kebir reklamı

4/B İlanları burada - Sözleşmeli memur alım ilanları

Türkiye'nin dört bir yanından yapılan 4/B sözleşmeli personel alımlarını buradan takip edebilirsiniz.İlanları sayfa sayfa ilerleyerek takip edebilirsiniz. 22 TEMMUZ -PTT Sözleşmeli Personel Alım İlanı T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İnsan K

4/B İlanları burada - Sözleşmeli memur alım ilanları

banner197

Türkiye'nin dört bir yanından yapılan 4/B sözleşmeli personel alımlarını buradan takip edebilirsiniz.

İlanları sayfa sayfa ilerleyerek takip edebilirsiniz.

 
22 TEMMUZ -PTT Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 
T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
 
PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI
 
Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, pozisyonu, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından;
 
Mühendis (Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine, Elektrik ve İnşaat),
 
Mimar,
 
Avukat,
 
Gişe ve Büro Görevlisi,
 
Dağıtıcı,
 
Tekniker (Bilgisayar, Elektrik, Makine, İklimlendirme-Soğutma ve İnşaat) unvanlı "İdari Hizmet Sözleşmeli Personel" alınacaktır.
 
Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.
 
GENEL ŞARTLAR
 
a)29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
 
b)On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
 
NOT: 24.07.1981 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
 
c)Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 
ç) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler
 
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
 
T.C.
 
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
 
da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 
d)Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
 
e)Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
 
f)Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 
g)Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ekli listede belirtilen öğrenim şartını haiz olmak.
 
ğ) Yapılacak SÖZLÜ SINAVDA başarılı olmak.
 
h)Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
 
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
 
i)2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.
 
ÖZEL ŞARTLAR
 
a)Mühendis pozisyonuna başvurabilmek için;
 
1)Fakültelerin ekli listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
 
2)KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.
 
NOT: Bilgisayar-Bilişim hizmetleri için istihdam edilecek mühendislerin çalışma yeri, Merkez Teşkilatı (Ankara) olup, başka illere nakil imkanı bulunmamaktadır.
 
T.C.
 
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
 
İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı
 
A)Bilgisayar Mühendisliğine başvuracak adaylardan;
 
-"Ağ Yönetimi" için 1 adet pozisyona başvuru yapacak adayların CCNA (Cisco Certified Network Administrator) Sertifikasına sahip olduğunu ve son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
 
-"Bilişim Güvenliği" için 3 adet pozisyona başvuru yapacak adayların CEH (Certified Ethical Hacker) Sertifikasına sahip olduğunu ve son 5yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
 
-"Java" yazılım dili için 13 adet pozisyona başvuru yapacak adayların "Java" yazılım dilini bildiğini ve son 5yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
 
-".Net" yazılım dili için 7 adet pozisyona başvuru yapacak adayların ".Net" yazılım dilini bildiğini ve son 5yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
 
-"PHP" yazılım dili için 3 adet pozisyona başvuru yapacak adayların "PHP" yazılım dilini bildiğini ve son 5yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
 
-Bilgisayar Mühendisliği için 10 adet pozisyona başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
 
-Bilgisayar Mühendisliği için 9 adet pozisyona başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az B seviyesinde ingilizce bildiğini,
 
B)Elektrik-Elektronik Mühendisliği için başvuru yapacak adayların son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS'den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini,
 
Beyan etmeleri ve buna göre başvuru yapmaları gerekmekte olup, yapılacak sözlü sınavda beyan ettikleri alanlardan sorumlu olacaklardır.
 
NOT: ÖSYM Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlikleri de kabul edilecektir. Ancak yeterli eşdeğerlik puanı olduğunu beyan ederek başvuru yapan adayların, yabancı dil belgelerini en geç 31.07.2015 tarihi mesai sonuna kadar 0312 309 56 58 - 0312 309 56 94 nolu fakslara göndermeleri gerekmekte olup aksi halde başvuruları değerlendirilmeyecektir.
 
T.C.
 
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
 
b)Mimar pozisyonuna başvurabilmek için;
 
1)Fakültelerin mimarlık bölümlerinden mezun olmak,
 
2)KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.
 
c)Avukat pozisyonuna başvurabilmek için;
 
1)Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
 
2)Avukatlık ruhsatını almış olmak,
 
3)KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak. ç) Tekniker pozisyonuna başvurabilmek için;
 
1)İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
 
2)KPSS P93 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
 
d)Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;
 
A)Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;
 
1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
 
2)KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
 
B)Gişe ve Büro Görevlisi "Pazarlama" pozisyonu için başvuru yapacak adaylarda;
 
1)En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
 
2)KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
 
3)
 
Piyasada en az beş yıldır faaliyet gösteren bir firmanın pazarlama biriminde en az iki yıl çalışmış olmak. (Sözlü sınavda referans mektubu ibraz edilecektir.)
 
