7m

Çapkınoğlu

uzungöl yayla otel

Öğrenci Ders Çalışmayı Seviyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi'nin son sayısında, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysel Demiroğlu Memiş'in Ankara'nın Çankaya ilçesinde 6 ilköğret

Eğitim 28.07.2007, 10:00
Öğrenci Ders Çalışmayı Seviyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi'nin son sayısında, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aysel Demiroğlu Memiş'in Ankara'nın Çankaya ilçesinde 6 ilköğretim okulunda 447 beşinci sınıf öğrencisinin ''ders çalışmaya ilişkin görüşleri''ni belirlediği araştırmaya yer verildi.

Yapılan çalışmada öğrencilerden 421 öğrencinin ders çalışmayı sevdiği, ''26 öğrencinin ise ders çalışmaya yönelik olumsuz tutum'' taşıdığı belirlendi.


Ders çalışmayı seven öğrencilerin yüzde 52.5'i ''ders çalışmak hoşuma gidiyor, hem eğleniyor hem de bilgi ve becerim ediniyorum'', yüzde 29.7'si ''ders çalışmak gelecekte bir meslek sahibi ve başarılı olmamızı sağlar'', yüzde 9.7'si ''ders çalıştığım zaman derslerimde başarılı olup yüksek notlar alıyorum'' şeklinde görüş belirtirken, öğrencilerin yüzde 8.1'i de ders çalışma nedenleri hakkında değişik görüşler dile getirdiler.

Ders çalışmayı sevmediğini açıklayan 26 öğrencinin yüzde 77'si ders çalışmayı sıkıcı bulurken, yüzde 23'ü de başka nedenlerden dolayı ders çalışmayı sevmediklerini ifade etti.

Öğrencilerin yüzde 57.3'ü ''ders çalışmadığım zaman ileride mesleğimi kazanamam, hayatta başarılı olamam ve cahil biri olurum'' yönünde fikir sahibi olduğu belirlenirken, yüzde 34.1'i ''ders çalışmadığım zaman öğretim hayatında başarısız olurum'' düşüncesini taşıdığı ortaya çıktı. Öğrencilerin yüzde 8.6'sı da ders çalışmalarına değişik nedenler gösterdiler.


Araştırmada öğrencilerin ders çalışırken en fazla başvurdukları yöntemin okuyup, özet çıkarıp, anlattıkları olduğu belirlendi.

Öğrencilerin ders çalışırken yüzde 27.2'si okuyup, özet çıkarıp, anlatma yöntemini, yüzde 27'si kaynaklardan araştırıp, defter ve kitabından çalışma yöntemini kullandığı, yüzde 18.8'nin sessiz ortamda çalışıp dersine konsantre olduğu, yüzde 12.9'nun planlı programlı çalışıp, derslerini tekrar edip test çözdüğü belirlenirken, yüzde 14.1'i öğrencinin de değişik yöntemlerle ders çalıştığı belirlendi.

Öğrencilerin yüzde 24.7'si ders çalışmanın ''oyunlar, eğlenceli sorular, bulmacalar ve materyallerle'' daha zevkli hale getirilebileceği, yüzde 12.6'sı ''Severek, isteyerek ve motive olarak'', yüzde 11.9'u ''programlı çalışıp, molalar vererek'', yüzde 11.3'ü ''konuları anlayıp, tekrar edip, ödevleri yaparak'', yüzde 7.6'sı ''araştırma, uygulama ve geziler yaparak'', yüzde 6.6'sı ''sessiz ve düzenli ortamda çalışarak'', yüzde 5'i ''müzik dinleyerek'', yüzde 2.7'si ''arkadaşlarla çalışarak'' ders çalışmanın daha zevkli hale getirilebileceği yönünde görüşlere sahip olduğu belirlenirken, öğrencilerin yüzde 8.1'i de derslerin zevkli hale getirilmesi için başka yöntemleri önerdiler.

Öğrencilerin yüzde 9.5'i ise ders çalışmanın zaten zevkli bir uğraş olduğunu yönünde fikirlerini taşıdıklarını ortaya çıktı.

Araştırmada öğrencilerin, anne-baba veya öğretmen olmaları halinde çocukların nasıl ders çalışmaya yönlendirileceği yönünde de görüşleri ise şöyle:

Yüzde 38.8'i ''derslerine yardımcı olurum, gerekirse dersaneye gönderirim'', yüzde 25.3'ü ''derslerin yararları hakkında bilgilendirir ve motive ederim'', yüzde 9.8'i ''dersleri eğlenceli hale getirir oyunla öğretirim'', yüzde 5.9'u ''çalışması için zorlamaz sıkmazdım'', yüzde 4.9'u ''ödülle motive ederdim'', yüzde 4.1 ''ders çalışması için program yapardım'', yüzde 2.7 ''rahat edebileceği sessiz çalışma ortamı sağlardım'', yüzde 8.5'i de değişik görüşler belirttiler.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@