Anayasa değişikliğinde şok!

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 2. turunda, 7. madde 337 oyla kabul edildi, 8. Maddenin görüşülmesi yapıldı ve oylamaya geçildi. TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğine ilişkin 2. turda, teklifin 8. maddesi üzerindeki görüşmeler t

Gündem 03.05.2010, 16:39
Anayasa değişikliğinde şok!

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliği teklifinin 2. turunda, 7. madde 337 oyla kabul edildi, 8. Maddenin görüşülmesi yapıldı ve oylamaya geçildi. TBMM Genel Kurulunda, Anayasa değişikliğine ilişkin 2. turda, teklifin 8. maddesi üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve oylamaya geçildi. Oylamada 327 evet oyu alan madde, 5'te 3'lük çoğunluğu almadığı paketten düşmüş oldu.

Genel Kurul’da, teklifinin 8. Maddesinin görüşmeleri başladı. Muhalefet partilerinin en sert eleştiri getirdiği Anayasa’nın 69. Maddesiyle Siyasi partilerin kapatılması zorlaştırılıyor. İktidar partisinin fire konusunda en fazla endişe duyduğu maddeler arasında yer alıyor.

MADDE (8): Anayasa'nın, "Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar" başlıklı 69. maddesi değiştiriliyor. Buna göre, siyasi partilerin mali denetimi Sayıştay tarafından yapılacak. Siyasi partiler hakkında kapatma davası, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın talebi üzerine, TBMM'de grubu bulunan her siyasi partinin 5'er üye ile temsil edildiği komisyonun üye tam sayısının üçte 2 çoğunluğu ve gizli oyla vereceği izin üzerine açılacak dava sonucunda Anayasa Mahkemesince kesin olarak karara bağlanacak. Komisyona TBMM Başkanı Başkanlık edecek ancak, oy kullanamayacak. Komisyonun kararları, yargı denetimi dışında olacak. İzin talebinin Meclis'e ulaşmasından itibaren 30 gün içinde komisyon oluşturulacak ve komisyon kararını izin talebinin Meclise ulaşmasından itibaren en geç 60 gün içinde verecek. Meclisteki siyasi parti gruplarınca izin talebiyle ilgili görüşme yapılamayacak, karar alınamayacak.

Anayasa Mahkemesi, bu kapsamda, kapatma yerine dava konusu fiillerin  ağırlığına göre ilgili partinin devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun  bırakılmasına karar verebilecek. Devlet yardımından yoksun bırakılma, bağlı olduğu kapatma davasının ve kararının usulüne tabi olacak ve tek başına dava konusu yapılamayacak. Anayasa Mahkemesinde görülen parti kapatma davasında TBMM çalışmalarındaki oy ve sözler, ileri sürülen düşünceler ile idarenin eylem ve işlemleri partinin odak olup olmadığının tespitinde gözetilemeyecek. Partinin kapatılması durumunda kapatmaya beyan ve faaliyetleriyle neden olan üyeler için daha önce 5 yıl olan siyasi yasak süresi 3 yıla indirilecek.

Siyasi partiler ile ilgili "temelli kapatma" değil, "kapatma" kararı verilecek. Kapatmanın önündeki "temelli" sözcükleri kaldırılacak. Temelli kapatılan bir partinin başka adla kurulamayacağına dair hüküm de Anayasa'dan çıkarılacak.Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@