T.C.
 
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
 
4)B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.
 
e)Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;
 
1)En az iki yıllık eğitim veren yüksekokulların, ekli listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
 
2)Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo ile boy arasındaki farkın 15'ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
 
3)Görev aktif olarak araç (Panelvan tipi) kullanmayı gerektirir bir görev olduğundan en az B SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNE sahip olmak.
 
4)KPSS P93 puan türünden en az 50.00 puan almış olmak.
 
NOT: Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki okulların ilgili bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.
 
BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
 
1-Başvurular 24-30 TEMMUZ 2015 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.trinternet adreslerinden yapılacaktır.
 
2-En fazla 40 tercih yapılabilecektir. (Bilgisayar Mühendisleri sadece bir alandan başvuru yapabilecektir.)
 
3-Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.
 
4-KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak, Gişe ve Büro Görevlisi ile Dağıtıcı pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı; Avukat, Mühendis, Mimar ve Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihi adaylara ayrıca bildirilecektir.
 
5-Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.
 
Puanların eşit olması halinde;
 
KPSS puanı yüksek olan,
 
KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,
 
T.C.
 
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
 
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
 
Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,
 
Aday tercih edilecektir.
 
6-Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilecektir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç ilgiliye bildirilecektir.
 
7-Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama yapılacaktır.
 
8-İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda yedeklik hakkı sona erecektir.
 
9-Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
 
a)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 
b)Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,
 
c)Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi onaylanarak aslı iade edilecektir.),
 
ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
 
d)Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
 
e)İş isteme beyannamesi,
 
f)Mal bildirim beyannamesi,
 
g)Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,
 
ğ) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,
 
h)
 
8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
 
T.C.
 
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
 
İnsan Kaynaklan Daire Başkanlığı
 
ı) Bilgisayar Mühendisliği (Ağ Yönetimi ve Bilişim Güvenliği) pozisyonları için CCNA (Cisco Certified Network Administrator) Sertifikası ve CEH (Certified Ethical Hacker) Sertifikası,
 
i)Dağıtıcı ve Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama) pozisyonları için B sınıfı sürücü belgesi,
 
j)Yabancı dil şartı aranan pozisyonlar için başvuran adayların KPDS/YDS İngilizce sınavı internet çıktısı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının sonuç belgeleri,
 
GENEL HÜKÜMLER
 
1)Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren 15 gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında istenen bilgi ve belgelerle atamalarının yapılacağı İl PTT Başmüdürlüklerinin İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması cihetine gidilmeyecektir.
 
2)Ataması gerçekleştirilen adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.
 
3)ATAMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN ADAYLAR ATANDIKLARI ÜNİTEDE 3 YILLIK GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN BAŞKA BİR ÜNİTEYE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAYACAKLARDIR. ATANDIKTAN SONRA EVLENENLER 6 AYLIK FİİLİ GÖREV SÜRELERİNİ MÜTEAKİP EŞ DURUMU NAKİL TALEBİNDE BULUNABİLİR, BU TALEPLER İLLERİN NORM DURUMLARI ESAS ALINARAK DEĞERLENDİRİLİR. ATAMA TARİHİNDE EVLİ OLANLAR İSE EŞ DURUMU DA OLSA 3 YIL SÜREYLE NAKİL TALEBİNDE BULUNAMAZLAR.
 
ALINACAK UNVAN VE SAYILARI İLE GÖREV YERLERİNİ GÖSTERİR TABLOLAR ile
 
OKULLARIN BÖLÜM VE KODLARInı gösterir tablolar Kurumun internet adresinde (www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) yayımlanmaktadır.
 
[PAGE]
 
21 TEMMUZ - Madrid Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
 
T.C. MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ
 
Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu
 
Madrid Büyükelçiliğinde münhal bulunan 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.
 
I)ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :
 
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 
2.Sınav tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,
 
3.En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
 
4.Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 
5.Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 
6.Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
 
7.Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
 
8.Çok iyi derecede İspanyolca ve Türkçe bilmek,
 
9.Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
 
II)BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER:
 
1.Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)
 
2.Özgeçmiş (CV),
 
3.Türk pasaportunun aslı veya onaylı sureti ile işlem görmüş sayfaların fotokopileri,
 
4.Nüfus cüzdanının aslı veya onaylı sureti,
 
5.Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti (Yurtdışında eğitim görmüş lise mezunları için Eğitim ateşeliklerinden alınacak "denklik belgesi".)
 
