banner536

banner526

banner533

ÖYP’lilerin Lisansüstü tercihleri başladı

ÖYP kapsamasında atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim almaları için yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri, 04.02.2013-06.02.2013 tarihleri arasında YÖK'ün internet sitesinden yapılacak.Öğretim üyesi yetiştirme programı lisansüstü eğitim kon

Eğitim 02.02.2013, 11:26
ÖYP’lilerin Lisansüstü tercihleri başladı

ÖYP kapsamasında atanan araştırma görevlilerinin lisansüstü eğitim almaları için yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri, 04.02.2013-06.02.2013 tarihleri arasında YÖK'ün internet sitesinden yapılacak.

Öğretim üyesi yetiştirme programı lisansüstü eğitim kontenjanları
Genel Kurul’un 26.06.2012 tarihli toplantısında uygun bulunan “Öğretim Üyesi Yetiştirme programına İlişkin Usul ve Esaslar”ın 7. Maddesinde “…(2) YÖK Yürütme Kurulu kararı ile ÖYP kapsamında desteklenecek lisansüstü programlar ile kontenjanları belirlenir.
 
Belirlenen program ve kontenjanlar YÖK’ün resmi internet sitesinde ilan edilir. (3) Belirlenen kontenjanlara başvuracak adaylarda aranacak asgari şartlar (mezuniyet alanı, ALES ve yabancı dil) Yükseköğretim kurumlarınca belirlenir.
 
Lisansüstü eğitim kontenjanlarına yerleştirmeler adayların ÖYP puanı esas alınarak 2013 yılından itibaren YÖK tarafından merkezi sistemle gerçekleştirilir…” hükmü yer almaktadır.
 
Söz konusu hüküm uyarınca; Yükseköğretim Kurumlarında lisansüstü eğitim verebilecekleri Bölüm/ anabilim dallarına ait kontenjanlar 2013 Bahar döneminde lisansüstü eğitime başlamak üzere ekte belirtilen kontenjanlar üniversitelere tahsis edilmiştir.
 
Sözkonusu kontenjanlara başvuracak adayların;
 
1. Lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların ÜDS, KPDS veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az 65 puan; ALES’ten ise son 3 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.
 
2. ÖYP kapsamında Yüksek lisans eğitimini tamamlayanların, yüksek lisans eğitimi aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa Başkanlığımızca ilan edilen kontenjanlara başvurabilecektir.
 
3. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalına başvuracak araştırma görevlilerinin, başvurudan önce atandıkları Yükseköğretim Kurumunun onayını almaları gerekmektedir.
 
4. 2012 Aralık ayında Başkanlığımızca yapılan yerleştirme sonucu atanmaya hak kazanan adaylardan ise sadece atama işlemleri gerçekleştirilenlerin bu kontenjanlara başvurabilirler.
 
5. Atandıkları yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan ÖYP araştırma görevlilerinin bu kontenjanlara başvuramazlar.
 
6. İlan edilen lisansüstü programlar için tercih işlemlerinin, 04.02.2013-06.02.2013 tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet sitesi üzerinden yapılacaktır.

Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@