesine istinaden … ödenen fazla mesai ücretiyle ilgili idari işlemin hukuka uygun olduğu ancak söz konusu fazla mesai ücretinin kişinin fazla mesai yapıp yapmadığı dikkate alınmaksızın büro çalışanları dahil tüm polislere ödenmesinin çalışma barışını ve huzurunu bozduğu, ayrıca bu uygulamanın hakkaniyete aykırı olduğu, söz konusu hakkaniyete aykırılığın giderilmesi için 3201 sayılı Kanunun Ek 21 inci maddesinin tekrar düzenlenerek veya başkaca bir yasal düzenleme yapılarak fazla çalışma ücretlerinin hesaplanmasında her bir polis memuru için 40 saatin üzerinde fiilen yapılan fazla çalışma karşılığında saat başı ücretlendirilmenin yapılması gerektiği, kanaati ve sonucuna varılmıştır" ifadeleri kullanıldı. 
 
CHP'li milletvekilleri Ağbaba ve Özel'in TBMM Başkanlığı'na sunduğu 3201 Sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, şöyle:
 
"MADDE 1- 04/06/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'nun Ek 21. Maddesi'ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
"Haftalık toplam 8 saati aşmamak üzere, 40 saati aşan çalışma süreleri için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 178. maddesine göre belirlenen saatlik fazla çalışma ücretinin, 
 
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan;
 
1. Özel harekat ve istihbarat birimlerinde görev yapanlara 12 katı,
 
2. Siyasi hizmet, çevik kuvvet birimleri ile köprü ve hassas bölgeleri koruma görevlerinde fiilen çalışanlarla, panzer sürücüsü ve operatörü olarak görev yapanlara 10 katı,
 
3. Diğer birimlerde görevli olanlara 9 katı,
 
b) Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunan çarşı ve mahalle bekçilerine 8 katı,
 
ek fazla çalışma ücreti olarak ödenir. Bu ücretten damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Haftalık 48 saatin üzerindeki çalışma süreleri için ek fazla çalışma ücreti ödenmez ve haftalık 48 saatin üzerindeki her 8 saatlik fazla çalışma karşılığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 178. maddesi çerçevesinde bir gün hesabı ile izin verilir. Bu izinlerin kullanım usul ve esasları 6 ay içinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nce çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."
 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür"
 
Meclis'e sunulan Emniyet Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin madde gerekçeleri ise şöyle:
 
"MADDE 1- Bu madde ile; Emniyet mensuplarının haftalık mesailerinin zımnen 40 saat ile sınırlandırılması, 48 saate kadar olan çalışmalarının 8 saati karşılığı Ek Fazla Çalışma Ücreti ödenmesi ve 48 saati aşan çalışma süreleri karşılığında fazladan çalışılan her 8 saat için bir gün izin kullandırılması amaçlanmıştır. 
 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir.
 
MADDE 3- Yürütme maddesidir"

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@