6.Erkekler için askerlik kesin terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
 
7.Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğraf,
 
Postayla başvurularda, asılları yazılı sınav öncesinde ibraz edilmek kaydıyla, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki belgelerin fotokopileri gönderilebilir.
 
III)SINAV:
 
Sınava girerken pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir. a) Yazılı Yeterlilik Sınavı:
 
Yazılı eleme sınavı 27 Ağustos 2015 Perşembe günü saat 09:30'da T.C. Madrid Büyükelçiliğinde yapılacaktır.
 
Sınav konuları:
 
Türkçe'den İspanyolca'ya çeviri (1 saat)
 
İspanyolca'dan Türkçe'ye çeviri (1 saat)
 
Türkçe Kompozisyon (1 saat)
 
Matematik ( 1 Saat)
 
Yazılı yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar 3 Eylül 2015 Perşembe günü saat 14:30'da Büyükelçiliğimizde yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edileceklerdir.
 
Sözlü Sınav Konuları : Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı Tarihi, Türk İnkılap Tarihi.
 
Uygulamalı Sınav Konuları : (Bilgisayarda) Daktilo sınavı
 
IV)BAŞVURU TARİHİ:
 
Başvurular en geç 12 Ağustos 2015 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Büyükelçiliğimiz C/Rafael Calvo 18, 2-AB, 28010 MADRİD adresine ulaşacak şekilde veya mesai saatleri içinde (hafta içi her gün 09:00 - 15:00 saatleri arasında) şahsen yapılabilir. Postayla yapılan başvurularda meydana gelebilecek gecikme ve kayıplardan Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir.
 
V)SINAV YERİ:
 
Yazılı Sınav: T.C Madrid Büyükelçiliği C/Rafael Calvo 18, 2-AB 28010, MADRİD
 
Sözlü ve Uygulamalı Sınav: T.C Madrid Büyükelçiliği C/Rafael Calvo 18, 2-AB 28010 MADRİD
 
Tel : +34 91 310 39 04
 
Fax : 91 308 66 02
 
[PAGE]
 
 
15 TEMMUZ Emniyet Genel Müd. Sözleşmeli Pilot Alım İlanı
 

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PİLOT (UÇAK) İLANI

(2015 - 3. DÖNEM)

1.GENEL HUSUSLAR

a)Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında Merkez Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre Sözleşmeli Pilot unvanında (657 sayılı DMK/4-B md.) Ankara iline 1 (Bir) Uçak Pilotu alınacaktır.

b)Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular www.egm.gov.trinternet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

c)Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

d)İşlemler başvurulan İl Emniyet Personel Şube Müdürlüğü tarafından Bilgisayar Sistemine kayıt edilecek olup adaya "Başvuru Formu" çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu "Başvuru Formu" nu ve EK' de sunulan "Sözleşmeli Pilot Nitelikleri" formunu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.)

e)Başvuruda bulunacak adaylar hakkında, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 1. maddesindeki; " Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecek olup bu kapsamda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

2.ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A- GENEL ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinin 5. maddesinde yazılı olan ilk atamada aranacak aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin aşağıda belirtilen şartları taşımak,

1.Türk Vatandaşı olmak,

2.Sınavın son başvuru günü olan 31/07/2015 tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli

1

savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

5.Askerlik hizmetini yapmış olmak,

6.Ülke genelinde çalıştırılmayı ve tüm uçuşlarda görevlendirilmeyi kabul etmek,

b)Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

c)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sınavlar sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

d)Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olmak,

B- ÖZEL ŞARTLAR

a)Teknik Özellikler (Uçak Pilotu)

1.Minimum 1500 saat sabit kanat uçuşu olmak.

2.Minimum 1000 saat çift motor Turbofan uçuşu olmak.

c) Sağlık Şartları

1. Sağlık şartları Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı' nın (ICAO) Annex1' deki ve JAR FCL- 3' deki ticari pilot şartlarına uygun olmak. Adaylar SINIF 1-UÇUŞA ELVERİŞLİDİR sağlık kurulu raporunu, ilgili hastanelerden kendi imkanları ile temin edeceklerdir. (Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar sınava gelirken yanında getirmesi gerekmektedir.)

3)BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

Adaylar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla; aşağıdaki belgelerle birlikte bulundukları illerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır.

a)Kimlik belgesi,

b)Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

c)Eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.)

d)Belirtilen özel şartlara ait belgeler,

e)EK' de sunulan "Sözleşmeli Pilot Nitelikleri" başlıklı form 2 nüsha olarak doldurulacak olup, bir nüshası müracaat edilen birime teslim edilecek, diğer nüshası adayda kalacak olup sözlü ve/veya uygulamalı sınava gelirken yanında getirecektir.

f)Havacılıkla ilgili kişisel tüm (sertifikalar, kurs belgeleri vs.) belgeleri sözlü ve/veya uygulama sınavına gelirken aday yanında getirecektir.

Başvurular 27/07/2015 - 31/07/2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

4)SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların;

a)Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,

b)Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,

c)Genel yetenek ve genel kültürü,

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

d)Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek gerçekleştirilecektir.

5)KESİN BAŞARI LİSTESİ

a)Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır.

b)Puanları eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır.

c)Hesaplanan sıralamaya göre başarılı olan adayların ataması yapılacaktır.

6)SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir.

7)SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre tercihleri doğrultusunda yapılacaktır.

b)Yerleştirilmeleri yapılan adayların, Sağlık Yönetmeliği çerçevesinde istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır.

c)Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

ç) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

NOT: Sözleşmeli Pilot Nitelikleri Formu www.egm.gov.tr adresinden link olarak paylaşılmıştır. İLAN OLUNUR.

SÖZLEŞMELİ PİLOT NİTELİKLERİ

ADI SOYADI

 

DOĞUM TARİHİ

 

KULLANDIĞI HAVA ARACI TİPLERİ

LİSANS(LAR)

 

İLK UÇUŞA BAŞ. T AR.

  

UÇUŞ OKULU ÇIK.TAR.

 

MUAYENE TAR.

 

UÇUŞ YILI

   

2013 YILINA AİT UÇUŞ BİLGİLERİ

TİPİ

ÖĞRETMEN

SİMÜLATÖR

PİLOT UÇUŞ TİPİ

BU YIL TOPLAM

BU YIL

GENEL

  

VFR

IFR

GECE

  

TOPLAM

          

TOPLAM UÇUŞ BİLGİLERİ

 

SİMÜLATÖR

PİLOT UÇUŞ TİPİ

NAKLEDEN

BU YIL TOP.

GEN.TOP.

TİPİ

Seyrüsefer

1.Pilot

2.Pilot

VFR

IFR

GECE

  

NAKLEDEN

             

BU YIL TOP.

             

GEN.TOP.

             

İLETİŞİM BİLGİLERİ :

ALDIĞI EGİTİM/GORDUGU KURSLAR :

DİĞER BİLGİLER :

Yukarıdaki bilgilerin bana ait ve doğru olduğunu taahhüt ederim. Aksi durumda oluşabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafıma ait olacağını kabul ederim.

[PAGE]
13 TEMMUZ - Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
 

İLANIN YAYINLANDIĞI TARİH / GAZETE : 13/07/2015 / ZAMAN GAZETESİ

SON BAŞVURU TARİHİ : 27/07/2015

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınarak ücretleri Üniversitemiz Döner Sermayesinden karşılanmak üzere 35 (otuz beş) hemşire, ücretleri özel bütçeden karşılanmak üzere 4 (dört) hemşire olmak üzere toplam 39 (otuz dokuz) hemşire alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

UNVANI

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

BAŞVURU KODU

HEMŞİRE

(Ücreti Döner Sermaye)

35

- Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak.

(Hemşireler ameliyathane, yoğun bakım vb. ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.)

B01

HEMŞİRE

(Ücreti Özel Bütçe)

4

- Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olmak.

(Hemşireler ameliyathane, yoğun bakım vb. ünitelerde vardiyalı olarak çalıştırılacaktır.)

B02

GENEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) T.C. Vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- 2014 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

4- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.ercives.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi

2- 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ve fotokopisi veya Internet çıktısı

3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi

5- Fotoğraf (1) adet

6-İş talep formu

 

[PAGE]

10 TEMMUZ - Batman Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) bendine göre yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 6 (altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır. İlan ile ilgili detaylı açıklamaya www.personel.batman.edu.tr web adresinden erişilebilecektir.

İlan Tarihi : 10/07/2015-24/07/2015

POZİSYONU

ADET

ARANILAN NİTELİKLER

Mühendis

1

-Üniversitelerin inşaat mühendisliği bölümünden mezun olmak.

-En az dört (4) yıllık inşaat iş tecrübesine sahip olmak ve bunu SGK prim dökümü ile belgelemek. -Altyapı ve Üstyapı alanında iş bitirme veya iş deneyim belgelerine sahip olmak.

Büro

Personeli(l)

1

-Büro Yönetimi ve Yöneticiliği Asistanlığı Programı Önlisans mezunu olmak.

-Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitim sertifikasına sahip olmak.

-Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitim sertifikasına sahip olmak.

-Yükseköğretim kuramlarında santral operatörlüğü hizmetinde en az 3 (Üç) yıl süre ile çalışmış olduğunu SGK Pirim dökümü ile birlikte belgelemek.

-MEB onaylı bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

Büro

Personeli(2)

1

-4 yıllık lisans mezunu olmak.

-Adobe fotoshop sertifikasına sahip olmak.

-Bilgi - bilişim Teknolojileri sertifikasına sahip olmak.

-Web tasarım sertifikasına sahip olmak.

-Bilgisayar Programcılık sertifikasına sahip olmak.

-Hp Proliant MI-DI Server Installation ve configuration, Hp Proliant Blade Installation, Hp Virtual Connect Installation and Configration, Hp P2000 G3 MSA Sistem Installation ve configurastion, Hp LeftHand P4500 installation and Configuration eğitimlerini aldığını belgelemek.

-Hp Network eğitimi aldığını belgelemek.

-Microsoft Windows Server 2008 R2-Exchange 2010 sistem Center CM --2012 Fundamentals eğitimini aldığını belgelemek.

-CCNA Cisco sertifkasına sahip olmak

-En az 4 yıl süre ile yükseköğretim kurumları bilgi işlem birimleri teknik serviste çalıştığını sosyal güvenlik hizmet pirimi ile belgelemek.

Tekniker (1)

1

-Önlisans Bilgisayar Programcılığı mezunu olmak.

-Oracle Veri Tabanı Yönetim Sistemini bildiğini belgelemek.

-Java ve Java2 Enterprise Edition (J2EE) bildiğini belgelemek.

-LINUX/UNIX Temel Eğitimi ve Sistem Yönetimini bildiğini belgelemek.

-LINUX/UNIX Network Yönetimi ve Güvenliğini bildiğini belgelemek.

-CİSCO SİSTEM bildiğini belgelemek.

-PL/SQL (Procedual Language/Structured Query Language) bildiğini belgelemek.

-En az 1000 kullanıcıya sahip yazılım kullanımında tecrübeli olduğunu belgelemek.

-Bilgi İşlem servisinde Sistem, Network ve Teknik Servis sorumlusu olarak çalışmış olmak ve sigorta kaydıyla bunu belgelemek.

-En az beş yıllık B sınıfı ehliyet sahibi olmak.

Tekniker (2)

1

-Üniversitelerin Elektrik veya Elektronik programlarından Ön lisans mezunu olmak.

- Jeneratör, trafo, kumanda sistemleri ve elektrik bakım ve onarım işlerinde en az 3 yıl çalışmış olduğunu SGK prim dokümü ile birlikte belgelemek.

-Endüstriyel Bakım Onarım alanında usta öğretici belgesine sahip olmak.

-Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak.

-Askerliğini yapmış olmak. (Erkek Adaylar için)

-En az B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.

Destek

Personeli

1

-Lise veya dengi okul mezunu olmak.

-E sürücü belgesine sahip olmak.

-En az 5 yıllık SRC-2 ve SRC-4 belgesine sahip olmak.

-Yükseköğretim kuramlarında en az 1 yıl Şoförlük hizmetlerinde çalışmış olduğunu SGK pirim dökümü ile birlikte belgelemek.

-Askerliğini yapmış olmak.(Erkek Adaylar için)

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek.

4-Başvuracak adayların 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B Grubu) puan türü esas alınacaktır.

5-5917 sayılı Kanunun 47. maddesi'nin 5. fıkrası a ) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU ŞEKLİ

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.personel.batman.edu.tradresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Daire Başkanlığınca onaylanmış) aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

-Fotoğraflı Başvuru formu

-Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

-Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

-İlanda belirtilen niteliklere haiz olunduğunu gösterir diğer belgeler

-2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 (yedi) iş günü içinde www.personel.batman.edu.tradresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.personel.batman.edu.tradresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

*Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Haberlerinizi Haber61 Whatsapp İhbar Hattına Gönderin Yayınlayalım
0532 456 71 41

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.